Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 февруари 2013 г.

Комисар Малмстрьом представя план за действие за либерализиране на визовия режим с Грузия

Днес в Тбилиси, Грузия, комисар Малмстрьом ще предаде на държавните органи на Грузия План за действие за либерализиране на визовия режим. Това е още една крачка към пълното либерализиране на визовия режим. В Плана ясно се определят всички технически условия, които Грузия трябва да спази преди евентуалното установяване на безвизов режим на пътуване.

„Поздравявам грузинските органи за усилията, положени от тях досега за провеждането на необходимите реформи и за започването на диалог в областта на визите и за изпълнението на този план за действие. Това е още една стъпка към безвизов режим на пътуване за гражданите на Грузия и към общата цел за по-тясна интеграция между ЕС и Грузия“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Планът за действие е структуриран в четири групи от мерки, които засягат съответно сигурността на документите, управлението на границите и миграцията, обществения ред и сигурността, както и съответните въпроси, свързани с външните отношения.

Той съдържа и две групи показатели: едната се отнася до рамката на политиката (законодателство и планиране), а другата — до ефективното и устойчиво прилагане на съответните мерки, включително отчитане на конкретните резултати по места.

Грузинските органи се насърчават да продължат съвместната работа за осъществяване на необходимите реформи във всички области от значение за диалога за либерализиране на визовия режим, включително: в борбата с корупцията и организираната престъпност, защитата на данните, борбата с дискриминацията и защитата на малцинствата, както и съдебната реформа за гарантиране на независимостта на съдебната система.

Комисията ще прави редовна оценка на ефективното и последователното изпълнение и прилагане от страна на Грузия на всяка група показатели.

По време на посещението си комисар Малмстрьом ще има срещи с президента на Грузия Михаил Саакашвили, с министър-председателя Бидзина Иванишвили, с министъра на външните работи и с други членове на правителството на Грузия.

По време на престоя си комисар Малмстрьом ще има възможност да се срещне и с няколко грузински НПО, работещи в областта на миграцията, правата на човека и доброто управление.

Контекст

Европейската комисия започна диалог за либерализиране на визовия режим с Грузия през юни 2012 г. (IP/12/561). Основният инструмент за провеждане на този диалог ще бъде представеният днес План за действие. Той позволява на ЕС и грузинските власти да разгледат всички предварителни технически условия за установяване на безвизов режим на пътуване за гражданите на Грузия.

Наред с други наскоро приети мерки като създаването на партньорство за мобилност през 2009 г. (IP/09/1853), както и влизането в сила на споразуменията за визови облекчения и реадмисия през 2011 г., този План за действие за либерализиране на визовия режим представлява нов основен инструмент за постигане на общата цел — по-тясна интеграция между ЕС и Грузия.

Като първа стъпка към дългосрочната цел за безвизово пътуване, от март 2011 г. грузинските граждани се ползват от предимствата на споразумение за облекчаване на визовия режим с ЕС. С това споразумение се определя по-ниска визова такса за всички грузински граждани и се премахват таксите за широки категории от кандидати за визи като деца, пенсионери, студенти, хора, посещаващи членове на семейството, които живеят в ЕС, хора, нуждаещи се от медицинско лечение, икономически оператори, работещи с дружества от ЕС, спортисти, участници в културния обмен или журналисти. Със споразумението за облекчаване на визовия режим се ускоряват и процедурите за разглеждане на заявленията за издаване на визи и се установява задължението за издаване на многократни визи с дълъг срок на валидност за някои категории често пътуващи лица.

Полезни връзки

Интернет страницата на Сесилия Малмстрьом

Следете съобщенията от комисар Малмстрьом в Twitter

Интернет страницата на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar