Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 februari 2013

Winterprognoses 2012-2014: tegenwind wordt geleidelijk overwonnen

Hoewel de situatie op de financiële markt in de EU vanaf de zomer afgelopen jaar flink is verbeterd, liet de bedrijvigheid in de tweede helft van 2012 nog een teleurstellend beeld zien. De zogeheten voorlopende indicatoren wijzen er echter op dat het bbp-dieptepunt in de EU inmiddels is gepasseerd. Verwacht wordt dat de bedrijvigheid weer geleidelijk zal versnellen. In eerste instantie zal de groei aantrekken dankzij de stijging van de externe vraag. De binnenlandse investeringen en de consumptie zullen volgens de prognoses later in het jaar een herstel vertonen. In 2014 zou de binnenlandse vraag vervolgens de fakkel moeten overnemen als bbp-groeimotor.

Door de zwakke bedrijvigheid eind 2012 begint dit jaar vanaf een laag vertrekpunt. In combinatie met een geleidelijkere terugkeer van de groei dan eerder was verwacht, wordt voor geheel 2013 gerekend op een lage bbp-groei van 0,1% in de EU en op een krimp van 0,3% in de eurozone. De bbp-kwartaalontwikkelingen geven een iets dynamischer beeld te zien dan de jaarcijfers: het bbp voor het vierde kwartaal van 2013 komt in de EU met 1,0% boven het niveau van het laatste kwartaal van 2012 uit en voor de eurozone is dit 0,7%.

Het contrast tussen de verbeterde situatie op de financiële markt enerzijds en de matige macro-economische vooruitzichten voor 2013 anderzijds heeft grotendeels te maken met de afbouw van schulden, die op korte termijn nog een nadelig effect sorteert op de groei. Naarmate dit proces echter vordert, ontstaat ook een krachtigere basis voor de groei in 2014, die voor de EU wordt geraamd op 1,6% en voor de eurozone op 1,4%.

Commissievicevoorzitter Olli Rehn van Economische en Monetaire Zaken en de Euro: De Europese economie is nog bezig om een nieuw evenwicht te vinden. Op korte termijn wordt de groei daardoor nog gedrukt. De huidige situatie kan als volgt worden samengevat: teleurstellende harde gegevens van eind vorig jaar, iets meer bemoedigende zachte gegevens uit het recente verleden en een groeiend beleggersvertrouwen in de toekomst. Met de daadkrachtige beleidsactie van de afgelopen tijd kan de weg naar herstel weer worden ingeslagen. De hervormingskoers moet worden vastgehouden en mag niet aan vaart verliezen. Anders kan het vertrouwen, dat juist aan het terugkeren is, worden ondermijnd en laten de nodige groei en nieuwe banen op zich wachten.

Consumptie en investeringen trekken geleidelijk aan

Vanaf de zomer van afgelopen jaar zijn belangrijke beleidsmaatregelen getroffen die ervoor hebben gezorgd dat de markten inmiddels anders aankijken tegen de levensvatbaarheid van de EMU en tegen de houdbaarheid van de begroting in de diverse EMU-lidstaten.

Een combinatie van laagconjunctuur, onzekerheid, een langdurige schuldafbouw en een herschikking van middelen in de economie – kenmerkend voor de nasleep van een diepe financiële crisis – zet op dit moment een rem op de binnenlandse consumptie en investeringen. Met de terugkeer van het vertrouwen bij de huishoudens en bedrijven zal het nadelige effect van deze combinatie van factoren echter afvlakken. Naarmate de vermindering van de spanningen op de financiële markt zich overeenkomstig de verwachting vertaalt in gunstigere kredietvoorwaarden, zou ruimte moeten ontstaan voor een geleidelijk herstel van de groei van de consumptie en investeringen in de loop van 2013.

In verband met de huidige zwakke bedrijvigheid wordt gerekend op een stijging van de werkloosheid dit jaar tot 11,1% in de EU en 12,2% in de eurozone.

Aangezien het effect van de stijging van de energieprijzen op de inflatie zou moeten uitdoven, loopt de inflatie in de loop van 2013 langzaam terug en stabiliseert deze zich volgend jaar op een niveau van zo'n 1,7% in de EU en 1,5% in de eurozone.

Begrotingen steeds verder op orde

De omvangrijke budgettaire maatregelen van de lidstaten zullen in 2013 leiden tot een verdere daling van het nominale begrotingstekort tot 3,4% in de EU en 2,8% in de eurozone. Het structurele begrotingssaldo verbetert dit jaar iets minder snel dan in 2012. De stijging van de bbp-schuldquotes zwakt af door de lopende inspanningen om de begrotingen op orde te krijgen. Door de matige bbp-groei lopen deze quotes in 2013 nog wel iets verder op.

Wat de risico's voor de groeivooruitzichten betreft helt de balans nog over naar de neerwaartse zijde, zij het dat de risico's inmiddels wél veel evenwichtiger zijn gespreid. Om te voorkomen dat de staatsschuldcrisis weer om zich heen kan grijpen, is het van essentieel belang dat het beleid om de EMU te versterken en de nodige aanpassingen te faciliteren, daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd. Voorts bestaat er gevaar dat de zwakke arbeidsmarkt doorwerkt in de binnenlandse vraag en een rem zet op de hervormingen. Daarnaast kampen de VS en Japan nog met enorme begrotingsproblemen die op middellange termijn een gevaar inhouden. Daar staat tegenover dat de bbp-groei gunstiger kan uitvallen als de crisis sneller wordt opgelost, de structurele hervormingen vlotter verlopen en/of het vertrouwen een krachtiger herstel vertoont dan verwacht. De risico's voor de inflatievooruitzichten houden elkaar in evenwicht.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm

Contact:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar