Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. januarja 2013

Otvoritev Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto (EC3) 11. januarja

Novi Evropski center za kibernetsko kriminaliteto (EC3), ki bo pripomogel k zaščiti evropskih državljanov in podjetij pred kibernetskim kriminalom, bo začel delovati 11. januarja. Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström se bo udeležila uradne otvoritve centra, ki je bil ustanovljen v Haagu (na Nizozemskem) v okviru Evropskega policijskega urada, Europola.

„Evropski center za kibernetsko kriminaliteto bo močno okrepil zmožnost Evropske unije za boj proti kibernetskemu kriminalu ter varoval svobodo, odprtost in varnost interneta. Storilci kibernetskih kaznivih dejanj so premeteni in hitro ugotovijo, kako uporabljati nove tehnologije v kaznive namene. Center EC3 nam bo pomagal, da postanemo pametnejši in hitrejši od njih, tako bomo lažje preprečili njihova kazniva dejanja in se borili proti njim, “ je dejala komisarka Malmström.

„V boju proti čezmejnemu kibernetskemu kriminalu, ki storilcem kaznivih dejanj pogosto omogoča, da poniknejo, potrebujemo prožen in primeren način odzivanja. Evropski center za kibernetsko kriminaliteto je zasnovan tako, da bo zagotovil ustrezno strokovno znanje kot zbirni center, center za operativno preiskovalno in forenzično podporo ter tudi z opravljanjem svoje naloge mobilizacije vseh ustreznih virov v državah članicah Evropske unije, s čimer se bo ublažila in zmanjšala ogroženost zaradi storilcev kibernetskih kaznivih dejanj, ne glede na njihov kraj delovanja, “ je povedal vodja Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto Troels Oerting.

Preiskave spletnih prevar, spletne zlorabe otrok in drugih kibernetskih kaznivih dejanj ponavadi obravnavajo na stotine žrtev hkrati in osumljence v mnogih različnih delih sveta. Nacionalni policijski organi operacij takega obsega sami ne morejo uspešno zaključiti.

Otvoritev Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto (EC3) predstavlja pomemben premik naprej pri dosedanji obravnavi kibernetskega kriminala v Evropski uniji. Predvsem bo pristop Centra EC3 bolj vključujoč, s poudarkom na naprednem razmišljanju. Združeval bo strokovno znanje in informacije, podprl kazenske preiskave in spodbudil rešitve za celotno območje Evropske unije.

Center EC3 se bo osredotočal na nezakonite spletne dejavnosti, ki jih izvajajo organizirane kriminalne združbe, zlasti na napade na elektronsko bančništvo in druge spletne finančne dejavnosti, spolno izkoriščanje otrok na spletu in tista kazniva dejanja, ki vplivajo na kritično infrastrukturo in informacijske sisteme v Evropski uniji.

V okviru Centra se bodo spodbujali tudi raziskave in razvoj, zagotovljena bo krepitev zmožnosti organov kazenskega pregona, sodnikov in tožilcev, poleg tega pa bodo oblikovane ocene ogroženosti, vključno z analizami trendov, napovedmi in zgodnjimi opozorili. Da bi bilo mogoče razbiti še več kibernetskih mrež in kazensko preganjati še več osumljencev, bo Center EC3 zbiral in obdeloval podatke v povezavi s kibernetskimi kaznivimi dejanji ter organom kazenskega pregona držav Evropske unije zagotovil službo za pomoč na področju boja proti kibernetskemu kriminalu. Z navedeno službo bo omogočena operativna podpora državam Evropske unije (npr. v boju proti vdorom, prevaram, spletni zlorabi otrok itd.) ter zagotovljeno tehnično, analitično in forenzično strokovno znanje na visoki ravni pri skupnih preiskavah znotraj Evropske unije.

Po nedavni raziskavi Eurobarometra so Evropejci še vedno zelo zaskrbljeni glede kibernetske varnosti. Razkritju osebnih podatkov na spletu se izogiba 89 % internetnih uporabnikov, 12 % uporabnikov pa je že postalo žrtev spletne prevare.

Vsak dan okrog en milijon ljudi po svetu postane žrtev ene izmed oblik kibernetskega kriminala. Ocene kažejo, da žrtve po svetu zaradi dejavnosti na področju kibernetskega kriminala vsako leto izgubijo okrog 290 milijard EUR (Norton, 2011).

Ozadje

Komisija je svoj namen o ustanovitvi Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto (EC3) objavila v sporočilu o izvajanju strategije notranje varnosti EU (IP/10/1535 in MEMO/10/598), ki ga je sprejela 22. novembra 2010.

Ustanovitev Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto (EC3) (IP/12/317 in MEMO/12/221) je del paketa ukrepov na področju prizadevanj za zaščito državljanov pred spletnimi kaznivimi dejanji. Z ustanovitvijo Centra so bili dopolnjeni zakonodajni predlogi, kot sta Direktiva o napadih na informacijske sisteme (IP/10/1239 in MEMO/10/463) in Direktiva o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji na spletu, ki je bila sprejeta leta 2011 (IP/11/1255).

Slovesnost ob uradni otvoritvi Centra EC3 bo potekala 11. januarja na sedežu Europola v Haagu na Nizozemskem.

Prijava medijev

Udeležbo na uradni otvoritvi v Haagu lahko prijavite z obrazcem za medije na spletni strani https://www.europol.europa.eu/webform/media-request, pri tem navedite imena udeležencev, medijsko organizacijo in vrsto medijske organizacije.

Rok za prijavo je 10. januar 2013 do 14.00.

Prinesite veljavno osebno izkaznico in novinarsko izkaznico.

Več podrobnosti o programu lahko preberete na spletni strani Europola

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933.

Za več informacij

MEMO/13/6;

Infographics

Za avdiovizualne medije: Posnetki in intervjuji iz Centra EC3 se lahko brezplačno prenesejo s spletne strani:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479;

Spletna stran komisarke Cecilie Malmström;

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju;

Spletna stran GD za notranje zadeve;

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju;

Spletna stran Europolovega Centra EC3.

Kontakta:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar