Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 februari 2013

Commissaris Malmström presenteert actieplan over visumliberalisering met Georgië

Vandaag zal commissaris Malmström in Tbilisi (Georgië) het actieplan voor visumliberalisering overhandigen aan de Georgische autoriteiten. De presentatie van het actieplan is een verdere stap in de richting van volledige visumliberalisering. In het actieplan worden duidelijk alle technische voorwaarden omschreven waaraan Georgië moet voldoen vóór een regeling voor visumvrij reizen kan worden vastgesteld.

"Ik wil de Georgische autoriteiten feliciteren voor hun inspanningen tot dusver om de noodzakelijke hervormingen uit te voeren en om de start van de visumdialoog en de overhandiging van dit actieplan mogelijk te maken. Dit is nog een stap naar visumvrij reizen voor Georgische burgers en de gedeelde doelstelling van nauwere integratie tussen de EU en Georgië”, verklaarde Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Het actieplan is opgezet rond vier reeksen maatregelen die respectievelijk handelen over documentbeveiliging, grens- en migratiebeheer, openbare orde en veiligheid, en relevante kwesties op het gebied van externe betrekkingen.

Het bevat een eerste reeks ijkpunten in verband met het beleidskader (wetgeving en planning) en een tweede reeks meer specifieke ijkpunten in verband met doeltreffende en duurzame maatregelen waaronder concrete resultaten in de praktijk.

De Georgische autoriteiten worden aangemoedigd om nauw te blijven samenwerken aan de noodzakelijke hervormingen op alle gebieden die relevant zijn voor de dialoog over visumliberalisering, met inbegrip van: bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad, gegevensbescherming, bestrijding van discriminatie en bescherming van minderheden, alsmede justitiële hervorming met het oog op de onafhankelijkheid van het justitiële stelsel.

De Commissie zal geregeld nagaan of Georgië elke reeks ijkpunten doelmatig en consistent naleeft en ten uitvoer legt.

Ter gelegenheid van haar bezoek zal commissaris Malmström ontmoetingen hebben met de president van Georgië, Mikhail Saakashvili, de eerste minister van Georgië, Bidzina Ivanishvili, de Georgische minister van Buitenlandse Zaken en andere leden van de regering van Georgië.

Tijdens haar verblijf zal commissaris Malmström ook de gelegenheid hebben om een aantal Georgische ngo's te ontmoeten die actief zijn op het gebied van migratie, mensenrechten en goed bestuur.

Achtergrond

In juni 2012 is de Europese Commissie een dialoog over visumliberalisering gestart met Georgië (IP/12/561). Het vandaag gepresenteerde actieplan zal het voornaamste instrument zijn om deze dialoog te voeren. Het biedt de EU en de Georgische autoriteiten de mogelijkheid alle technische voorwaarden voor de invoering van visumvrij reizen voor Georgische burgers te onderzoeken.

Samen met andere recentelijk genomen maatregelen, zoals de invoering van een mobiliteitspartnerschap in 2009 (IP/09/1853) en de inwerkingtreding van de visumfaciliterings- en overnameovereenkomsten in 2011, vormt dit actieplan over visumliberalisering nog een bouwsteen voor de gedeelde doelstelling van een nauwere integratie tussen de EU en Georgië.

Als eerste stap op weg naar het doel om op lange termijn visumvrij te kunnen reizen, profiteren de Georgische burgers sinds maart 2011 van de voordelen van een visumfaciliteringsovereenkomst met de EU. De visumfaciliteringsovereenkomst voorziet in lagere visumleges voor alle Georgische burgers en in de vrijstelling van leges voor grote categorieën visumaanvragers zoals kinderen, gepensioneerden, studenten, personen die familie in de EU bezoeken of die een geneeskundige behandeling behoeven, economische actoren die voor EU-ondernemingen werken, sportlui, personen die deelnemen aan culturele uitwisselingen of journalisten. De visumfaciliteringsovereenkomst versnelt ook de procedures voor de beoordeling van visumaanvragen en voorziet in de verplichting om meervoudige visa met een lange geldigheidsduur af te geven aan bepaalde categorieën frequente reizigers.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar