Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. februārī

ES stiprina kopīgo attīstības stratēģiju Mali un plašāk reaģē uz situāciju valstī

Šodien attīstības komisārs Andris Piebalgs rīkoja ES attīstības ministru koordinācijas sanāksmi, lai stiprinātu Eiropas Savienības kopējo rīcību attiecībā uz Mali attīstības problēmām.

Tikšanās ar Mali ārlietu un finanšu ministru Timanu Kulibalī (Tieman Coulibaly) liecina par ES apņemšanos ar kopīgas plānošanas palīdzību palielināt atbalsta un attīstības efektivitāti.

Papildus 250 miljoniem eiro, kas ir pieejami Mali, ES apsvērs iespēju palielināt savu ieguldījumu attiecībā uz valsts atveseļošanos.

Komisārs Piebalgs sacīja: “Lai reaģētu uz Mali attīstības vajadzībām, ir nepieciešams gan finansējums, gan nevainojama koordinācija. Šodien mēs spērām svarīgu soli ceļā uz vienotu, saskaņotu un vispusīgu Eiropas reakciju. Mūsu kopīgā pieeja tiks izklāstīta starptautiskajā līdzekļu devēju konferencē, ko maijā rīkos Francija un Eiropas Savienība.”

Komisārs Piebalgs piebilda: “Mūsu stratēģija būs piemērota dažādām attīstības vajadzībām valstī, un vienlaikus tā sniegs mums iespēju pakāpeniski īstenot projektus tādā veidā, kas atspoguļo Mali iestāžu konkrētos panākumus pārejas perioda plāna īstenošanā un pilnīgā tiesiskuma atjaunošanā. Mēs atbalstīsim demokrātijas un miera atjaunošanu un pievērsīsim uzmanību galvenokārt sociālajiem pakalpojumiem, pārvaldībai, decentralizācijai un ekonomikas atbalstam.”

Viena no prioritātēm būs paveikt iekavēto attiecībā uz nepietiekamām investīcijām izglītības un veselības aprūpes jomā. Tas ļaus atsākt vērienīgas imunizācijas programmas. Lauksaimniecības nozare arī tiks atbalstīta, nodrošinot lauksaimniekiem sēklas un mēslojumu, lai novērstu turpmākas pārtikas krīzes. Ceļu un citas nolietotās infrastruktūras apsaimniekošanas un būves atsākšana radīs darbavietas (plānotas apmēram 20 000 darbavietas) un atbalstīs saimniecisko darbību.

Tiks īstenotas papildu programmas, kas attieksies uz pārvaldību (tehnisko palīdzību valsts finanšu pārvaldībā, revīzijā utt.), tiesu sistēmu (mācībām, ēku atjaunošanu u.c.), miera dialogu un cilvēktiesībām. Tiks atsāktas arī iepriekšējās programmas tādās jomās kā ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī infrastruktūra (piemēram, ceļu rekonstrukcija).

Vispārīga informācija

Papildu piešķīrums Mali tiks prezentēts Eiropas Attīstības fonda (turpmāk „EAF”) komitejā tiklīdz iespējams un būs pieejams saistībā ar EAF beigu termiņa pārbaudi.

Eiropas Savienība 2013. gada 15. februārī pieņēma stabilizācijas atbalsta pasākumus 20 miljonu eiro apmērā stabilitātes instrumenta ietvaros, lai sniegtu tūlītēju atbalstu Mali tiesībaizsardzības un justīcijas dienestiem, Mali vietējām iestādēm, vietēja mēroga dialogiem un samierināšanas iniciatīvām un gaidāmo vēlēšanu procesa pirmajiem posmiem. Šis lēmums tika pieņemts, turpinot darbu pie apņemšanās, par ko ārkārtas sanāksmē 17. janvārī vienojās Ārlietu padome.

No 28. janvāra līdz 2. februārim uz Mali tika nosūtīta ES misija, lai padziļināti novērtētu uz vietas pastāvošās vajadzības. Šīs misijas konstatējumi veido pamatu jaunajām programmām, kas tiks sāktas Mali. Uzmanība tiks pievērsta galvenokārt samierināšanai, konfliktu novēršanai un vēlēšanu procesa atbalstam, kā arī pamatpakalpojumu sniegšanai (veselības aprūpei, ūdensapgādei un kanalizācijai), pārtikas nodrošinājuma uzlabošanai un ekonomikas atveseļošanai.

Pēc 2012. gada martā notikušā valsts apvērsuma Eiropas Komisija pieņēma piesardzības pasākumus, ierobežojot palīdzības programmas, proti, sniedzot tiešu atbalstu vietējiem iedzīvotājiem, atbalstot pāreju uz demokrātiju un piešķirot humāno palīdzību. Pēc tam, kad Mali Nacionālā asambleja 2013. gada 29. janvārī pieņēma „Pārejas procesa ceļvedi”, tika radīti priekšnosacījumi attīstības palīdzības atsākšanai.

Vairāk informācijas

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Contacts :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar