Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 25 d., Briuselis

Kova su mokesčių slėpimu. Komisija pradeda konsultacijas dėl Europos mokesčių mokėtojo kodekso ir Europos mokesčių mokėtojo kodo

Šiandien Europos Komisija pradėjo dvejas viešas konsultacijas dėl konkrečių priemonių, kurios galėtų padėti visoje ES geriau surinkti mokesčius ir užtikrinti geresnį mokestinių prievolių vykdymą.

Vienų konsultacijų tema – Europos mokesčių mokėtojo kodekso, kuriame bus išaiškintos mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių teisės ir pareigos, rengimas. Antrų – Europos mokesčių mokėtojo kodas, pagal kurį bus galima tiksliai nustatyti ES mokesčių mokėtojų tapatybę. Ir mokesčių mokėtojo kodeksas, ir Europos mokesčių mokėtojo kodas yra tarp priemonių, kurias praeitų metų gruodžio mėn. Komisija pasiūlė kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu veiksmų plane (žr. IP/12/1325). Konsultacijos vyks iki 2013 m. gegužės 17 d.

Už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Turime ne tik aktyviau kovoti su mokesčius slepiančiais asmenimis, bet ir padėti tiems, kurie nori vykdyti mokestines prievoles. Tai yra ES mokesčių mokėtojo kodekso esmė, ir šiandien prašome pačius mokesčių mokėtojus padėti jį formuluoti. Kartu turime padėti valdžios institucijoms nustatyti, kurie asmenys nesumoka visų mokesčių, kad jos galėtų surinkti numatytas pajamas. Tam būtų skirtas ES mokesčių mokėtojo kodas, ir prašome visuomenės nuomonės, kaip geriausiai jį parengti.“

Dauguma valstybių narių yra išleidusios mokesčių mokėtojų kodeksus, kuriuose apibrėžiamos mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių teisės ir pareigos. Vis dėlto valstybių narių kodeksai labai skiriasi. Dėl to piliečiams ir įmonėms tampa ypač sunku suprasti savo teises ir vykdyti mokestines prievoles skirtingose valstybėse.

Be to, valstybėms narėms vis sunkiau tiksliai nustatyti mokesčių mokėtojų tapatybę, nes žmonių judumas didėja, o ir ūkinė veikla vis aktyviau vykdoma skirtingose valstybėse. Dėl to nacionaliniams mokesčių administratoriams gali būti sunkiau surinkti mokesčius, gali atsirasti visiško neapmokestinimo atvejų ir net susidaryti palankios sąlygos užsiimti mokestiniu sukčiavimu ir slėpti mokesčius.

Viešų konsultacijų tikslas – surinkti valstybių narių gerosios patirties pavyzdžių, susijusių su mokesčių mokėtojų tapatybės duomenų rinkimu, mokestinių prievolių vykdymu ir skaidrumu. Abejų konsultacijų rezultatai bus panaudoti rengiant tinkamas politikos priemones iki 2013 m. pabaigos.

Konsultacijų dokumentai pateikiami anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Bus atsižvelgta į visas pastabas.

Pagrindiniai faktai

2012 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė veiksmingesnės ES kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu veiksmų planą (žr. IP/12/1325). Jame nustatyta visapusiškų priemonių, kad valstybėms narėms būtų paprasčiau apsisaugoti nuo mokesčių slėpimo ir atgauti teisėtai privalomus sumokėti milijardus eurų. Dvi iš tų priemonių – mokesčių mokėtojo kodeksas ir Europos mokesčių mokėtojo kodas.

Atsakymus į pateiktus elektroninius klausimynus prašoma pateikti internetu ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 17 d.:

  1. http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TPCODE

  2. http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUTIN

Konsultacijų dokumentai pateikiami:

  1. http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_tpcode_en.htm

  2. http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_eutin_en.htm

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisijos veiksmų planą ir rekomendacijas galima rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar