Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 февруари 2013 г.

Зимна прогноза 2012-2014 г.: постепенно преодоляване на трудностите

Въпреки че условията на финансовите пазари в ЕС се подобриха значително от лятото на миналата година насам, икономическата активност през втората половина на 2012 г. бе разочароваща. Все пак основни показатели сочат, че БВП на ЕС започва да нараства, и очакваме постепенно ускоряване на икономическата активност. Засилването на растежа първоначално ще бъде задвижвано от нарастващото външно търсене. Очаква се по-късно през годината вътрешните инвестиции и потребление да се възстановят, а през 2014 г. вътрешното търсене да се превърне в двигател на растежа на БВП.

Слабата икономическа активност в края на 2012 г. създава предпоставки за слабо начало на текущата година. В съчетание с по-бавно от очакваното по-рано възстановяване на растежа това води до прогнози за слабо нарастване на БВП на ЕС с 0,1 % и свиване с 0,3 % в еврозоната през 2013 г. На тримесечна основа промените в БВП са по-динамични, отколкото подсказват данните за годината, като БВП през четвъртото тримесечие на 2013 г. се очаква да надвишава с 1 % равнището от последното тримесечие на 2012 г. в ЕС и с 0,7 % – в еврозоната.

Контрастът между подобреното положение на финансовия пазар и не толкова добрите макроикономически прогнози за 2013 г. до голяма степен се дължи на процеса на балансови корекции, който продължава да се отразява върху растежа в краткосрочен план. С напредването си този процес ще доведе и до укрепване на основата за растеж през 2014 г. - очаква се той да достигне 1,6 % в ЕС и 1,4 % в еврозоната.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по икономическите и паричните въпроси Оли Рен заяви: „Протичащото в момента ребалансиране на европейската икономика продължава да се отразява негативно на растежа в краткосрочен план. Настоящото положение може да бъде обобщено по следния начин: имаме разочароващи „твърди“ данни от края на миналата година, някои по-насърчаващи „меки“ данни от близкото минало и нарастващо доверие на инвеститорите в бъдещето. Предприетите наскоро решителни политически действия създават условия за възстановяване. Трябва да запазим курса към реформи и да избягваме всякаква загуба на инерция, която би могла да подкопае възвръщането на доверието, което сме на път да постигнем, забавяйки необходимия подем в растежа и създаването на работни места.

Очаква се постепенно повишаване на потреблението и инвестициите

Важните политически мерки, предприети от лятото на миналата година насам, промениха оценката на пазара за жизнеспособността на Икономическия и паричен съюз (ИПС) и фискалната устойчивост на страните членки на този съюз.

Комбинация от циклична слабост, несигурност, продължителни балансови корекции и преразпределяне на ресурси между секторите на икономиката, която е типична за периоди след дълбока финансова криза, в момента задържа вътрешното потребление и инвестициите. Връщането на доверието на домакинствата и предприятията би трябвало да намали отрицателното въздействие на тези фактори. Тъй като се очаква намаляването на напрежението на финансовите пазари да доведе до подобряване на условията за кредитиране, това би трябвало да открие пътя към постепенно нарастване на потреблението и инвестициите през 2013 г.

Очаква се настоящата слаба икономическа активност да доведе до повишаване на безработицата през тази година до 11,1 % в ЕС и 12,2 % в еврозоната.

Тъй като се очаква отслабване на ефекта на по-високите цени на енергията върху инфлацията, прогнозите са, че инфлацията на потребителските цени ще спадне постепенно през 2013 г. и през следващата година ще се стабилизира на равнище около 1,7 % в ЕС и 1,5 % в еврозоната.

Напредък в областта на фискалната консолидация

Мащабните фискални мерки, прилагани от страните членки, би трябвало да доведат до ново намаляване на общите фискални дефицити до 3,4 % в ЕС и 2,8 % в еврозоната през 2013 г. Намаляването на структурното салдо на бюджета се очаква да продължи с малко по-бавен темп през тази година, отколкото през 2012 г. Текущата фискална консолидация задържа покачването на равнището на съотношението дълг-БВП, което трябва да се повиши леко през 2013 г. на фона на слабото нарастване на БВП.

Въпреки че рисковете пред перспективите за растеж все още са предимно към евентуално влошаване, тяхното разпределение е значително по-балансирано. Ефективното прилагане на политиките за укрепване на Икономическия и паричен съюз и за стимулиране на необходимите корекции е много важно с оглед избягване на риска от ново влошаване на кризата с държавните дългове. Други рискове от влошаване са свързани със слабостта на трудовия пазар, отразяваща се негативно на вътрешното търсене и забавяща инерцията на реформите, както и все още големите средносрочни бюджетни предизвикателства в САЩ и Япония. Благоприятните възможности по отношение на растежа на БВП могат да станат факт, ако напредъкът в излизането от кризата и структурните реформи е по-бърз и/или връщането на доверието е по-силно от очакваното. Рисковете по отношение на перспективите за инфлацията изглеждат балансирани.

Подробният доклад е публикуван на адрес:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm

За контакти:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar