Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 25 lutego 2013 r.

Komisarz Malmström przedstawia plan działania dotyczący liberalizacji przepisów wizowych dla Gruzji

Dzisiaj w Tibilisi komisarz Malmström przekaże władzom Gruzji plan działania dotyczący liberalizacji przepisów wizowych. Przekazanie planu działania stanowi kolejny krok w kierunku pełnej liberalizacji polityki wizowej. Wyszczególniono w nim wszystkie warunki techniczne, które Gruzja musi spełnić przed potencjalnym wprowadzeniem systemu bezwizowego.

„Pragnę podziękować władzom Gruzji za dotychczasowe starania w realizacji niezbędnych reform, rozpoczęcie dialogu wizowego, a przez to umożliwienie opracowania naszego planu działania. Jest to kolejny krok na drodze do uzyskania przez obywateli Gruzji możliwości podróżowania bez wiz oraz pogłębienia integracji między Gruzją i UE”, oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Plan działania składa się z czterech bloków obejmujących środki dotyczące zabezpieczania dokumentów, zarządzania migracją i granicami, porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz odpowiednich kwestii związanych ze stosunkami zewnętrznymi.

Plan zawiera pierwszy zestaw kryteriów dotyczących ram polityki (prawodawstwa i planowania) i drugi zestaw bardziej szczegółowych kryteriów odniesienia, obejmujących skuteczne i trwałe wdrożenie stosownych środków w celu osiągnięcia konkretnych wyników.

Zachęca się władze Gruzji do dalszej, bliskiej współpracy w realizacji niezbędnych reform we wszystkich obszarach odnoszących się do dialogu na temat liberalizacji systemu wizowego, takich jak: walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną, ochrona danych, walka z dyskryminacją i ochrona mniejszości oraz reforma systemu sądownictwa, mająca na celu zagwarantowanie niezależności systemu sprawiedliwości.

Komisja będzie regularnie oceniać realizację i wdrożenie przez Gruzję każdego zestawu kryteriów.

Przebywając z wizytą w Gruzji, komisarz Malmström odbędzie dwa spotkania z prezydentem Micheilem Saakaszwilim, premierem Bidziną Iwaniszwilim, ministrem spraw zagranicznych oraz z pozostałymi członkami gruzińskiego rządu.

Cecilia Malmström będzie także miała okazję spotkać się z przedstawicielami wielu gruzińskich organizacji pozarządowych działających w obszarze migracji, praw człowieka i dobrego zarządzania.

Kontekst

Komisja Europejska rozpoczęła dialog w sprawie liberalizacji przepisów wizowych z Gruzją w czerwcu 2012 r. (IP/12/561). Przedstawiony dzisiaj plan działania będzie najważniejszym instrumentem, na którym będą się opierać negocjacje. Umożliwia on UE oraz gruzińskim władzom przeanalizowanie wszystkich technicznych warunków wstępnych do przyjęcia przepisów o bezwizowym podróżowaniu Gruzinów.

Razem z ostatnio przyjętymi środkami, takimi jak partnerstwo na rzecz mobilności, przyjęte w 2009 r. (IP/09/1853) oraz wejście w życie umów dotyczących ułatwień wizowych i readmisji w 2011 r., plan działania dotyczący liberalizacji przepisów wizowych stanowi kolejny etap na drodze do bliższej integracji między Gruzją a UE.

Zmierzając do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest możliwość podróżowania bez wiz, Gruzini już teraz mogą korzystać z umowy o ułatwieniach wizowych, podpisanej z UE w marcu 2011 r. Dzięki tej umowie wszyscy Gruzini uiszczają niższą opłatę wizową, zniesiono również opłaty dla wielu kategorii osób starających się o wizy, takich jak dzieci, emeryci, studenci, osoby odwiedzające członków rodziny zamieszkałych w UE, osoby potrzebujące leczenia, biznesmeni współpracujący z unijnymi przedsiębiorstwami, sportowcy, uczestnicy wymian kulturalnych oraz dziennikarze. Na mocy umowy o ułatwieniach wizowych przyśpieszono procedury rozpatrywania podań o wizę, jak również wprowadzono obowiązek wydawania wiz wielokrotnego użytku o długim okresie ważności dla określonych kategorii obywateli często podróżujących.

Więcej informacji

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström w serwisie Twitter

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych w serwisie Twitter

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar