Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 9 stycznia 2013 r.

Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością rozpoczyna działalność 11 stycznia

Z dniem 11 stycznia rozpocznie działalność Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), mające chronić obywateli i europejskie przedsiębiorstwa przed przestępstwami w internecie. W uroczystym otwarciu Centrum, powstałego przy biurze Europolu w Hadze (Holandia), weźmie udział Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

„Centrum znacznie poprawi zdolności UE w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz w zakresie ochrony internetu, który powinien pozostać bezpłatny, otwarty i bezpieczny. Przestępcy internetowi są sprytni i natychmiast wykorzystują nowe technologie do nielegalnych celów. Dzięki Centrum zyskamy nad nimi przewagę, będziemy od nich szybsi, dzięki czemu będziemy mogli zapobiegać ich przestępstwom i je zwalczać ” – powiedziała komisarz Malmström.

„Zwalczanie cyberprzestępczości, biorąc pod uwagę ponadgraniczny charakter tego zjawiska i łatwość, z jaką przestępcy mogą się ukryć, wymaga właściwej i elastycznej reakcji. Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością ma zapewniać specjalistyczną wiedzę: jako ośrodek analizy informacji, jako centrum wsparcia operacyjnego w zakresie dochodzeń i spraw kryminalnych. Pozwoli również mobilizować dostępne zasoby ze wszystkich państw członkowskich. Dzięki temu może ono ograniczyć zagrożenia ze strony przestępców internetowych niezależnie od tego, w jakim kraju działają” – oświadczył Troels Oerting, szef Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością.

Dochodzenia w sprawie oszustw internetowych, przemocy wobec dzieci w internecie i innych cyberprzestępstw dotyczą zazwyczaj setek ofiar, a także podejrzanych w wielu różnych częściach świata. Policja krajowa nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić operacji zakrojonych na tak dużą skalę.

Otwarcie Centrum oznacza odejście od dotychczasowego podejścia UE do problemu cyberprzestępczości. Przede wszystkim działania Centrum będą w większym stopniu opierać się na przewidywaniach i będą miały bardziej wszechstronny charakter. Centrum pozwoli gromadzić wiedzę i informacje, będzie wspierać dochodzenia w sprawach karnych oraz propagować jednolite rozwiązania w całej UE.

Centrum będzie się koncentrować na nielegalnych działaniach zorganizowanych grup przestępczych w internecie, w szczególności na atakach wymierzonych w bankowość elektroniczną i wszelkiego rodzaju internetowe transakcje finansowe, na przemocy seksualnej wobec dzieci w internecie oraz na przestępstwach dotyczących kluczowej infrastruktury i systemów informacyjnych w UE.

Centrum będzie również wspierać badania, rozwój oraz działania na rzecz rozszerzenia możliwości organów ścigania, sędziów i prokuratorów. Będzie ono również sporządzać oceny zagrożenia, obejmujące analizę tendencji, prognozy i wczesne ostrzeganie. Aby poprawić skuteczność rozbijania siatek przestępców działających w internecie i ścigania podejrzanych, Centrum będzie gromadzić i przetwarzać dane dotyczące cyberprzestępczości i zapewni pomoc techniczną organom ścigania w państwach członkowskich. Będzie im udzielać wsparcia operacyjnego (np. w przypadku ingerencji, oszustw, przemocy seksualnej wobec dzieci w internecie itd.) oraz służyć specjalistyczną wiedzą techniczną, analityczną i kryminalistyczną w ramach wspólnych dochodzeń unijnych.

Z nowego badania Eurobarometru wynika, że Europejczycy mają duże obawy co do bezpieczeństwa cybernetycznego: 89 proc. użytkowników internetu unika ujawniania danych osobowych w sieci, a 12 proc doświadczyło już oszustwa w internecie.

Codziennie ofiarą różnych form przestępstw w internecie pada około miliona osób. Łączne roczne straty poszkodowanych w wyniku działalności cyberprzestępczej na całym świecie szacuje się na około 290 mld euro (Norton, 2011 r.).

Kontekst

Zamiar ustanowienia Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością Komisja ogłosiła w „Strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu” (IP/10/1535MEMO/10/598), którą przyjęła w dniu 22 listopada 2010 r.

Ustanowienie Centrum (IP/12/317 i MEMO/12/221) jest częścią działań mających na celu ochronę obywateli przed przestępstwami internetowymi. Stanowi ono uzupełnienie wniosków ustawodawczych, takich jak dyrektywa dotycząca ataków na systemy informatyczne (IP/10/1239 i MEMO/10/463) oraz przyjęta w 2011 r. dyrektywa dotycząca zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej w internecie (IP/11/1255).

Oficjalna ceremonia otwarcia Centrum odbędzie się w dniu 11 stycznia w siedzibie Europolu w Hadze (Holandia).

Akredytacje dla mediów

Dziennikarze zainteresowani oficjalną ceremonia otwarcia w Hadze proszeni są o rejestrację za pomocą formularza wniosku o akredytację https://www.europol.europa.eu/webform/media-request. Należy podać imię i nazwisko, nazwę redakcji/agencji oraz rodzaj mediów.

Termin rejestracji upływa w dniu 10 stycznia 2013 r. o godz. 14:00.

Należy okazać ważny dowód tożsamości oraz legitymację prasową.

Dalsze informacje na temat programu ceremonii dostępne są na stronie internetowej Europolu

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933.

Dalsze informacje

MEMO/13/6

Infographics

Materiały audiowizualne: materiały audiowizualne i wywiady dotyczące Centrum udostępniono nieodpłatnie na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Strona internetowa Europolu poświęcona Centrum ds. Zwalczania Cyberprzestępczości

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar