Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 26.

Az Európai Bizottság 414 millió euró összegű KAP-támogatást fizettet vissza a tagállamokkal

Az Európai Bizottságnak az ún. záróelszámolási eljárás keretében ma elfogadott határozata alapján a tagállamoknak összesen 414 millió euró összegben kell az Európai Unió agrárköltségvetéséből finanszírozott és a tagországok által jogosulatlanul felhasznált forrásokat visszatéríteniük. A közös agrárpolitika (KAP) költségvetéséből finanszírozott kifizetések folyósításáért és ellenőrzéséért a tagállamok felelősek, és a Bizottság feladata gondoskodni arról, hogy a tagállamok szabályosan használják fel a támogatást. A 414 millió eurót azért kell visszajuttatni az uniós költségvetésbe, mert a források felhasználása során a tagállamok nem tartották be az uniós előírásokat, vagy nem megfelelő eljárásokat alkalmaztak a mezőgazdasági kifizetések ellenőrzésére. Mivel a szóban forgó összegek egy részét a tagállamok már visszafizették, a ma elfogadott határozat nettó pénzügyi hatása kisebb: összesen mintegy 393 millió eurót tesz ki.

A főbb pénzügyi korrekciók

A mostani határozat értelmében 22 uniós országnak – Belgiumnak, Bulgáriának, Ciprusnak, a Cseh Köztársaságnak, Dániának, az Egyesült Királyságnak, Finnországnak, Franciaországnak, Görögországnak, Hollandiának, Írországnak, Lengyelországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Németországnak, Olaszországnak, Romániának, Spanyolországnak, Svédországnak, Szlovákiának és Szlovéniának – kell visszatérítenie támogatási összegeket. A legjelentősebb egyedi korrekciók a következők:

  • Az Egyesült Királyságon belül Angliának 111,7 millió EUR-t kell visszafizetnie (nettó pénzügyi hatás1: 99,4 millió EUR) a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi információs rendszer, valamint a területalapú támogatásokkal kapcsolatos kérelmek feldolgozása, illetve a hatósági keresztellenőrzések és a helyszíni vizsgálatok terén mutatkozó hiányosságok miatt.

  • Olaszországnak 48,3 millió EUR-t kell visszafizetnie (nettó pénzügyi hatás: 48,1 millió EUR), mert megsértette a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályokat: több, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény betartását nem ellenőrizte kielégítően, nem rögzített három, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírást, valamint helytelenül alkalmazta az előirányzott szankciókat.

  • Spanyolországnak 40,6 millió EUR-t kell visszafizetnie, mert hiányosságok mutatkoztak az export-visszatérítési rendszerek irányítása és ellenőrzése, a marhahús előzetes („ex ante”) ellenőrzése és a fizikai ellenőrzések végrehajtása terén, továbbá azért, mert a cukortermelés és -tárolás ellenőrzése nem volt kielégítő, és mert az exportőrök előzetes értesítést kaptak a közelgő fizikai ellenőrzésekről.

  • Lengyelországnak 34,4 millió EUR-t kell visszafizetnie az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott korkedvezményes nyugdíjba vonulás rendszerének irányítása terén tapasztalt hiányosságok miatt.

  • Franciaországnak 29 millió EUR-t kell visszafizetnie az agrár-környezetvédelmi célok, valamint a természeti hátrányokkal küzdő területek támogatására irányuló EMVA-intézkedések helyszíni ellenőrzése terén tapasztalt hiányosságok miatt.

  • Olaszországnak 17,9 millió EUR-t kell visszafizetnie, mivel az illetékesek súlyos hiányosságokat tártak fel az ellenőrzési rendszer működésében, és mert csalásra derült fény a citrusfeldolgozó ágazatban.

  • Az Egyesült Királyságon belül Észak-Írországnak 17,7 millió EUR-t kell visszafizetnie (nettó pénzügyi hatás2: 15,7 millió EUR) a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi információs rendszer, valamint a területalapú támogatásokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzések, kifizetések és szankciók terén mutatkozó hiányosságok miatt.

  • Spanyolországnak 16 millió EUR-t kell visszafizetnie, mert szabálytalanságok mutatkoztak a területalapú támogatások kedvezményezettjei részére megítélt jogosultságok terén.

  • Romániának 12,5 millió EUR-t kell visszafizetnie a kedvezményezettek támogathatóságának és kiadásainak ellenőrzése, valamint a mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére vonatkozó EMVA-intézkedésekhez kapcsolódó szankciók alkalmazása területén tapasztalt hiányosságok miatt.

Előzmények

A tagállamok felelősek a legtöbb KAP-kifizetés kezeléséért, főleg kifizető ügynökségeik révén. Az ő feladatuk az ellenőrzés is, például a közvetlen kifizetést igénylő mezőgazdasági termelők jogosultságának ellenőrzése. A Bizottság száznál több ellenőrzést végez évente. Ezek alkalmával megvizsgálja, hogy megfelelők-e a tagállami szintű ellenőrzések és a hiányosságok pótlására hozott tagállami intézkedések. A Bizottság utólag visszakövetelheti a támogatásokat, ha az ellenőrzések arra derítenek fényt, hogy a tagállami intézkedések nem biztosítják megfelelően az uniós támogatások jogszerű felhasználását.

Az éves záróelszámolási rendszer működésével kapcsolatban a MEMO/12/109 számú dokumentumban és a mezőgazdasági költségvetés helyes kezeléséről szóló tájékoztatóban (http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf) találhatók további részletek.

Az egyedi korrekciókat a mellékelt táblázatok tagállamonkénti és ágazatonkénti bontásban ismertetik (I. és II. melléklet).

Kapcsolattartók:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

I I. melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak szabályszerűségi záróelszámolása

40. határozat: Korrekciók tagállamonként (millió EUR)

Az ágazat vagy terület megnevezése, illetve a korrekció oka

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege3

Belgium

 

Kölcsönös megfeleltetés – a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó egyes előírások végrehajtásának elmulasztása és a helyszíni ellenőrzések hiányos elvégzése miatt javasolt korrekció

2,477

2,477

Bulgária

 

Vidékfejlesztés – a helyszíni ellenőrzések időzítése és a minták kiválasztása terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

0,023

0,023

Ciprus

 

Vidékfejlesztés – az adminisztratív ellenőrzések terén tapasztalt késedelmek és a helyszíni ellenőrzések nem megfelelő időzítése miatt javasolt korrekció

0,100

0,100

Egyéb korrekciók – a támogatások felső határának túllépése miatt javasolt korrekció

0,001

0,000

Cseh Köztársaság

 

Kölcsönös megfeleltetés – a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások rögzítésének hiánya és a meg nem felelések kiértékelése terén tapasztalt hiányosságok miatt javasolt korrekció

6,558

6,558

Vidékfejlesztés – az állatállomány-sűrűség helyszíni ellenőrzésének elmulasztása miatt javasolt korrekció

4,477

4,455

Németország

 

Vidékfejlesztés – a támogatásra jogosultak kérelmeinek elbírálása terén megállapított hiányosságok és a nem támogatható héával növelt összegek kifizetése miatt javasolt korrekció

3,739

3,739

Dánia

 

Egyéb korrekciók – a tartozások behajtása terén megállapított hiányosságok miatt javasolt korrekció

0,019

0,019

Spanyolország

 

Export-visszatérítések – a marhahús előzetes („ex ante”) ellenőrzése és a fizikai ellenőrzések végrehajtása terén feltárt hiányosságok, a cukortermelés és -tárolás nem kielégítő ellenőrzése, valamint az exportőröknek a közelgő fizikai ellenőrzésekről történő értesítése miatt javasolt korrekció

40,596

40,596

Területalapú támogatás – a jogosultságok elbírálása terén feltárt szabálytalanságok miatt javasolt korrekció

16,030

16,030

Kölcsönös megfeleltetés – egy, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírás hiánya miatt, valamint az ellenőrzések eredményessége és a levonások alkalmazása terén megállapított hiányosságok miatt javasolt korrekció

6,486

6,485

Vidékfejlesztés – a helyszíni ellenőrzések terén feltárt hiányosságok és a nyomon követhetőség hiánya miatt javasolt korrekció

0,379

0,379

Egyéb korrekciók – a III. táblázatban a 2006. évre vonatkozóan tett helyesbítésből adódó visszatérítés (szabálytalan kifizetések behajtása)

Visszatérítés 1,785

Visszatérítés 1,785

Finnország

 

Egyéb korrekciók – a 2009. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt hibák miatt javasolt korrekció

0,067

0,067

Franciaország

 

Állatállomány-alapú támogatások – az állomány-nyilvántartásban feltárt hiányosságok és a szabályoknak nem megfelelő számítógépes adatbázis miatt javasolt korrekció

4,474

4,465

Vidékfejlesztés – a kedvezményes hitelek számláinak hiányos adminisztratív ellenőrzése és a bankokban végzett késedelmes ellenőrzések miatt javasolt korrekció

6,453

6,453

Vidékfejlesztés – az agrár-környezetvédelmi célok megvalósítására, valamint a természeti hátrányokkal küzdő területek támogatására irányuló intézkedések helyszíni ellenőrzése terén tapasztalt hiányosságok miatt javasolt korrekció

28,956

28,956

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

1,372

0,000

Egyéb korrekciók – a 2008. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során felfedett, támogatásra nem jogosult kiadások miatt javasolt korrekció

0,108

0,108

Egyesült Királyság

Területalapú támogatás – a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi információs rendszer, a kérelmek feldolgozása, a hatósági keresztellenőrzések és a helyszíni vizsgálatok terén feltárt hiányosságok miatt Angliával szemben javasolt korrekció

111,678

99,430

Területalapú támogatás – a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi információs rendszer, a helyszíni ellenőrzések, a kifizetések és a szankciók terén feltárt hiányosságok miatt Észak-Írországgal szemben javasolt korrekció

17,687

15,733

Kölcsönös megfeleltetés – a nem eléggé szigorú szankciórendszer miatt, valamint a műtrágyákra és a növényvédő szerek használatára vonatkozó minimumkövetelmények, illetve egy, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény betartásának elégtelen ellenőrzése miatt javasolt korrekció

2,476

2,476

Vidékfejlesztés – az agrár-környezetvédelmi intézkedések terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

4,353

4,331

Egyéb korrekciók – a tartozások behajtása terén megállapított hiányosságok miatt javasolt korrekció

1,829

1,829

Görögország

 

Intervenciós raktározás – közraktározási költségek túlfizetése miatt javasolt korrekció

0,428

0,428

Állatállomány-alapú támogatások – az ellenőrzések időzítése, a támogathatósági feltételek meghatározása, a kockázatelemzés és a helyszíni ellenőrzések terén feltárt hiányosságok, valamint az átruházott ellenőrzések minőségi felügyeletének hiánya miatt javasolt korrekció

3,686

3,686

Egyéb korrekciók – a támogatások felső határának túllépése és késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

5,209

4,822

Magyarország

 

Kölcsönös megfeleltetés – a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó nyolc előírás rögzítésének hiánya miatt javasolt korrekció

9,362

9,291

Írország

 

Vidékfejlesztés – a korkedvezményes nyugdíjba vonulás rendszerében és a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó támogatási rendszerben tapasztalt hiányosságok miatt javasolt korrekció

0,397

0,397

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,013

0,000

Egyéb korrekciók – a 2010. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt „ismert hibák” miatt javasolt korrekció

0,198

0,198

Egyéb korrekciók – a tartozások kamatainak be nem jelentése miatt javasolt korrekció

0,030

0,030

Olaszország

 

Gyümölcs és zöldség az ellenőrzési rendszer működésében feltárt súlyos hiányosságok és a citrusfeldolgozó ágazatban felfedett csalások miatt javasolt korrekció

17,914

17,914

Kölcsönös megfeleltetés – több, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény betartásának elégtelen ellenőrzése, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó három előírás rögzítésének elmulasztása és a szankciók helytelen alkalmazása miatt javasolt korrekció

48,302

48,095

Vidékfejlesztés – az állat-nyilvántartási adatbázissal való keresztellenőrzések hiánya és a helyszíni ellenőrzések terén tapasztalt késedelmek miatt javasolt korrekció

1,246

1,246

Egyéb korrekciók – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

2,294

0,000

Egyéb korrekciók – az akkreditációs kritériumokkal kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

6,354

6,354

Litvánia

Kölcsönös megfeleltetés – néhány, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírás hiánya, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó egyes előírások betartásának elégtelen ellenőrzése, valamint az előirányzott szankciók helytelen alkalmazása miatt javasolt korrekció

1,462

1,461

Vidékfejlesztés – a kedvezményezettek támogathatóságára vonatkozó ellenőrzési rendszer hiányosságai miatt javasolt korrekció

3,033

3,033

Málta

Kölcsönös megfeleltetés – a nem eléggé szigorú szankciórendszer miatt javasolt korrekció

0,069

0,069

Hollandia

Egyéb korrekciók – a 2010. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt „ismert hibák” miatt javasolt korrekció

0,689

0,689

Lengyelország

Gyümölcs és zöldség – késedelmes kifizetések, valamint a fizikai, adminisztratív és elszámolási ellenőrzések hiányosságai miatt javasolt korrekció

0,661

0,659

Vidékfejlesztés – a korkedvezményes nyugdíjba vonulás rendszerének irányítása terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

34,452

34,452

Románia

Vidékfejlesztés – a kedvezményezettek támogathatóságának és kiadásainak ellenőrzése, valamint a mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére vonatkozó intézkedésekhez kapcsolódó szankciók alkalmazása területén tapasztalt hiányosságok miatt javasolt korrekció

12,501

12,501

Vidékfejlesztés – a parcellák és nyilvántartások hiányos ellenőrzése miatt javasolt korrekciók

5,199

2,960

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,083

0,000

Svédország

Egyéb korrekciók – a támogatások felső határának túllépése miatt javasolt korrekció

0,003

0,000

Szlovénia

Állatállomány-alapú támogatások – a juhokra vonatkozó helyszíni ellenőrzések minimális arányára vonatkozó követelmény nemteljesítése és a szarvasmarhák füljelzőjének késedelmes rögzítésére vonatkozó szankciók alkalmazásának elmulasztása miatt javasolt korrekció

0,098

0,098

Területalapú támogatás – a jogosultságok kiszámítása terén feltárt szabálytalanságok miatt javasolt korrekció

0,188

0,188

Szlovákia

Kölcsönös megfeleltetés – a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó egyes előírások rögzítésének elmulasztása és a helyszíni ellenőrzések terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

1,558

1,558

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,346

0,000

ÖSSZESEN

414,327

393,050

II. Melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak záróelszámolása

40. határozat: Korrekciók ágazatonként (millió EUR)

Az ágazat vagy terület megnevezése, illetve a korrekció oka

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege4

 

 

 

Export-visszatérítések

40,596

40,596

 

Gyümölcs és zöldség

18,575

18,573

 

Intervenciós raktározás és egyéb piaci intézkedések

0,428

0,428

 

Állatállomány-alapú támogatások

8,259

8,249

Területalapú támogatás

145,583

131,380

Kölcsönös megfeleltetés

78,750

78,470

Vidékfejlesztés

105,307

103,023

Késedelmes kifizetések

1,814

0,000

 

Egyéb korrekciók

15,015

12,331

 

 

 

ÖSSZESEN

414,327

393,050

1 :

A tagállamtól már behajtott vagy az általa már befizetett összegek miatt az intézkedés pénzügyi hatása kisebb.

2 :

A tagállamtól már behajtott vagy az általa már befizetett összegek miatt az intézkedés pénzügyi hatása kisebb.

3 :

A korábbi párhuzamos korrekciók és az Európai Bizottság által már visszafizettetett összegek figyelembevételével.

4 :

A korábbi párhuzamos korrekciók és az Európai Bizottság által már visszafizettetett összegek figyelembevételével.


Side Bar