Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. februārī

Komisāre Malmstrēma iepazīstina ar Rīcības plānu vīzu režīma liberalizācijai ar Gruziju

Šodien Tbilisi, Gruzijā, komisāre Malmstrēma iesniegs Gruzijas iestādēm Rīcības plānu vīzu režīma liberalizācijai ar Gruziju. Rīcības plāna iesniegšana ir nākamais solis ceļā uz pilnīgu vīzu režīma liberalizāciju. Tajā ir skaidri noteikti tehniskie nosacījumi, kas Gruzijai jāizpilda, pirms var izveidot bezvīzu ceļošanas režīmu.

“Es vēlos paust atzinību Gruzijas iestādēm par to līdzšinējiem centieniem, lai īstenotu nepieciešamās reformas un darītu iespējamu vīzu dialoga uzsākšanu un šā rīcības plāna izstrādi. Tas ir vēl viens solis tuvāk bezvīzu ceļošanas režīmam attiecībā uz Gruzijas pilsoņiem un mūsu kopīgajam mērķim – ES un Gruzijas ciešākai integrācijai,” paziņoja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Rīcības plānā ir četri pasākumu kopumi, kas attiecas uz dokumentu aizsardzību, robežu un migrācijas pārvaldību, sabiedrisko kārtību un drošību un būtiskiem ārējo attiecību jautājumiem.

Tajā ir iekļauts pirmais kritēriju kopums, kas attiecas uz politikas pamatnostādnēm (likumdošana un plānošana), un otrs specifiskāku kritēriju kopums, kas aptver attiecīgo pasākumu efektīvu un ilgtspējīgu īstenošanu, lai sasniegtu konkrētus rezultātus uz vietas.

Gruzijas iestādes tiek mudinātas arī turpmāk strādāt kopā, lai īstenotu nepieciešamās reformas visās jomās, kas ir būtiskas saistībā ar vīzu režīma liberalizācijas dialogu, tostarp ietverot šādas jomas: cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību, datu aizsardzība, diskriminācijas nepieļaušana un minoritāšu aizsardzība, kā arī tiesu iestāžu reforma nolūkā nodrošināt tiesu sistēmas neatkarību.

Komisija regulāri vērtēs, cik efektīvi un konsekventi Gruzija panāk atbilstību katram kritēriju kopumam un to īsteno praksē.

Vizītes gaitā komisāre Malmstrēma tiksies ar Gruzijas prezidentu Mihailu Saakašvili, Gruzijas premjerministru Bidzinu Ivanišvili, Gruzijas ārlietu ministru, kā arī citiem Gruzijas valdības locekļiem.

Valsts apmeklējuma laikā komisārei Malmstrēmai būs iespēja arī tikties ar vairākām Gruzijas NVO, kas darbojas migrācijas, cilvēktiesību un labas pārvaldības jomās.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija dialogu ar Gruziju par vīzu režīma liberalizāciju sāka 2012. gada jūnijā (IP/12/561). Šodien iesniegtais rīcības plāns būs galvenais instruments, uz kura pamata tiks veikts šis dialogs. Tas ļauj ES un Gruzijas iestādēm izskatīt visus tehniskos priekšnoteikumus bezvīzu ceļošanas režīma izveidei attiecībā uz Gruzijas pilsoņiem.

Kopā ar citiem nesen pieņemtiem pasākumiem, piemēram, Mobilitātes partnerības izveidi 2009. gadā (IP/09/1853) un Nolīguma par vīzu atvieglotu izsniegšanu un Atpakaļuzņemšanas nolīguma stāšanos spēkā 2011. gadā, šis Rīcības plāns vīzu režīma liberalizācijai ir vēl viens pamatakmens ceļā uz kopīgo mērķi – ES un Gruzijas ciešāku integrāciju.

Pirmais solis ceļā uz ilgtermiņa mērķi – izveidot bezvīzu ceļošanas režīmu – jau ir sperts, proti, kopš 2011. gada marta Gruzijas pilsoņi jau bauda priekšrocības, kādas sniedz nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Nolīgumā par vīzu atvieglotu izsniegšanu noteiktas mazākas vīzas nodevas visiem Gruzijas pilsoņiem un atceltas nodevas plašām vīzas pieteikuma iesniedzēju kategorijām, piemēram, bērniem; pensionāriem; studentiem; cilvēkiem, kas apciemo ģimenes locekļus, kuri dzīvo ES; cilvēkiem, kam nepieciešama ārstēšana; uzņēmējiem, kas sadarbojas ar ES uzņēmumiem; sportistiem; kultūras apmaiņas pasākumu dalībniekiem vai žurnālistiem. Nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu arī paātrina vīzas pieteikumu novērtēšanas procedūras un paredz pienākumu konkrētām biežu ceļotāju kategorijām izsniegt daudzkārtējas ieceļošanas vīzas ar ilgu derīguma termiņu.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar