Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT BG

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 januari 2013

Humanitaire hulpverlening door de Europese Commissie in 2013

Brussel, 10/1/2013 – De Europese Commissie heeft zonet haar plan goedgekeurd voor het toekennen van 661 miljoen euro aan humanitaire hulp in 2013. Dit zogenaamde wereldwijde besluit over humanitaire hulp vormt de financiële ruggengraat van de operationele strategie voor humanitaire hulp in 2013 van de Commissie. De Commissie steunt humanitaire acties van meer dan 200 partnerorganisaties in bijna tachtig landen of regio's.

De Commissie heeft na een grondige analyse van de behoeften van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen besloten om haar vijf grootste humanitaire acties te voeren in de Sahel, in West-Afrika. Het gaat om voortgezette hulp naar aanleiding van conflicten in Mali (82 miljoen euro), Sudan en Zuid-Sudan (80 miljoen euro), de Democratische Republiek Congo (54 miljoen euro), Pakistan (42 miljoen euro) en Somalië (40 miljoen euro). Dat zijn allemaal grootschalige en aanhoudende crisissen die voortvloeien uit een conflict, voedselschaarste of beide. Geografisch gezien wordt het grootste bedrag besteed aan Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara: 344,5 miljoen euro of 52% van de door de Commissie voorgeprogrammeerde steun.

Kristalina Georgieva, Europees commissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding: “Door de reikwijdte en de omvang van het wereldwijde Commissiebesluit voor humanitaire hulp worden we eraan herinnerd hoeveel humanitaire hulp er nodig is in de wereld. Voor honderden miljoenen mensen zijn crisissituaties geen uitzondering maar regel. Het zijn tijden van ontbering die niet te vermijden lijken. Wij bieden steun aan onze medemens in nood. Niet alleen de fysieke basisbehoeften worden vervuld. Ik heb gemerkt dat het voor mensen die bijna alles verloren hebben, ook een bron van hoop is."

"Net zoals altijd verstrekt de EU haar humanitaire hulp onafhankelijk van enige politieke agenda en alleen gebaseerd op dit principe: waar is de nood het hoogst? Vorig jaar heb ik in de hele wereld talrijke conflictgebieden bezocht – in Mali, Syrië en elders. Daar bereikte onze hulp de mensen alleen omdat hij werd beschouwd als neutraal en niet in het voordeel van een of andere partij. Dit blijft voor de EU een grondbeginsel bij het verstrekken van noodhulp.

Zoals in de voorbije jaren gaat een deel van het geld naar vergeten crisissen – bevolkingsgroepen die maar weinig in de media komen en voor wie de Commissie vaak de enige grote donor is. In 2013 heeft de Commissie in negen landen – Algerije, Bangladesh, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Colombia, India, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka en Jemen – verschillende bevolkingsgroepen gedefinieerd op wie dit van toepassing is. De enige nieuwe crisis op de lijst is die veroorzaakt door het conflict en de interne ontheemding in Pakistan. Andere langdurige vergeten crisissen zijn het gewapende conflict veroorzaakt door het Lord's Resistance Army in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Sahrawi-vluchtelingen in Algerije en de slachtoffers van conflicten in Colombia.

Commissaris Georgieva: "We moeten meer doen dan opnieuw geld voor oude crisissen geven. Ik wil dat we in 2013 werken aan vernieuwing: een grotere capaciteit om te reageren in noodsituaties, samenwerking met nieuwe donoren en ervoor zorgen dat de armste gemeenschappen beter tegen crisissen bestand zijn door beginnende initiatieven zoals AGIR Sahel en SHARE voor de Hoorn van Afrika. De grootste uitdagingen voor een effectieve hulpverlening zijn een veilige toegang tot diegenen die hulp het hardste nodig hebben en verantwoording van de hulp tegenover zowel de Europese belastingbetaler als de begunstigde. Op dat vlak zijn coördinatie en leiderschap cruciaal in een tijd van ernstige besparingen en een steeds uitdagender humanitair landschap."

Achtergrond

Het wereldwijde besluit voor humanitaire hulp wordt toegekend op basis van de jaarlijkse algemene beoordeling van de behoeften (GNA), waarbij de Europese Commissie 140 ontwikkelingslanden indeelt volgens kwetsbaarheid en recente crisissen. In 2012 stelde de Commissie volgens de GNA-methode een lijst op van 68 landen waarin op dit oment minstens één humanitaire crisis aan de gang is. Vijftien van deze landen werden omschreven als "uiterst kwetsbaar"; van die vijftien liggen er negen ten zuiden van de Afrikaanse Sahara.

Naast de 661 miljoen euro die de Commissie inzet voor de hardnekkigste humanitaire problemen in de wereld, zijn er reservefondsen beschikbaar voor onverwachte crisissen en rampen. In 2012 werd de volledige reserve gebruikt na extreme rampen in de Sahel en de escalatie van conflicten in Syrië, de Democratische Republiek Congo en Sudan, waarbij opnieuw geweld tegen burgers werd gebruikt en mensen werden ontheemd. Door deze bijkomende noodacties gaf de Commissie in 2012 bijna 1,3 miljard euro aan humanitaire hulp, het hoogste bedrag dat de Commissie in één jaar tijd ooit daaraan heeft besteed.

De humanitaire steun van de EU is gebaseerd op menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Elke beslissing om humanitaire hulp te verlenen moet in overeenstemming zijn met deze vier beginselen, die de kern vormen van de Europese consensus over humanitaire hulp.

De EU verdeelt haar humanitaire hulp uitsluitend volgens deze beginselen. Het doel is zonder uitzondering diegenen te helpen die de grootste behoeften hebben, ongeacht hun nationaliteit, religie, geslacht, etnische afkomst of politieke overtuiging.

Voor meer informatie:

Website van commissaris Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Humanitaire hulp en civiele bescherming door de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Contact:

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar