Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. února 2013

Tabák v EU: pasivnímu kouření jsme vystaveni méně, ale stále ještě ve vysoké míře, míní zpráva Komise

Podle dnes zveřejněné zprávy Komise se ochrana před pasivním kouřením v EU značně zlepšila. V roce 2012 bylo pasivnímu kouření v barech vystaveno 28 % Evropanů – pokles z 46 % v roce 2009. Zpráva vychází z informací, jež zasílá všech 27 členských států na základě doporučení Rady z roku 2009 o nekuřáckém prostředí (2009/C 296/02), které vyzývá vlády, aby přijaly a provedly právní předpisy s cílem plně ochránit své občany před expozicí tabákovému kouři na uzavřených veřejných místech, pracovištích a ve veřejné dopravě. Zpráva ukazuje, že hospodářský dopad zákazu kouření je omezený, neutrální a v průběhu času dokonce pozitivní, a že je tudíž zbytečné obávat se negativních důsledků pro příjmy barů a restaurací. Zpráva však rovněž uvádí, že některé členské státy, pokud jde o komplexní právní předpisy na ochranu veřejného zdraví a jejich prosazování, zůstávají pozadu.

Tonio Borg, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Zpráva, která byla dnes zveřejněna, ukazuje, že členské státy činí při ochraně svých občanů před pasivním kouřením vytrvalý pokrok. V různých státech EU se však míra expozice občanů kouření stále značně liší, a čeká nás ještě dlouhá cesta před tím, než se „nekuřácká Evropa“ stane skutečností. Naléhavě vyzývám všechny členské státy, aby zvýšily své úsilí při posilování právních předpisů, oceňuji práci těch, které přijaly ambiciózní právní předpisy omezující kouření, a vyzývám ostatní členské státy, aby následovaly jejich příkladu“.

Expozice pasivnímu kouření je rozšířenou příčinou úmrtí, nemocnosti a zdravotního postižení v EU. Podle konzervativních odhadů1, zemřelo v roce 2002 v EU v důsledku expozice tabákovému kouři více než 70 000 dospělých, mnozí z nich nekuřáci nebo zaměstnanci, kteří byli vystaveni pasivnímu kouření na pracovišti.

Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku vyzývá všechny signatářské státy (176 stran), aby zajistily účinnou „ochranu před expozicí tabákovému kouři na vnitřních pracovištích, ve veřejné dopravě, na uzavřených veřejných místech a případně na dalších veřejných místech“. V roce 2007 byly přijaty pokyny, které mají stranám úmluvy pomoci plnit jejich závazky.

V této souvislosti přijala Rada v roce 2009 doporučení Rady o nekuřáckém prostředí, které vyzývá členské státy, aby nejpozději do listopadu 2012 zavedly opatření, jež poskytnou účinnou ochranu před expozicí pasivnímu kouření.

Další důležité závěry této zprávy:

  • Všechny členské státy oznámily, že přijaly opatření na ochranu občanů před expozicí tabákovému kouři.

  • Rozsah a působnost vnitrostátních opatření se značně liší. Přibližně polovina členských států přijala nebo posílila od roku 2009 právní předpisy omezující kouření. Mnohé členské státy začaly ještě dříve.

  • V některých členských státech je problémem prosazování příslušných právních předpisů. Obtížně se prosazují zejména složité právní předpisy (tj. právní předpisy, které obsahují výjimky).

  • Skutečná míra expozice občanů EU se v období 2009–2012 celkově snížila (např. pro občany navštěvující bary klesla míra expozice z 46 % na 28 %). Mezi členskými státy jsou však významné rozdíly.

  • Belgie, Španělsko a Polsko jsou příkladem zemí, v nichž přijetí komplexních právních předpisů vedlo k tomu, že míra expozice během krátkého časového úseku značně klesla.

  • Zákony omezující kouření mají okamžité pozitivní účinky na zdraví včetně snížení výskytu srdečních infarktů a zlepšení situace, pokud jde o onemocnění dýchacích cest.

  • Právní předpisy omezující kouření mají v Evropě vysokou podporu veřejnosti. Průzkum z roku 2009 ukazuje, že příslušná opatření podporuje většina Evropanů. Tuto skutečnost potvrzují i národní průzkumy, které odhalují, že po zavedení účinných opatření podpora vzrostla.

Více informací týkajících se právních předpisů omezujících kouření v EU naleznete na:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

Internetové stránky komisaře Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteru: @EU_Health

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2009/C 296/02).


Side Bar