Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. januára 2013

Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3) od 11. januára otvorené

11. januára začne fungovať nové Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3) a jeho cieľom bude chrániť európskych občanov a podniky pred internetovou trestnou činnosťou. Na oficiálnom otvorení tohto centra, ktoré bolo zriadené v priestoroch Európskeho policajného úradu EUROPOL v holandskom Haagu, sa zúčastní aj komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

„Centrum boja proti počítačovej kriminalite zásadným spôsobom posilní schopnosť EÚ bojovať proti počítačovej kriminalite a brániť internet, aby bol slobodný, otvorený a bezpečný. Páchatelia počítačovej trestnej činnosti sú prefíkaní a v používaní nových technológií na trestné účely sú vždy o krok vpred; EC3 nám pomôže byť o čosi prefíkanejšími a zlikvidovať ich náskok vo využívaní týchto technológií, aby sme ich trestnej činnosti pomáhali predchádzať, resp. s ňou bojovať,“ uviedla komisárka Malmströmová.

„Keďže počítačová kriminalita nepozná zemepisné hranice a umožňuje páchateľom ľahko unikať zákonu, v boji proti nej potrebujeme reagovať flexibilne a primerane. Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite má za cieľ byť ústredným miestom poskytovania expertných znalostí, pôsobiť ako centrum operatívnej investigatívnej a forenznej podpory a zároveň prispievať svojou schopnosťou k mobilizovaniu všetkých relevantných zdrojov v členských štátoch EÚ s cieľom zmierňovať a znižovať hrozbu počítačovej trestnej činnosti, nech už pochádza odkiaľkoľvek,“ uviedol Troels Oerting, vedúci Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite.

Vyšetrovanie online podvodov, zneužívania detí na internete a iných počítačových trestných činov sa pravidelne týka naraz i stoviek obetí, pričom podozriví sú často roztrúsení po celom svete. Operácie takéhoto rozsahu nedokážu úspešným spôsobom realizovať policajné zbory iba jedinej krajiny.

Otvorenie Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC3) znamená zásadný posun v tom, ako EÚ mieni riešiť kriminalitu v tejto oblasti. Prístup EC3 bude predovšetkým viacej zameraný na budúcnosť a bude inkluzívnejší. Bude zhromažďovať expertné znalosti a informácie, podporovať vyšetrovania trestných činov a propagovať celoeurópske riešenia.

EC3 sa sústredí na ilegálne online činnosti uskutočňované organizovanými zločineckými skupinami, a to najmä na útoky zamerané na elektronické bankovníctvo a iné online finančné aktivity, sexuálne zneužívanie detí na internete a tie zločiny, ktoré majú vplyv na kritickú infraštruktúru a informačné systémy v EÚ.

Centrum bude zároveň podporovať výskum a vývoj a zaisťovať budovanie kapacít v orgánoch presadzovania práva, medzi sudcami a prokurátormi a bude vypracúvať posúdenia hrozieb vrátane analýz trendov, prognóz a včasných varovaní. Aby sa centru podarilo rozložiť čo najviac zločineckých sietí a dostať čo najviac podozrivých pred súd, bude zhromažďovať a spracúvať údaje súvisiace s počítačovou kriminalitou a pre orgány presadzovania práva krajín EÚ zriadi podporné centrum (helpdesk) pre oblasť počítačovej kriminality. Tento helpdesk bude krajinám EÚ ponúkať prevádzkovú podporu (napr. v boji proti nezákonnému prenikaniu, podvodom, zneužívaniu detí na internete atď.) a poskytne technické, analytické a forenzné odborné znalosti pri spoločných vyšetrovaniach EÚ.

Zo zistení nedávneho prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že Európania majú naďalej veľké obavy o bezpečnosť na internete. 89 % používateľov internetu sa bojí uvádzať na internete osobné informácie a 12 % z nich sa už stalo obeťou internetového podvodu.

Každodenne sa na celom svete stane obeťou nejakej formy počítačového zločinu približne jeden milión ľudí. Z odhadov vyplýva, že v dôsledku činnosti páchateľov týchto zločinov prichádzajú obete na celom svete každoročne asi o 290 miliárd EUR (Norton, 2011).

Súvislosti

Svoj úmysel zriadiť Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3) oznámila Komisia vo svojej „Stratégii vnútornej bezpečnosti EÚ“ (IP/10/1535 a MEMO/10/598), ktorú prijala 22. novembra 2010.

Zriadenie Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC3) (IP/12/317 a MEMO/12/221) je súčasťou série opatrení, ktorých cieľom je chrániť občanov pred online kriminalitou. Je logickým doplnením legislatívnych návrhov, ako napr. smernice o útokoch na informačné systémy (IP/10/1239 a MEMO/10/463) a smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii prijatej v roku 2011 (IP/11/1255).

Oficiálny otvárací ceremoniál EC3 sa uskutoční 11. januára v ústredí Europolu v holandskom Haagu.

Akreditácia médií

Na oficiálne otvorenie v Haagu sa môžete akreditovať vyplnením formulára žiadosti pre médiá dostupného na adrese https://www.europol.europa.eu/webform/media-request, v ktorom uvediete mená účastníkov, ich mediálnu organizáciu a druh mediálnej organizácie.

Akreditovať sa možno do 10. januára 2013, 14:00 hod.

Prineste si so sebou platný preukaz totožnosti a novinársky preukaz.

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Europolu

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933.

Ďalšie informácie

MEMO/13/6

Infographics

Audiovizuálne médiá: audiovizuálne materiály a rozhovory z EC3 sú k dispozícii na bezplatné stiahnutie:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Webová stránka Europolu zameraná na EC3

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar