Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. února 2013

Zimní prognóza na období 2012–2014: postupné zdolávání překážek

Zatímco podmínky na finančním trhu v EU se od loňského léta výrazně zlepšily, hospodářská činnost v druhé polovině roku 2012 nenaplnila očekávání. Hlavní ukazatele však naznačují, že HDP v EU nyní přestalo klesat a očekává se, že hospodářská činnost se postupně zrychlí. Oživení růstu bude zpočátku poháněno rostoucí vnější poptávkou. K oživení domácích investic a spotřeby dojde dle odhadů později v průběhu roku a očekává se, že do roku 2014 se domácí poptávka stane hlavní hnací silou zvyšování růstu HDP.

Slabá hospodářská činnost ke konci roku 2012 má za následek nízkou výchozí úroveň pro letošní rok. Kromě toho se růst navrací pomalejším tempem, než se dříve očekávalo, a proto bude podle projekcí roční růst HDP v EU v roce 2013 nízký, a to 0,1 %, a v eurozóně dojde k poklesu o –0,3 %. Čtvrtletně se HDP vyvíjí poněkud dynamičtěji, než naznačují roční údaje, a předpokládá se, že HDP ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 bude v EU o 1,0 % vyšší než v posledním čtvrtletí roku 2012 a v eurozóně o 0,7 %.

Rozpor mezi lepší situaci na finančním trhu a zdrženlivými makroekonomickými vyhlídkami pro rok 2013 je do velké míry způsoben nápravou opírající se o rozvahové nástroje centrální banky, která nadále zatěžuje krátkodobý růst. Její další pokračování rovněž posílí základ pro hospodářský růst v roce 2014, který je odhadován na 1,6 % v EU a 1,4 % v eurozóně.

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, uvedl: „Pokračující vyvažování evropského hospodářství i nadále zatěžuje růst v krátkodobém výhledu. Současnou situaci lze shrnout takto: statistické údaje z konce loňského roku jsou zklamáním, názory na nedávný vývoj jsou již povzbudivější a důvěra investorů v budoucnost roste. Nedávno byly učiněny rozhodné politické kroky, díky nimž se otevírá cesta pro obnovení růstu. Musíme pokračovat v reformách a neochabovat, protože tím by mohla být ohrožena důvěra, která se postupně vrací, a zpozdilo by se tak nutné oživení růstu a vytváření pracovních míst.“

Očekává se postupné oživení spotřeby a investic

Důležitá politická opatření přijatá od minulého léta přiměla trhy, aby přehodnotily životaschopnost hospodářské a měnové unie a fiskální udržitelnost jejích členských států.

Rozvoji domácí spotřeby a investic v současnosti brání kombinace cyklického oslabení, nejistoty, dlouhotrvající náprava opírající se o rozvahové nástroje centrální banky a přerozdělování zdrojů v celém hospodářství, k nimž v důsledku hluboké finanční krize typicky dochází. Návrat důvěry domácností a podniků by však měl negativní dopad těchto faktorů snížit. Jelikož se očekává, že uvolnění napětí na finančním trhu se promítne do lepších podmínek pro poskytování úvěrů, měla by se tak v průběhu roku 2013 otevřít cesta pro postupný návrat spotřeby a nárůst investic.

Stávající oslabení hospodářské činnosti podle očekávání povede ke zvýšení nezaměstnanosti v tomto roce na 11,1 % v EU a na 12,2 % v eurozóně.

Protože dopad vyšších cen energie na inflaci by měl slábnout, předpokládá se, že inflace spotřebitelských cen v EU se v průběhu roku 2013 postupně sníží a v příštím roce se ustálí přibližně na úrovni 1,7 % v EU a 1,5 % v eurozóně.

Pokrok ve fiskální konsolidaci

Rozsáhlá fiskální opatření, která členské státy provádějí, by měla v roce 2013 vést k dalšímu snížení celkových rozpočtových schodků na 3,4 % v EU a 2,8 % v eurozóně. Očekává se, že snižování strukturálního salda rozpočtu bude v tomto roce postupovat o něco pomaleji než v roce 2012. Pokračující fiskální konsolidace zahrnuje zvýšení poměru dluhu k HDP, jenž by se měl v důsledku přetrvávajícího omezeného růstu HDP v roce 2013 opět mírně zvýšit.

Ačkoli v prognózách růstu stále převažuje riziko horšího vývoje, rozložení rizik je nyní podstatně vyváženější. Abychom se vyhnuli riziku dalšího zhoršení krize státních dluhopisů, je zcela zásadní účinně provádět politiky zaměřené na posílení hospodářské a měnové unie a podporu nezbytných náprav. Další rizika horšího vývoje souvisejí s oslabením na trhu práce, které negativně ovlivňuje domácí poptávku a zpomaluje tempo reforem, jakož i se značnými střednědobými rozpočtovými problémy, se kterými se nadále potýkají Spojené státy a Japonsko. K příznivějšímu vývoji růstu HDP by mohlo dojít v případě, že pokrok při řešení krize a strukturální reformy budou rychlejší a/nebo návrat důvěry výraznější, než se očekávalo. Rizika inflačního výhledu se jeví vyvážená.

Podrobná zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm

Kontaktní osoby:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar