Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. februára 2013

Komisárka Malmströmová predstavuje Akčný plán pre liberalizáciu vízového režimu s Gruzínskom

Komisárka Malmströmová predloží dnes v Tbilisi (Gruzínsko) gruzínskym orgánom Akčný plán pre liberalizáciu vízového režimu, ktorý predstavuje ďalší krok smerom k úplnej liberalizácii tohto režimu. Jasne sa v ňom stanovujú všetky technické podmienky, ktoré má Gruzínsko splniť pred prípadným zavedením bezvízového styku.

„Chcela by som zagratulovať gruzínskym orgánom k ich doterajšiemu úsiliu, ktoré vynaložili pri vykonávaní potrebných reforiem, aby umožnili otvorenie dialógu o vízovom režime a realizáciu tohto akčného plánu. Ide o spoločný cieľ užšej integrácie medzi EÚ a Gruzínskom, vďaka ktorému sa gruzínski občania posunuli o krok vpred smerom k bezvízovému styku,“ vyhlásila komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Akčný plán je rozdelený do štyroch blokov opatrení, ktoré sa týkajú bezpečnosti dokumentov, riadenia hraníc a migrácie, verejného poriadku a bezpečnosti a súvisiacich otázok vonkajších vzťahov.

Obsahuje prvý súbor kritérií týkajúcich sa politického rámca (právnych predpisov a plánovania) a druhý súbor konkrétnejších kritérií vzťahujúcich sa na účinné a udržateľné vykonávanie príslušných opatrení vrátane konkrétnych výsledkov v praxi.

Gruzínske orgány sú vyzvané k tomu, aby pokračovali v spoločnom úsilí pri vykonávaní potrebných reforiem vo všetkých oblastiach, ktoré sú dôležité z hľadiska dialógu o liberalizácii vízového režimu. Ide najmä o boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ochranu údajov, boj proti diskriminácii a ochranu menšín, ako aj o súdne reformy zamerané na zabezpečenie nezávislosti systému súdnictva.

Komisia bude pravidelne posudzovať, či Gruzínsko účinne a konzistentne plní obidva súbory kritérií.

Komisárka Malmströmová sa pri príležitosti svojej návštevy stretne s gruzínskym prezidentom Mikhailom Saakashvilim, gruzínskym predsedom vlády Bidzina Ivanishvilim, gruzínskym ministrom zahraničných vecí, ako aj s ostatnými členmi gruzínskej vlády.

Komisárka Malmströmová bude mať počas svojej návštevy príležitosť na to, aby sa stretla aj s viacerými gruzínskymi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti migrácie, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných.

Súvislosti

Európska komisia otvorila s Gruzínskom dialóg o liberalizácii vízového režimu v júni 2012 (IP/12/561). Akčný plán, ktorý dnes predkladá, bude hlavným nástrojom na usmerňovanie tohto dialógu. EÚ a gruzínskym orgánom umožňuje preskúmať všetky technické predpoklady na zavedenie bezvízového styku pre gruzínskych občanov.

Tento Akčný plán pre liberalizáciu vízového režimu spolu s ďalšími nedávno prijatými opatreniami, akými sú napríklad zavedenie Partnerstva pre mobilitu (IP/09/1853) a nadobudnutie platnosti dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii v roku 2011, predstavuje ďalší pilier spoločného cieľa užšej integrácie medzi EÚ a Gruzínskom.

V rámci prvého kroku smerom k dlhodobému cieľu zaviesť bezvízový styk gruzínski občania už od marca 2011 využívajú výhody vyplývajúce z dohody s EÚ o zjednodušení vízového režimu. V tejto dohode sa stanovujú nižšie poplatky za víza pre všetkých gruzínskych občanov a upúšťa sa od poplatkov pre rozsiahle kategórie žiadateľov o víza, akými sú napríklad deti, dôchodcovia, študenti, ľudia navštevujúci príbuzných žijúcich v EÚ, ľudia, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, hospodárske subjekty spolupracujúce so spoločnosťami v EÚ, športovci, osoby zúčastňujúce sa na kultúrnej výmene alebo novinári. Dohodou o zjednodušení vízového režimu sa takisto urýchľujú postupy na posudzovanie žiadostí o víza a stanovuje povinnosť vydávať víza na viac vstupov s dlhým obdobím platnosti pre určité kategórie často cestujúcich osôb.

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar