Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. janvārī

11. janvārī darbu sāk Eiropas Kibernoziedzības centrs (EC3)

No 11. janvāra sāks darboties jaunais Eiropas Kibernoziedzības centrs (EC3), lai palīdzētu aizsargāt Eiropas pilsoņus un uzņēmumus pret kibernoziegumiem. Eiropas Policijas birojā – Eiropolā – Hāgā, Nīderlandē izveidotā centra oficiālajā atklāšanā piedalīsies ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

“Kibernoziedzības centrs būtiski stiprinās ES spējas cīnīties pret kibernoziedzību un aizsargāt brīvu, atklātu un drošu internetu. Kibernoziedznieki ir izdomas bagāti ļaudis, kas jaunās tehnoloģijas veikli izmanto noziedzīgiem mērķiem; EC3 mums palīdzēs pārspēt viņus atjautībā un veiklībā, lai varētu novērst viņu noziegumus un cīnīties pret tiem,” sacīja komisāre Malmstrēma.

“Apkarojot kibernoziedzību, kurai nav robežu un noziedzniekiem tādēļ ir lielas iespējas paslēpties, mums jārīkojas elastīgi un atbilstīgi apstākļiem. Eiropas Kibernoziedzības centrs ir izveidots nolūkā nodrošināt šādas ekspertu zināšanas, kas būtu pieejamas vienkop, sniedzot operatīvu izmeklēšanas un kriminālistikas atbalstu, kā arī mobilizējot visus attiecīgos resursus ES dalībvalstīs, lai mazinātu kibernoziedznieku radīto apdraudējumu un tā sekas, lai kur šie noziedznieki darbotos,” sacīja Eiropas Kibernoziedzības centra vadītājs Troelss Ertings.

Izmeklēšana saistībā ar krāpšanu tiešsaistē, vardarbību pret bērniem tiešsaistē un citiem kibernoziegumiem parasti vienlaikus skar simtiem cietušo un aizdomās turēto personu daudzās dažādās pasaules malās. Šāda apmēra operācijas nevar sekmīgi īstenot valstu policijas spēki, darbojoties vieni.

Eiropas Kibernoziedzības centra (EC3) atklāšana iezīmē būtisku pavērsienu ES līdzšinējā pieejā kibernoziedzības jautājumiem. Pirmkārt EC3 pieeja būs aptverošāka un soli priekšā noziedznieku darbībām. Tā apvienos vienkop ekspertu zināšanas un informāciju, sniegs atbalstu kriminālizmeklēšanās un veicinās ES mēroga risinājumus.

EC3 galveno uzmanību pievērsīs nelikumīgām darbībām tiešsaistē, kuras īsteno noziedzīgi grupējumi, īpaši uzbrukumiem, kas vērsti pret e-bankas pakalpojumiem un citām finanšu darbībām tiešsaistē, bērnu seksuālajai izmantošanai tiešsaistē un tiem noziegumiem, kas skar kritisko infrastruktūru un informācijas sistēmas ES.

Centrs veicinās arī pētniecību un attīstību un nodrošinās tiesībaizsardzības darbinieku, tiesnešu un prokuroru spēju palielināšanu, veiks apdraudējuma novērtējumu, tostarp analizējot tendences, sniedzot prognozes un īstenojot agrīno brīdināšanu. Lai sagrautu vairāk kibernoziedznieku tīklu un sauktu pie atbildības vairāk aizdomās turēto, EC3 vāks un apstrādās uz kibernoziedzību attiecīgus datus un centra ietvaros darbosies Kibernoziedzības palīdzības dienests ES valstu tiesībaizsardzības vienībām. Tas sniegs operatīvu palīdzību ES valstīm (piemēram, cīņā pret ielaušanos tīklos vai sistēmās, krāpšanu, seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, utt.) un nodrošinās augsta līmeņa ekspertu zināšanas tehniskajā, analītiskajā un kriminālistikas jomā ES kopīgajās izmeklēšanās.

Saskaņā ar jaunāko Eirobarometra apsekojumu Eiropas iedzīvotājus joprojām ļoti satrauc kiberdrošības jautājumi. Personīgu informāciju tiešsaistē vairās atklāt 89 % interneta lietotāju, bet 12 % jau ir saskārušies ar krāpšanu tiešsaistē.

Ik dienu par kibernoziedzības upuriem dažādos veidos kļūst aptuveni miljons cilvēku visā pasaulē. Aplēses liecina, ka kibernoziegumos cietušajiem nodarīto zaudējumu apmērs visā pasaulē sasniedz aptuveni 290 miljardus eiro gadā (Norton, 2011. gads).

Priekšvēsture

Komisija paziņoja par nolūku izveidot Eiropas Kibernoziedzības centru (EC3) paziņojumā par ES iekšējās drošības stratēģiju darbībā (IP/10/1535 un MEMO/10/598), ko Komisija pieņēma 2010. gada 22. novembrī.

Eiropas Kibernoziedzības centra (EC3) izveide (IP/12/317 un MEMO/12/221) ir daļa no pasākumu kopuma, kuru mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus pret noziegumiem tiešsaistē. Tas papildina tādu tiesību aktu priekšlikumus, kā piemēram, Direktīva par uzbrukumiem informācijas sistēmām (IP/10/1239 un MEMO/10/463) un Direktīva par bērnu seksuālas izmantošanas tiešsaistē un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, kas tika pieņemta 2011. gadā (IP/11/1255 ).

EC3 oficiālā atklāšanas ceremonija notiks 11. janvārī Eiropola galvenajā mītnē Hāgā, Nīderlandē.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju reģistrācija

Lai reģistrētos oficiālajai atklāšanai Hāgā, lūdzu, izmantojiet plašsaziņas līdzekļu pieprasījuma veidlapu https://www.europol.europa.eu/webform/media-request, norādot dalībnieku vārdus un uzvārdus, viņu pārstāvēto plašsaziņas organizāciju un plašsaziņas organizācijas veidu.

Reģistrācijas termiņš ir līdz 2013. gada 10. janvārim plkst.14:00.

Lūdzu, ņemiet līdzi derīgu personas apliecību un preses karti.

Sīkāku informāciju par programmu, lūdzam skatīt Eiropola tīmekļa vietnē https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933

Plašāka informācija

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar