Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. februar 2013

Tobak i EU: Udsættelse for tobaksforurenet luft er mindsket, men stadig for høj, ifølge en rapport fra Kommissionen

Beskyttelse mod tobaksforurenet luft er forbedret betydeligt i EU, ifølge en rapport, som Kommissionen offentliggjorde i dag. 28 % af europæerne var udsat for tobaksforurenet luft i barer i 2012 – med et fald fra 46 % i 2009. Rapporten er baseret på egenindberetning fra de 27 medlemsstater efter offentliggørelsen af Rådets henstilling om røgfri miljøer (2009/C 296/02), som opfordrede regeringerne til at vedtage og gennemføre lovgivning for fuldt ud at beskytte deres borgere mod tobaksrøg i lukkede lokaler med offentlig adgang, på arbejdspladser og i offentlige transportmidler. Rapporten fjerner betænkeligheder om, at rygeforbud har en negativ indvirkning på barers og restauranters omsætning, idet den viser, at de økonomiske indvirkninger har været begrænsede, neutrale og efterhånden endog positive. Men rapporten viser også, at nogle medlemsstater er bagud med hensyn til omfattende lovgivning til beskyttelse af den offentlige sundhed og håndhævelse.

Tonio Borg, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, udtalte: "Den rapport, der blev offentliggjort i dag, viser, at medlemsstaterne har gjort solide fremskridt med hensyn til at beskytte deres borgere mod tobaksforurenet luft. Borgernes udsættelse for rygning varierer imidlertid stadig betydeligt i EU, og der er lang vej igen, før "et røgfrit Europa" er en realitet. Jeg opfordrer alle medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at håndhæve lovgivningen, roser dem, der har vedtaget ambitiøse rygeforbud, og tilskynder andre til at følge trop."

Udsættelse for tobaksforurenet luft er en udbredt kilde til dødelighed, sygelighed og handicap i EU. Ifølge et forsigtigt skøn1 døde over 70 000 voksne i EU som følge af udsættelse for tobaksrøg i 2002, hvoraf mange var ikke-rygere eller arbejdstagere, der blev udsat for tobaksforurenet luft på deres arbejdspladser.

WHO-rammekonventionen om tobakskontrol opfordrer alle underskrivere (176 parter) til at sikre en effektiv beskyttelse mod udsættelse for tobaksrøg på indendørs arbejdspladser, i offentlige transportmidler og på indendørs offentlige steder og eventuelt andre offentlige steder. Der blev vedtaget retningslinjer i 2007 for at hjælpe parterne med at opfylde deres forpligtelser.

Det var på denne baggrund, at Rådet vedtog en henstilling om røgfri miljøer i 2009, hvori medlemsstaterne opfordres til at indføre foranstaltninger til at sikre en effektiv beskyttelse mod udsættelse for tobaksforurenet luft senest i november 2012.

Andre nøgleresultater i rapporten:

  • Alle medlemsstaterne beretter, at de har truffet foranstaltninger for at beskytte borgerne mod udsættelse for tobaksrøg.

  • De nationale foranstaltninger er meget forskellige i omfang og anvendelsesområde. Omkring halvdelen af medlemsstaterne har vedtaget eller styrket deres rygeforbud siden 2009. Mange er også begyndt tidligere.

  • Håndhævelse synes at være et problem i nogle medlemsstater. Kompleks lovgivning (dvs. lovgivning med undtagelser) er særdeles vanskelig at håndhæve.

  • Den faktiske udsættelse for borgerne i EU faldt generelt fra 2009 til 2012 (f.eks. for borgere, som besøgte udskænkningssteder, faldt udsættelsesprocenten fra 46 % til 28 %). Der er imidlertid meget store forskelle medlemsstaterne imellem.

  • Belgien, Spanien og Polen er eksempler på lande, hvor vedtagelsen af omfattende lovgivning har medført et meget markant fald i udsættelsen inden for kort tid.

  • De positive sundhedsvirkninger ved rygeforbud er umiddelbare og omfatter en nedgang i antallet af hjerteanfald og forbedringer i forekomsten af luftvejssygdomme.

  • Offentlighedens opbakning til rygeforbud er meget høj i Europa. En undersøgelse fra 2009 viste, at et flertal af europæerne er støttende. Dette understøttes også af nationale undersøgelser, som afslører, at opbakningen er steget efter indførelsen af effektive foranstaltninger.

Yderligere oplysninger om rygeforbud i EU findes på:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

Kommissær Tonio Borgs websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm.

Følg os på Twitter: @EU_Health

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Rådets henstilling af 30. november 2009 om røgfri miljøer (2009/C 296/02).


Side Bar