Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. janvārī

Jauna ES iniciatīva pirātisma apkarošanai Gvinejas līcī

Šodien Eiropas Savienība paziņoja par jaunu projektu, kas uzlabos septiņu Āfrikas valstu jūras ceļu drošību Gvinejas līcī.

Gvinejas līča kritisko jūras ceļu programma (CRIMGO) palīdzēs Rietumāfrikas un Centrālāfrikas valstīm uzlabot galveno kuģošanas ceļu drošību, organizējot mācības krasta apsardzei un izveidojot tīklu informācijas apmaiņai starp reģiona valstīm un aģentūrām.

Šodien paziņojot par projektu, attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: „Bez drošības attīstība nekad nevar pienācīgi sasniegt cilvēkus, kuri tai ir jāsasniedz. Tāpēc mūsu jaunais projekts, kas palīdzēs uzlabot pārvadājumu drošību Rietumāfrikā, ir tik svarīgs. Uzlabojot ūdens ceļu drošību, mēs palīdzam uzlabot tirdzniecību un izaugsmi un sniegt vairāk iespēju nopelnīt iztiku, kas šīm valstīm ir tik ļoti nepieciešams.”

Projekts tiks īstenots no 2013. gada janvāra septiņās Āfrikas piekrastes valstīs – Beninā, Kamerūnā, Ekvatoriālajā Gvinejā, Gabonā, Nigērijā, Santomē un Prinsipi un Togo.

No Gvinejas līča Eiropas Savienībā pašlaik importē 13 % naftas un 6 % gāzes. Tomēr pirātisms un bruņota laupīšana, kā arī narkotiku, ieroču un cilvēku tirdzniecība rada reālus draudus reģiona drošībai. No 2008. līdz 2012. gadam Nigērijā vien tika reģistrēti aptuveni 98 pirātisma, bruņotas laupīšanas jūrā un jūras piesārņojuma gadījumi.

Pašlaik reģions cieš no koordinācijas trūkuma starp krasta apsardzi, kā arī starp reģioniem. Pašlaik nav arī kopīga standarta jūrniecības mācībām, un ir slikti apstākļi informācijas apmaiņai starp iesaistītajām valstīm.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienība stabilitātes instrumenta ietvaros CRIMGO projektam piešķirs 4,5 miljonus eiro.

Citi projekta partneri ir France Expertise International (FR), Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (FR), Direção-Geral do Polítca do Mar (PT), Fundación Internacional y paralberoamérica de Administración y Políticas Públicas (ES), Foreign and Commonwealth Office (UK), Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte (FI), Starptautiskā Jūras drošības vides akadēmija (IT) un Ščecinas Jūrniecības universitāte (PL).

Kritisko jūras ceļu programma

Kritisko jūras ceļu programma ir vērsta uz svarīgu jūras ceļu drošību. Tās mērķis ir palielināt jūras drošību, tādējādi palīdzot nodrošināt kuģošanas un tirdzniecības sakaru līnijas. Ilgtermiņā programmas mērķis ir uzlabot jūrniecības pārvaldību. Programma tika sākta 2009. gadā, tā ir starpreģionāla, un tās darbības ir koncentrētas Dienvidaustrumāzijā, Indijas okeāna rietumdaļā un Gvinejas līcī. Kopš programmas sākuma šīm darbībām ir piešķirti 16 miljoni eiro.

Stabilitātes instruments

Stabilitātes instruments ir stratēģisks instruments, ar ko kompleksi risina drošības un attīstības jautājumus. Galvenais mērķis ir atbalstīt pasākumus, kas vērsti uz tādu apstākļu nodrošināšanu vai atjaunošanu, kuros ES partnervalstis var īstenot ilgtermiņa attīstības mērķus.

Instruments papildina esošos ES ģeogrāfiskos un tematiskos instrumentus un politikas virzienus, kopējās ārpolitikas un drošības politikas darbības, reģionālas un starptautiskas organizācijas un divpusējas programmas, ko īsteno ES dalībvalstis. Instruments sniedz pievienoto vērtību, jo tas aizpilda „robus”, kad nav iespējams izmantot ģeogrāfiskus vai citus attīstības instrumentus, un to var izmantot, lai novērstu starpreģionālus draudus drošībai, ko nevar panākt ar tradicionāliem attīstības instrumentiem.

Papildu informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Stabilitātes instrumenta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/ifs_en.htm

EĀDD tīmekļa vietne – ES atbalsts reģiona jūras spēku izveidei:

http://www.eeas.europa.eu/piracy/regional_maritime_capacities_en.htm

Kontaktpersonas :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar