Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 22.

Téli előrejelzés 2012–2014-re: lassanként leküzdjük az ellenszelet

Miközben a pénzügyi piaci feltételek tavaly nyár óta lényegesen javultak az EU-ban, a gazdasági tevékenység 2012 második felében csalódást okozott. Mindazonáltal a főbb mutatók arra utalnak, hogy az uniós GDP már elérte mélypontját, és a gazdasági tevékenység fokozatos élénkülése várható. A növekedés fellendülését kezdetben az egyre növekvő külső kereslet idézi majd elő. A hazai beruházások és a fogyasztás szintje az előrejelzések szerint az év későbbi szakában helyreáll majd, és 2014-re várhatóan a belföldi kereslet válik a GDP-növekedés erősödésének legfőbb motorjává.

A gazdasági tevékenység 2012 vége felé tapasztalt lanyhulása miatt az idei év alacsony szintről indult. Ehhez hozzájárul még a növekedésnek a korábban vártnál lassabb beindulása, és e két tényező együttesen azt eredményezi, hogy a 2013. évi GDP-növekedés az Európai Unióban alacsony marad (0,1 %), az euróövezeten belül pedig szűkülni fog (-0,3 %). A GDP negyedéves alakulása némileg erőteljesebb, mint azt az éves számadatok sugallják, és 2013 negyedik negyedévében az előrejelzések szerint uniós szinten 1,0 %-kal, az euróövezeten belül pedig 0,7 %-kal meghaladja majd a 2012-es év utolsó negyedévének szintjét.

A pénzügyi piac javulása és a 2013. évi visszafogott makrogazdasági kilátások közötti ellentmondás nagyrészt a rövidtávú növekedést továbbra is visszavető mérlegkiigazítási folyamatnak tudható be. E folyamat előrehaladásával ugyanakkor erősödik majd a 2014. évi növekedés alapja is, amelynek mértéke az EU-ban várhatóan 1,6 %, az euróövezetben 1,4 % lesz.

Az előrejelzés kapcsán Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke így fogalmazott: „Az európai gazdaság folyamatban lévő kiegyensúlyozása rövid távon továbbra is terhet jelent a növekedés számára. A jelenlegi helyzet a következőképpen foglalható össze: az elmúlt év végi „kemény” adatok meglehetősen kiábrándítóak, a közelmúltbeli „puha” adatok némileg biztatóbbak, és növekszik a befektetők jövőbe vetett bizalma. Az utóbbi időszakban végrehajtott határozott politikai lépések megnyitják az utat a talpraállás felé Nem szabad letérnünk a reformok útjáról, nem engedhetjük, hogy megtörjön a lendületünk, hiszen az veszélybe sodorná a bizalom erősödésének kedvező fordulatát és visszavetné a munkahelyteremtés és növekedés javításához szükséges fellendülést.”

A fogyasztás és a beruházások fokozatos élénkülése várható

A tavaly nyár óta elfogadott jelentős szakpolitikai intézkedéseknek köszönhetően a piacok immár kedvezőbben ítélik meg a GMU életképességét és a tagállamok pénzügyi stabilitását.

A konjunkturális gyengeség, a bizonytalanság és a mérlegek elhúzódó kiigazítása, valamint a gazdaság egészén belül a források átcsoportosítása – ami a súlyos pénzügyi válságokat követő időszak tipikus velejárója – jelenleg együttesen veti vissza a belföldi fogyasztást és beruházásokat. Mindazonáltal a háztartások és vállalkozások bizalmának helyreállása remélhetőleg csökkenteni fogja az említett tényezők negatív hatását. A pénzpiaci feszültségek enyhülése előreláthatóan a hitelnyújtási feltételek javulásához vezet majd, aminek köszönhetően 2013 folyamán megnyílhat az út a fogyasztás és a beruházások növekedésének fokozatos helyreállása előtt.

A jelenlegi gyenge gazdasági tevékenység miatt az idei évben az EU-ban becslések szerint 11,1 %-ra, az euróövezetben pedig 12,2 %-ra növekszik majd a munkanélküliségi ráta.

Mivel várhatóan csökkenni fog a magasabb energiaárak inflációra gyakorolt hatása, 2013 folyamán az Unión belüli fogyasztóiár-infláció fokozatos csökkenésére lehet számítani, majd a jövő évben az infláció mértéke az EU-ban megközelítőleg 1,7 %-on, az euróövezetben 1,5 %-on fog megállapodni.

Halad a költségvetési konszolidáció

A tagállamok által bevezetett jelentős költségvetési intézkedések az általános költségvetési hiány további csökkenését eredményezik majd, ami 2013-ban az EU-ban előreláthatóan 3,4 %-ra, az euróövezeten belül pedig 2,8 %-ra történő csökkenést jelent. Az idei évben a strukturális költségvetési egyenleg csökkenése a 2012. évinél várhatóan lassabb ütemben folytatódik majd. A folyamatban lévő költségvetési konszolidáció feltartóztatja a GDP-arányos államadósság emelkedését, ami 2013-ban várhatóan további enyhe emelkedést jelent, mivel a GDP-növekedés visszafogott marad.

Bár a növekedési előrejelzésekben továbbra is a negativ fejlemények kockázata dominál a kockázatmegosztás lényegesen kiegyensúlyozottabbá vált. A Gazdasági és Monetáris Unió erősítésére irányuló szakpolitikák hatékony végrehajtása és a szükséges kiigazítások elvégzésének folytatása kulcsfontosságú ahhoz, hogy elkerüljük az államadósság-válság újbóli súlyosbodásának kockázatát. A lefelé mutató kockázatok közé sorolható továbbá a munkaerőpiac gyengesége, mivel az visszaveti a belföldi keresletet és lassítja a reformok ütemét, valamint az Egyesült Államok és Japán még mindig jelentős középtávú költségvetési kihívásai is. Annak lehetősége, hogy a GDP az előrejelzéseket meghaladó mértékben növekszik majd, akkor válhat valóra, ha a válságkezelés és a strukturális reformok végrehajtása a vártnál gyorsabban zajlik és/vagy a bizalom gyorsabban helyreáll, mint arra számítani lehetett. Az inflációs kilátások kockázata kiegyensúlyozottnak tűnik.

A részletes jelentés a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm

Kapcsolattartók :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar