Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. februarja 2013

Tobačni izdelki v EU: pasivnega kajenja manj, vendar še vedno preveč

V skladu s poročilom, ki ga je danes objavila Evropska komisija, se je zaščita pred pasivnim kajenjem v EU znatno izboljšala. Leta 2009 je bilo v barih tobačnemu dimu iz okolja izpostavljenih 46 % Evropejcev, leta 2012 pa le še 28 %. Poročilo temelji na samoporočanju 27 držav članic na podlagi priporočila Sveta iz leta 2009 o okolju brez tobačnega dima (2009/C 296/02). V njem je Svet države članice pozval, naj sprejmejo in začnejo izvajati zakone za popolno zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih prostorih, na delovnih mestih in v javnih prevoznih sredstvih. Poročilo odpravlja pomisleke, da prepoved kajenja negativno vpliva na prihodke barov in restavracij. Podatki namreč kažejo, da je njen gospodarski učinek omejen ali nevtralen, sčasoma pa celo pozitiven. Vendar je iz poročila razvidno tudi, da nekatere države članice zaostajajo pri sprejemanju in izvrševanju celovitih zakonov za zaščito javnega zdravja.

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov, je dejal: „Danes objavljeno poročilo kaže, da so države članice postopoma napredovale pri zaščiti državljanov pred pasivnim kajenjem. Izpostavljenost državljanov tobačnemu dimu pa se po EU še vedno zelo razlikuje in do Evrope brez tobačnega dima je še daleč. Vse države članice pozivam k okrepljenemu izvrševanju zakonodaje. Pozdravljam sprejetje ambicioznih zakonov o prepovedi kajenja v nekaterih državah članicah, druge pa pozivam, naj sledijo njihovemu zgledu.“

Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja je pomemben vzrok smrtnosti, obolevnosti in nezmožnosti za delo v EU. Po previdnih ocenah1 je leta 2002 zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu v EU umrlo več kot 70 000 odraslih, med njimi številni nekadilci in delavci, izpostavljeni pasivnemu kajenju na delovnem mestu.

Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom vse podpisnice (176 pogodbenic) poziva, naj poskrbijo za učinkovito „zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih delovnih prostorih, javnih prevoznih sredstvih, zaprtih javnih prostorih in po potrebi v drugih javnih prostorih“. Leta 2007 so bile v pomoč pogodbenicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti sprejete smernice za izvajanje konvencije.

Na podlagi določb te konvencije je Svet leta 2009 sprejel priporočilo o okolju brez tobačnega dima, v katerem je države članice pozval, naj najpozneje do novembra 2012 uvedejo ukrepe za učinkovito zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu iz okolja.

Druge ključne ugotovitve poročila:

  • Vse države članice poročajo, da so sprejele ukrepe za zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu.

  • Nacionalni ukrepi se po obsegu in področju uporabe zelo razlikujejo. Približno polovica držav članic je od leta 2009 sprejela ali poostrila svoje zakone o prepovedi kajenja. Številne so začele že prej.

  • Zdi se, da se v nekaterih državah članicah pojavljajo težave pri izvrševanju. Zlasti težko je izvajati zapletene predpise (tj. predpise z izjemami).

  • Med letoma 2009 in 2012 se je stopnja dejanske izpostavljenosti evropskih državljanov v splošnem zmanjšala (v barih se je izpostavljenost na primer zmanjšala s 46 % na 28 %). Vendar pa so med državami članicami velike razlike.

  • Belgija, Španija in Poljska so le nekatere od držav, v katerih je sprejetje celovite zakonodaje v kratkem času privedlo do znatnega upada izpostavljenosti.

  • Pozitivni učinki zakonodaje o prepovedi kajenja na zdravje so takojšnji in vključujejo zmanjšanje pojavnosti srčne kapi in izboljšanje zdravja dihal.

  • Javna podpora zakonodaji o prepovedi kajenja je v Evropi zelo visoka. Izsledki javnomnenjske raziskave iz leta 2009 so pokazali, da večina Evropejcev tako prepoved podpira. To potrjujejo tudi nacionalne raziskave, ki kažejo, da se je podpora po uvedbi učinkovitih ukrepov povečala.

Več informacij v zvezi z zakonodajo o prepovedi kajenja v EU je na voljo na:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

Spletno mesto Evropskega komisarja Tonia Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Twitter: @EU_Health

Kontakta:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Priporočilo Sveta z dne 30. novembra 2009 o okolju brez tobačnega dima (2009/C 296/02).


Side Bar