Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 januari 2013

Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) opent op 11 januari

Vanaf 11 januari zal het nieuwe Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) operationeel zijn en helpen de Europese burgers en ondernemingen te beschermen tegen cybercriminaliteit. EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström zal de officiële opening bijwonen van het Centrum, dat in de kantoren van Europol in Den Haag (Nederland) gehuisvest is.

"Het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit is een belangrijke versterking van de capaciteit van de EU om cybercriminaliteit te bestrijden en een vrij, open en veilig internet te verdedigen. Cybercriminelen zijn slim en snel in het oppikken van nieuwe technologieën voor criminele doeleinden; het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit zal ons helpen slimmer en sneller te worden in het helpen voorkomen en bestrijden van hun misdrijven", aldus commissaris Malmström.

"In de strijd tegen cybercriminaliteit, die per definitie geen grenzen kent en waarvan de daders zich gemakkelijk kunnen verstoppen, moeten we op een flexibele en passende manier kunnen reageren. Het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit is opgezet als een centrum waar deskundigheid kan worden bijeengebracht. Het kan operationele ondersteuning van onderzoeken bieden, alsook forensische ondersteuning. Ook zal het alle in de EU-lidstaten voorhanden zijnde middelen kunnen mobiliseren om de dreigingen van cybercriminelen te verzachten en te verminderen, ongeacht van waar zij werken", aldus Troels Oerting, hoofd van het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit.

Bij onderzoeken naar internetfraude, kindermisbruik via het internet en andere cybercriminaliteit zijn er vaak honderden slachtoffers betrokken en zijn er overal ter wereld verdachten. Nationale politiediensten kunnen operaties van die omvang niet in hun eentje tot een goed einde brengen.

Met de opening van het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) komt er een ommezwaai in de manier waarop de EU cybercriminaliteit tot dusver heeft aangepakt. Bovenal zal de aanpak van het EC3 meer vooruitziend en inclusief zijn. Het EC3 zal deskundigheid en informatie verzamelen, ondersteuning bieden in strafonderzoeken en mee helpen zoeken naar oplossingen voor de hele EU.

Het EC3 zal zich concentreren op illegale activiteiten die georganiseerde criminele benden via het internet uitvoeren, in het bijzonder aanvallen op onlinebankieren en andere financiële activiteiten via het internet, exploitatie van kindermisbruik via het internet en misdrijven die gericht zijn tegen de kritieke infrastructuur en informatiesystemen in de EU.

Het Centrum zal ook onderzoek en ontwikkeling stimuleren en ervoor zorgen dat er bij rechtshandhavingsinstanties, rechters en openbare aanklagers capaciteit wordt opgebouwd, en daarnaast dreigingen beoordelen, tendensen analyseren, prognoses opstellen en vroegtijdige waarschuwingen uitsturen. Om meer netwerken van cybercriminelen te ontmantelen en meer verdachten te vervolgen, zal het EC3 gegevens over cybercriminaliteit verzamelen en een helpdesk oprichten voor de rechtshandhavingsinstanties van de landen van de EU. Het zal de EU-landen operationele ondersteuning bieden (bv. tegen indringing, fraude, seksueel misbruik van kinderen via het internet, enz.) en in gezamenlijke EU-onderzoeken technische, analytische en forensische deskundigheid van hoog niveau bieden.

Volgens een recente Eurobarometer-enquête blijven de Europeanen erg bezorgd over de veiligheid van het internet. 89% van de internetgebruikers vermijdt het persoonlijke informatie online te verspreiden en 12% is al het slachtoffer geworden van internetfraude.

Dagelijks worden ongeveer een miljoen mensen ter wereld het slachtoffer van een of andere vorm van cybercriminaliteit. Volgens ramingen verliezen de slachtoffers van criminele activiteiten via het internet jaarlijks ongeveer 290 miljard euro (Norton, 2011).

Achtergrond

De Commissie maakte haar voornemen om een Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) op te richten, bekend in de EU-interneveiligheidsstrategie in actie (IP/10/1535 en MEMO/10/598), die zij op 22 november 2010 aannam.

De oprichting van een Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (IP/12/317 en MEMO/12/221) maakt deel uit van een reeks maatregelen om de burgers tegen cybercriminaliteit te beschermen. Het Centrum vormt een aanvulling op wetgevingsvoorstellen zoals de richtlijn over aanvallen op informatiesystemen (IP/10/1239 en MEMO/10/463) en de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, die in 2011 werd aangenomen (IP/11/1255).

De officiële openingsceremonie van het EC3 zal op 11 januari plaatsvinden in de kantoren van Europol in Den Haag (Nederland).

Registratie voor de media

U dient zich voor de officiële opening in Den Haag te registreren door middel van het formulier https://www.europol.europa.eu/webform/media-request onder vermelding van de namen van de deelnemers, hun media-organisatie en het type media-organisatie.

De uiterste termijn voor registratie is 10 januari 2013, 14.00 uur.

Breng een geldig identiteitsbewijs en een perskaart mee.

Meer details over het programma zijn te vinden op de website van Europol:

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933

Voor meer informatie

MEMO/13/6

Infographics

voor de audiovisuele media: stockshots en interviews van EC3 kunnen vrij worden gedownload: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

website van Cecilia Malmström

volg commissaris Malmström via Twitter

website van DG Binnenlandse zaken

volg DG Binnenlandse zaken via Twitter

website van EC3 bij Europol

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar