Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 februarie 2013

Comisarul Malmström prezintă Planul de acțiune privind liberalizarea vizelor pentru Georgia

Astăzi, la Tbilisi, în Georgia, doamna comisar Malmström va înmâna autorităților georgiene Planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor. Prezentarea Planului de acțiune reprezintă un nou progres în procesul de liberalizare totală a vizelor. Documentul include toate condițiile tehnice care trebuie îndeplinite de Georgia pentru a putea fi instituit un regim de călătorie fără vize cu această țară.

„Doresc să felicit autoritățile georgiene pentru eforturile depuse până în prezent pentru a realiza reformelor necesare și pentru a face posibilă inițierea dialogului privind vizele și prezentarea acestui Plan de acțiune. Facem cu această ocazie încă un pas înspre instituirea unui regim de călătorie fără vize pentru cetățenii georgieni și înspre atingerea obiectivului comun al unei integrări mai strânse între UE și Georgia”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne.

Planul de acțiune cuprinde patru seturi de măsuri care privesc securitatea documentelor, gestionarea frontierelor și a migrației, ordinea și securitatea publică și chestiunile relevante din domeniul relațiilor externe.

Planul conține un prim set de obiective de referință referitoare la cadrul de politică (legislație și planificare) și un al doilea set de obiective de referință mai specifice, care privesc aplicarea eficace și durabilă a măsurilor relevante, astfel încât să se asigure rezultate concrete pe teren.

Autoritățile georgiene sunt încurajate să colaboreze în continuare pentru a realiza reformele necesare în toate domeniile relevante pentru dialogul privind liberalizarea vizelor, inclusiv în materie de: combatere a corupției și a criminalității organizate, protecție a datelor, combatere a discriminării și protejare a minorităților, precum și în ceea ce privește reforma sistemului judiciar, care urmărește asigurarea independenței acestuia.

Comisia va analiza periodic îndeplinirea și transpunerea eficace și coerentă de către Georgia a fiecărui set de obiective de referință.

Cu ocazia vizitei sale, dna comisar Malmström se va întâlni cu președintele Georgiei, dl Mikhail Saakashvili, cu prim-ministrul Georgiei, dl Bidzina Ivanishvili, cu ministrul afacerilor externe și cu alți membri ai guvernului Georgiei.

Pe durata șederii sale, dna comisar Malmström va avea, de asemenea, ocazia să se întâlnească cu o serie de ONG-uri din Georgia active în domeniul migrației, al drepturilor omului și al bunei guvernanțe.

Context

Comisia Europeană a inițiat cu Georgia, în luna iunie 2012, un dialog privind liberalizarea vizelor (IP/12/561). Planul de acțiune prezentat astăzi va constitui instrumentul principal prin care se va purta acest dialog. Acesta va permite UE și autorităților georgiene să analizeze toate condițiile tehnice care trebuie îndeplinite în prealabil pentru a se putea institui un regim de călătorie fără vize pentru cetățenii georgieni.

Împreună cu alte măsuri recent adoptate, cum ar fi crearea unui parteneriat pentru mobilitate în 2009 (IP/09/1853) și intrarea în vigoare în 2011 a Acordurilor de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie, prezentul plan de acțiune privind liberalizarea vizelor reprezintă încă un element-cheie în contextul urmăririi obiectivului comun al unei integrări mai strânse între UE și Georgia.

Ca un prim pas înspre atingerea obiectivului pe termen lung al unui regim de călătorie fără vize, cetățenii georgieni se bucură deja, din martie 2011, de avantajele care decurg din aplicarea Acordului de facilitare a eliberării vizelor încheiat cu UE. Acordul de facilitare a eliberării vizelor stabilește taxe de viză mai scăzute pentru toți cetățenii georgieni și scutește de plata unei astfel de taxe categorii largi de solicitanți de viză, de exemplu copiii, pensionarii, studenții, persoanele care vizitează membri ai familiei care locuiesc în UE, persoanele care au nevoie de îngrijire medicală, agenții economici care lucrează în companii europene, sportivii și femeile, participanții la schimburi culturale sau jurnaliștii. De asemenea, Acordul de facilitare a eliberării vizelor accelerează procedurile de evaluare a cererilor de viză și prevede obligația eliberării de vize cu intrări multiple și cu o perioadă lungă de valabilitate pentru anumite categorii de persoane care călătoresc frecvent.

Linkuri utile

Site-ul internet website al doamnei Cecilia Malmström

Urmăriți activitatea comisarului Cecilia Malmström pe Twitter Twitter

Site-ul internet al DG Afaceri Interne website

Urmăriți pe Twitter Twitter informațiile difuzate de DG Afaceri Interne

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar