Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 януари 2013 г.

Къде ще бъде насочена хуманитарната помощ от Европейската комисия през 2013 г.

Брюксел, 10.1.2013 г. — Съвсем наскоро Европейската комисия прие своя план за предоставяне на над 661 млн. евро за хуманитарна помощ през 2013 г. Това е така нареченото „решение относно хуманитарната помощ в световен мащаб“, което ще представлява финансовата основа на Оперативната стратегия на Комисията относно хуманитарната помощ за 2013 г. Комисията ще финансира хуманитарни операции, провеждани от над 200 от нейните партньорски организации в почти 80 държави или региони.

Въз основа на задълбочена оценка на нуждите на най-уязвимите групи от населението в света петте най-големи хуманитарни операции ще бъдат проведени в региона Сахел в Западна Африка, включително продължаващите действия в отговор на конфликта в Мали (82 млн. евро), Судан и Южен Судан (80 млн. евро), Демократична република Конго (54 млн. евро), Пакистан (42 млн. евро) и Сомалия (40 млн. евро). Всички тези страни са в състояние на мащабни и продължителни кризи, предизвикани от конфликти, недостиг на храна или и от двете. От географска гледна точка най-голямата част от помощта ще бъде предназначена за региона на африканските държави южно от Сахара, за който са предвидени 344,5 млн. евро, или 52 % от финансирането за хуманитарна помощ в предварителното програмиране на Комисията.

Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: Обхватът и мащабите на решението на Комисията относно хуманитарната помощ в световен мащаб ни връщат в реалността и напомнят за размера на хуманитарните нужди по света. За стотици милиони хора кризите не са редки явления, а повтарящи се, привидно неизбежни изпитания. Хуманитарната помощ е жизненоважен израз на нашата човечност по отношение на страдащите. Чрез нея не само се удовлетворяват основните физически потребности на хората, но тя дава и надежда, както съм наблюдавала, на онези, които са изгубили почти всичко останало.“

„Както и преди, ЕС ще предоставя хуманитарна помощ единствено въз основа на това къде нуждите на хората са най-належащи, и независимо от всякакви политически съображения. През изминалата година посетих редица зони на конфликт по света — в Мали, Сирия и на други места, — където помощта успя да стигне до нуждаещите се само защото се възприема, че е неутрална и не облагодетелства никоя от страните в конфликта. Този принцип ще остане основополагащ за ЕС при предоставянето на спешна помощ.“

Както и в предходни години, част от бюджета е заделена за забравените кризи — за групи хора, на които медиите обръщат малко внимание и за които Комисията често е единственият основен донор. През 2013 г. Комисията набеляза няколко групи хора в девет държави — Алжир, Бангладеш, Индия, Йемен, Колумбия, Мианмар, Пакистан, Централноафриканската република и Шри Ланка, — които отговарят на тези критерии. Единствената нова криза в списъка тази година е кризата в резултат на конфликт и вътрешно разселване в Пакистан. Сред другите дългосрочни, забравени кризи са въоръженият конфликт, породен от Божията армия на съпротивата в Централноафриканската република, бежанците от Сахрави в Алжир и жертвите на конфликта в Колумбия.

Комисарят на ЕС допълни: „Новото финансиране за стари кризи не бива да ни успокоява, че полагаме максимални усилия. Всъщност бих искала 2013 г. да бъде година на нововъведения, особено що се отнася до повишаването на капацитета на сектора за реагиране при извънредни ситуации, до работата с нови донори и до изграждането на устойчивост спрямо кризи сред най-бедните общности посредством нашите нововъзникващи инициативи като AGIR Сахел и SHARE за региона на Африканския рог. Големите предизвикателства, свързани с ползата от тази помощ, ще бъдат да се подсигури достъпът до най-нуждаещите се и да се гарантира отчетността за нашата помощ пред европейския данъкоплатец и пред получателя. Именно в тези области координацията и лидерството са решаващи в момент, когато има сериозни бюджетни ограничения и хуманитарната ситуация постоянно се усложнява.“

Контекст

Заделянето на средства в рамките на решението относно хуманитарната помощ в световен мащаб се извършва въз основа на годишната оценка на глобалните потребности (GNA), при която Европейската комисия поставя 140 развиващи се страни в различни категории в зависимост от тяхната уязвимост и наличието на възникнала неотдавна криза. През 2012 г. с помощта на методологията за оценка на глобалните потребности Комисията идентифицира 68 държави, в които понастоящем съществува най-малко една хуманитарна криза. От тях петнадесет държави се считат за „изключително уязвими“, като девет от тях се намират в Африка на юг от Сахара.

В допълнение към сумата от 661 млн. евро, която Комисията е заделила за най-труднорешимите хуманитарни проблеми по света, е предвиден резерв от средства, които ще са на разположение през годината за справяне с непредвидими кризи и бедствия. През 2012 г. бе изразходван целият резерв вследствие на големите бедствия в региона Сахел в Западна Африка, ескалирането на конфликта в Сирия, Демократична република Конго и Судан, като всичко това доведе до нова вълна от насилие над цивилното население и до разселване. В резултат на тези допълнителни действия в отговор на извънредните ситуации общата сума на финансирането за хуманитарни цели от страна на Комисията достигна близо 1,3 млрд. евро през 2012 г. — най-голямата годишна сума, изразходвана някога за хуманитарна помощ от Комисията.

Хуманитарната помощ на ЕС се основава на принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Всяко решение за предоставяне на хуманитарна помощ трябва да бъде в съответствие с тези четири принципа, които са в основата на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

Разпределянето на хуманитарната помощ на ЕС се извършва единствено въз основа на тези принципи и тя без изключение има за цел да помогне на тези, които имат най-голяма нужда, независимо от тяхната националност, религия, пол, етнически произход или политическа принадлежност.

За повече информация:

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

Ирина Новаковa (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar