Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 25 d., Briuselis

Komisijos narė C. Malmström pateikia vizų režimo su Gruzija liberalizavimo veiksmų planą

Šiandien Tbilisyje (Gruzija) Komisijos narė C. Malmström Gruzijos institucijoms pateiks vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą. Veiksmų plano pristatymas – dar vienas žingsnis į visišką vizų režimo liberalizavimą. Plane aiškiai išdėstytos visos techninės sąlygos, kurių turi laikytis Gruzija, kad jos piliečiai į ES galėtų keliauti be vizų.

Noriu pasidžiaugti Gruzijos valdžios institucijų pastangomis įgyvendinti reikiamas reformas ir tuo, kad jos sudarė sąlygas pradėti diskusijas dėl vizų režimo ir įgyvendinti veiksmų planą. Tai dar vienas žingsnis į tai, kad Gruzijos piliečiai galėtų keliauti be vizų ir kad būtų įgyvendintas bendras tikslas – glaudesnė ES ir Gruzijos integracija“, – pareiškė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Veiksmų plane pristatomos keturios priemonių grupės: dokumentų saugumo, pasienio ir migracijos reikalų valdymo, viešosios tvarkos ir saugumo, taip pat susijusių išorės santykių klausimų.

Plane pateikti kriterijai, susiję su politikos sistema (teisės aktais ir planavimu), ir konkretesni kriterijai, susiję su atitinkamų priemonių veiksmingu ir darniu įgyvendinimu, įskaitant konkrečius rezultatus vietoje.

Gruzijos valdžios institucijos raginamos toliau įgyvendinti reikiamas reformas visose srityse, susijusiose su vizų režimo liberalizavimo dialogu, kaip antai: kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, duomenų apsaugos, kovos su diskriminacija ir mažumų apsaugos, taip pat teismų reformos siekiant užtikrinti teismų sistemos nepriklausomumą.

Komisija reguliariai vertina, ar Gruzija veiksmingai ir nuosekliai vykdo ir diegia kiekvieno rinkinio kriterijus.

Vizito metu Komisijos narė C. Malmström susitiks su Gruzijos Prezidentu Michailu Saakašviliu, Gruzijos Ministru Pirmininku Bidzina Ivanišviliu, Gruzijos užsienio reikalų ministru ir kitais Gruzijos Vyriausybės nariais.

Be to, Komisijos narė C. Malmström turės galimybę susitikti su Gruzijos migracijos, žmogaus teisių ir gero valdymo sričių nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Pagrindiniai faktai

Dialogą su Gruzija dėl visų režimo liberalizavimo Europos Komisija pradėjo 2012 m. birželio mėn. Šiandien pateiktas veiksmų planas bus pagrindinė šio dialogo priemonė. Jis ES ir Gruzijos institucijoms suteikia galimybę išnagrinėti visas išankstines technines sąlygas, kurios turi būti įvykdytos, kad Gruzijos piliečiai į ES galėtų keliauti be vizų.

Kartu su kitomis neseniai priimtomis priemonėmis, tokiomis kaip 2009 m. pradėta partnerystė judumo srityje (IP/09/1853) ir Supaprastinto vizų režimo ir Readmisijos susitarimų įsigaliojimas, šis Vizų režimo liberalizavimo veiksmų planas – dar vienas akmuo į glaudesnės ES ir Gruzijos integracijos pamatus.

Pirmas žingsnis siekiant ilgalaikio tikslo – užtikrinti bevizes keliones – jau žengtas; nuo 2011 m. kovo mėn. Gruzijos piliečiai jau gali naudotis susitarimo dėl supaprastinto vizų režimo teikiama nauda. Susitarimu nustatoma mažesnė vizų rinkliava visiems Gruzijos piliečiams ir panaikinama vizų rinkliava tam tikrų grupių asmenims: vaikams, pensininkams, studentams, ES gyvenančius šeimos narius lankantiesiems asmenims, žmonėms, kuriems reikia gydymo, su ES bendrovėmis bendradarbiaujantiems ūkio subjektams, sportininkams ir moterims, kultūros mainų programų dalyviams arba žurnalistams. Be to, susitarimu dėl supaprastinto vizų režimo paspartinamos prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procedūros ir nustatomas įpareigojimas išduoti ilgalaikes daugkartines vizas dažnai keliaujantiems tam tikrų kategorijų keliautojams.

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström interneto svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström paskyra tinkle Twitter

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

Vidaus reikalų generalinio direktorato paskyra tinkle Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar