Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. února 2013

Komisařka Malmströmová předkládá akční plán liberalizace vízového režimu s Gruzií

Komisařka Malmströmová dnes v Tbilisi předá gruzínským orgánům akční plán liberalizace vízového režimu. Akční plán je dalším krokem k dosažení úplné liberalizace vízového režimu. Jasně vymezuje všechny technické podmínky, které musí Gruzie splnit ještě před případným zavedením bezvízového cestovního režimu.

„Blahopřeji gruzínským orgánům k úsilí, které doposud vynaložily na provedení nezbytných reforem, díky čemuž je možné zahájit dialog o vízech a plnění tohoto akčního plánu. Je to další krok na cestě k bezvízovému cestování pro gruzínské občany a ke splnění společného cíle, kterým je vetší integrace mezi EU a Gruzií“, prohlásila Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Opatření akčního plánu jsou rozdělena do čtyř tematických bloků – zabezpečení dokladů, správa hranic a řízení migrace, veřejný pořádek a bezpečnost a příslušné oblasti vnějších vztahů.

První soubor kritérií, která plán obsahuje, se týká politického rámce (legislativa a plánování), a druhý pak specifičtějších ukazatelů pro účinné a udržitelné provádění příslušných opatření k dosažení konkrétních výsledků.

Gruzínské orgány se vybízejí k tomu, aby nadále úzce spolupracovaly na nezbytných reformách ve všech oblastech, které jsou relevantní pro dialog o liberalizaci vízového režimu, včetně: boje proti korupci a organizované trestné činnosti, ochrany údajů, nediskriminace a ochrany menšin, jakož i na reformě soudnictví s cílem zajistit jeho nezávislost.

Komise bude pravidelně hodnotit, jak si Gruzie počíná při účinném a důsledném plnění každého souboru ukazatelů.

Svou návštěvu komisařka Malmströmová využije k setkáním s gruzínským prezidentem Michailem Šaakašvilim, předsedou vlády Bidzinou Ivanišvilim, s ministrem zahraničí i jinými členy gruzínské vlády.

Komisařka Malmströmová bude mít rovněž příležitost setkat se s řadou gruzínských nevládních organizací, které jsou činné v oblasti migrace, lidských práv a řádné správy věcí veřejných.

Souvislosti

Evropská komise zahájila dialog o liberalizaci vízového režimu s Gruzií v červnu 2012 (IP/12/561). Hlavním prostředkem k vedení dialogu bude dnes předložený akční plán. Evropská unie a gruzínské orgány budou díky němu moci podrobně projednat veškeré technické předpoklady pro zavedení bezvízového cestování pro občany Gruzie.

Spolu s dalšími nedávno přijatými opatřeními, například partnerstvím v oblasti mobility zahájeným v roce 2009 (IP/09/1853) a dohodami o zjednodušení vízového režimu a readmisi, které vstoupily v platnost v roce 2011, je tento akční plán liberalizace vízového režimu dalším krokem ke společnému cíli, kterým je užší integrace mezi EU a Gruzií.

Jako vykročení k dlouhodobému cíli bezvízového cestování gruzínští občané již od března 2011 požívají výhod plynoucích z dohody o zjednodušení vízového režimu s EU. Dohoda o zjednodušení vízového režimu stanoví nižší poplatek za víza pro všechny občany Gruzie a od poplatku zcela upouští u velké skupiny žadatelů o víza, jako jsou například děti, důchodci, studenti, osoby navštěvující rodinné příslušníky, kteří žijí v EU, osoby vyžadující lékařskou péči, hospodářské subjekty spolupracující s podniky v EU, sportovci, účastníci kulturních výměn nebo novináři. Dohoda o zjednodušení vízového režimu také zrychluje postupy pro posuzování žádostí o víza a v případě určitých kategorií často cestujících osob stanoví povinnost vydávání víz pro více vstupů s dlouhou dobou platnosti.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar