Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25.2.2013

Komissaari Malmström esittelee suunnitelman viisumivapaudesta Georgian kanssa

Komissaari Cecilia Malmström luovuttaa tänään Tbilisissä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman Georgian viranomaisille. Toimintasuunnitelman esittely on seuraava vaihe täyden viisumivapauden valmistelussa. Siinä luetellaan kaikki tekniset ehdot, jotka Georgian on täytettävä ennen kuin viisumivapausjärjestelmä on mahdollista käynnistää.

"Georgian viranomaiset ovat tehneet paljon työtä tarvittavien uudistusten toteuttamiseksi, minkä ansiosta toimintasuunnitelma voidaan luovuttaa ja keskustelut aloittaa. Tämä on jälleen uusi askel Georgian kansalaisten viisumivapaan matkustamisen suuntaan ja se lähentää EU:ta ja Georgiaa", totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Toimintasuunnitelma muodostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta, jotka koskevat asiakirjojen turvallisuutta, rajojen ja muuttoliikkeen hallintaa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä asiaan liittyviä ulkosuhdekysymyksiä.

Se sisältää poliittisia puitteita (lainsäädäntö ja suunnittelu) koskevat ensimmäiset välitavoitteet ja toiset tarkemmat välitavoitteet, jotka koskevat tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista tehokkaalla ja kestävällä tavalla sekä konkreettisia tuloksia käytännössä.

Georgian viranomaisia kannustetaan jatkamaan yhteistyötä tarvittavien uudistusten toteuttamiseksi kaikilla viisumivapauteen liittyvillä aloilla, joita ovat esimerkiksi korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, tietosuoja, syrjimättömyys ja vähemmistöjen suojelu sekä oikeuslaitoksen uudistaminen sen riippumattomuuden turvaamiseksi.

Komissio arvioi säännöllisesti, miten Georgia etenee näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Komissaari Malmström tapaa vierailunsa yhteydessä Georgian presidentti Mikhail Saakašvilin, pääministeri Bidzina Ivanišvilin, maan ulkoministerin sekä muita Georgian hallituksen jäseniä.

Hänellä on myös tilaisuus tavata useita georgialaisia kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat muuttoliikeasioihin, ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintotapaan liittyvillä aloilla.

Tausta

Euroopan komissio aloitti keskustelut viisumivapaudesta Georgian kanssa kesäkuussa 2012 (IP/12/561). Tänään esitettävä toimintasuunnitelma on tärkein keskusteluissa käytettävä asiakirja. EU ja Georgian viranomaiset voivat sen avulla tarkastella kaikkia viisumivapauden teknisiä edellytyksiä.

EU ja Georgia pyrkivät läheisempään yhteistyöhön. Viisumivapautta koskeva toimintasuunnitelma on jatkoa aiemmille toimille, kuten vuonna 2009 perustetulle liikkuvuuskumppanuudelle (IP/09/1853) ja vuonna 2011 voimaan tulleille viisumien myöntämisen helpottamista ja takaisinottoa koskeville sopimuksille.

Viisumivapaa matkailu on pitkän aikavälin tavoite, mutta Georgian kansalaiset ovat hyötyneet jo maaliskuusta 2011 alkaen helpotuksista EU-viisumien myöntämisessä. Kaikkien Georgian kansalaisten viisumimaksuja on alennettu, ja useilta hakijaryhmiltä ei veloiteta maksua lainkaan. Tällaisia ryhmiä ovat lapset, eläkeläiset, opiskelijat, EU:ssa asuvia sukulaisia tapaamaan matkustavat perheenjäsenet, sairaanhoitoa varten matkustavat, EU:n yrityksissä työskentelevät henkilöt, urheilijat, kulttuurivaihtoon osallistujat ja toimittajat. Sopimuksella viisumien myöntämisen helpottamisesta on myös nopeutettu hakemusten käsittelyä ja velvoitettu jäsenvaltiot myöntämään tiettyihin ryhmiin kuuluville useasti matkustaville henkilöille pitkäaikaisia toistuvaisviisumeita.

Hyödyllisiä linkkejä

Komissaari Malmströmin kotisivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston kotisivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst (+32 2) 298 67 64


Side Bar