Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. februarja 2013

Interoperabilnost evropskih železnic: Komisija bo proti Sloveniji sprožila postopek pred Sodiščem

Evropska komisija se je danes odločila, da bo proti Sloveniji sprožila postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker Slovenija Komisije ni obvestila o nacionalnih ukrepih za prenos direktive o interoperabilnosti železniškega sistema. Rok za prenos je bil 31. december 2011.

Predpisi EU

Direktiva 2011/18/EU, ki spreminja Direktivo 2008/57/ES o interoperabilnosti, spreminja opis železniških sistemov in določa postopke za njihovo preverjanje.

Razlog za današnje ukrepanje

Komisija je Slovenijo že pozvala k uskladitvi z Direktivo 2011/18/EU. Vendar Slovenija ni sprejela potrebnih ukrepov za prenos te direktive in o takih ukrepih ni obvestila Komisije.

Praktične posledice neizvajanja

Cilj zakonodaje Evropske unije o interoperabilnosti železniškega sistema je izboljšati konkurenčnost železniškega sektorja. Ta zakonodaja vzpostavlja regulativni okvir za tehnično uskladitev evropskih železnic ter odpravlja tehnične in upravne ovire, na primer s skupnimi postopki izdaje dovoljenj za začetek obratovanja opreme železnic.

Neizvajanje Direktive pomeni, da nacionalni organi, imenovani za izvajanje postopkov preverjanja, ne uporabljajo istega pravnega okvira. To lahko ovira prost pretok železniških komponent in opreme na trgu EU.

Več informacij

O odločitvah v zvezi s februarskim svežnjem kršitev: MEMO/13/122

O splošnem postopku za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar