Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 22. helmikuuta 2013

Ympäristön tupakansavulle altistuminen vähentynyt EU:ssa mutta on edelleen liian voimakasta

Komission tänään julkaiseman selvityksen mukaan passiiviselta tupakoinnilta suojelu on parantunut EU:ssa huomattavasti. Vuonna 2012 eurooppalaisista 28 prosenttia altistui tupakansavulle baareissa, kun vuonna 2009 määrä oli 46 prosenttia. Komission selvitys perustuu 27 jäsenvaltion raportteihin, jotka ne ovat laatineet savuttomista ympäristöistä (2009/C 296/02) vuonna 2009 annetun neuvoston suosituksen mukaisesti. Suosituksessa hallituksia kehotettiin hyväksymään ja panemaan täytäntöön lakeja, joiden avulla kansalaisia suojellaan tupakansavulle altistumiselta julkisissa sisätiloissa, työpaikoilla ja julkisissa kulkuvälineissä. Komission selvitys hälventää epäilyt siitä, että tupakointikiellot vaikuttaisivat kielteisesti baarien ja ravintoloiden tuloihin: sen mukaan taloudellinen vaikutus on ollut vähäistä, neutraalia ja ajan myötä jopa myönteistä. Selvityksestä käy kuitenkin myös ilmi, että eräät jäsenvaltiot ovat jääneet muista jälkeen, sillä ne eivät ole hyväksyneet kansanterveyttä suojaavaa kattavaa lainsäädäntöä tai eivät ole huolehtineet lainsäädännön täytäntöönpanosta.

”Tänään julkaistusta selvityksestä käy ilmi, että jäsenvaltiot ovat tasaisesti edistyneet kansalaisten suojelemisessa passiiviselta tupakoinnilta”, terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Tonio Borg totesi. ”Kansalaisten altistuminen passiiviselle tupakoinnille vaihtelee kuitenkin edelleen suuresti eri puolilla EU:ta, joten vielä on matkaa savuttomaan Eurooppaan. Kehotan kaikkia jäsenvaltioita vauhdittamaan toimiaan lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja onnittelen niitä jäsenvaltioita, jotka ovat hyväksyneet savutonta ympäristöä koskevaa laajamittaista lainsäädäntöä. Muiden olisi hyvä seurata niiden esimerkkiä", komissaari Borg jatkoi.

Passiivinen tupakointi on yleinen kuolleisuuden, sairastuvuuden ja työkyvyttömyyden syy EU:ssa. Varovaisten arvioiden mukaan1 tupakansavulle altistuminen aiheutti yli 70 000 täysi-ikäisen henkilön kuoleman EU:ssa vuonna 2002. Monet heistä olivat tupakoimattomia henkilöitä ja työntekijöitä, jotka altistuivat työpaikallaan tupakansavulle.

Tupakoinnin torjuntaa koskevassa WHO:n puitesopimuksessa kehotetaan kaikkia sopimuksen osapuolia (joita on 176) tehokkaasti suojelemaan väestöä tupakansavulle altistumiselta sisätiloissa sijaitsevilla työpaikoilla, julkisissa liikennevälineissä ja julkisissa sisätiloissa sekä tarvittaessa muilla julkisilla paikoilla. Vuonna 2007 hyväksyttiin suuntaviivat, joiden tarkoitus on auttaa osapuolia täyttämään velvollisuutensa.

Niinpä neuvosto hyväksyi vuonna 2009 neuvoston suosituksen savuttomista ympäristöistä. Suosituksessa jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään vuoden 2012 marraskuuhun mennessä toimenpiteisiin, joiden avulla kansalaisia voidaan suojella tehokkaasti ympäristön tupakansavulle altistumiselta.

Muita selvityksen keskeisiä tuloksia:

  • Kaikki jäsenvaltiot ilmoittivat, että ne ovat toteuttaneet toimenpiteitä kansalaisten suojelemiseksi tupakansavulle altistumiselta.

  • Kansallisten toimenpiteiden määrä ja laajuus vaihtelevat huomattavasti. Noin puolet jäsenvaltioista on antanut tai tiukentanut savutonta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä vuodesta 2009 lähtien, useat jo tätä aiemmin.

  • Täytäntöönpano näyttää olevan ongelmallista joissakin jäsenvaltioissa. Erityisesti monimutkaista lainsäädäntöä (lainsäädäntöä, joka sisältää poikkeuksia) on erittäin vaikea panna täytäntöön.

  • Tupakansavulle altistuneiden EU:n kansalaisten määrä laski kaiken kaikkiaan vuosien 2009 ja 2012 välillä (esimerkiksi anniskeluravintoloissa tupakansavulle altistuneiden määrä laski 46 prosentista 28 prosenttiin). Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin varsin huomattavia eroja.

  • Belgia, Espanja ja Puola ovat esimerkkejä maista, joissa kattavan lainsäädännön hyväksyminen lyhyessä ajassa on johtanut altistumisen merkittävään vähentymiseen.

  • Savutonta ympäristöä koskevan lainsäädännön myönteiset terveysvaikutukset (sydänkohtausten vähentyminen ja hengityselinten terveyden parantuminen) ovat välittömiä.

  • Kansalaisten tuki savutonta ympäristöä koskevalle lainsäädännölle on Euroopassa erittäin suuri. Vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan enemmistö eurooppalaisista kannattaa savuttomuuslainsäädäntöä. Tätä näkemystä tukevat myös kansalliset tutkimukset, joista käy ilmi, että kansalaisten tuki kasvoi tehokkaiden toimenpiteiden käyttöönoton myötä.

Lisätietoa savutonta ympäristöä koskevasta EU:n lainsäädännöstä:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm (englanniksi)

Komissaari Tonio Borgin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm (englanniksi)

Twitter: @EU_Health

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Savuttomista ympäristöistä 30. marraskuuta 2009 annettu neuvoston suositus (2009/C 296/02).


Side Bar