Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS KOMISIJA

Pranešimas spaudai

2013 m. sausio 9 d., Briuselis

Sausio 11 d. atidaromas Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras

Nuo sausio 11 d. pradeda veikti naujasis Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras, jis padės apsaugoti Europos piliečius ir bendroves nuo nusikaltimų elektroninėje erdvėje. Už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström dalyvaus oficialioje centro, įkurto Europos policijos biure (Europole) Hagoje (Nyderlandai), atidarymo ceremonijoje.

Centras leis gerokai padidinti ES pajėgumą kovoti su elektroniniu nusikalstamumu ir išlaikyti internetą nemokamą, atvirą ir saugų. Kibernetiniai nusikaltėliai yra gudrūs, jie greitai išmoksta panaudoti naujas technologijas nusikalstamais tikslais. Šis centras mums leis dar greičiau ir sumaniau užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir su jais kovoti", – sakė Komisijos narė C. Malmström.

Kad galėtume kovoti su elektroniniu nusikalstamumu, kuris peržengia valstybių sienas ir kurio elektroninis pobūdis leidžia nusikaltėliams labai gerai pasislėpti, mums reikia į jį reaguoti lanksčiai ir tinkamai. Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centre bus sutelkti duomenys šiam tikslui pasiekti, jis teiks operatyvinę paramą vykdant tyrimus ir atliekant teismines ekspertizes. Be to, šis centras galės sujungti visus reikiamus ES valstybių narių išteklius, kad būtų sumažinta internetinių nusikaltėlių keliama grėsmė nepaisant jų buvimo vietos“, – sakė Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro vadovas Troels Oerting.

Sukčiavimo internetu, smurto prieš vaikus internetinėje erdvėje ar kitų elektroninių nusikaltimų tyrimai dažnai būna susiję su šimtais aukų, o įtariamieji būna pasklidę po įvairias pasaulio vietas. Nacionalinės policijos pajėgos vienos tokio masto operacijų sėkmingai vykdyti nepajėgia.

Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro atidarymas rodo, kad ES požiūris į elektroninį nusikalstamumą ir kovą su juo gerokai pasikeitė. Pažymėtina, kad šio centro veikla bus labiau siejama su ateitimi ir aprėps įvairius nusikalstamumo aspektus. Centras rinks duomenis ir informaciją, padės vykdyti nusikalstamų veikų tyrimus ir skatins ieškoti visos ES masto sprendimų.

Centras daugiausia dėmesio skirs organizuotų nusikalstamų grupuočių neteisėtai veiklai internete, visų pirma išpuoliams prieš internetinę bankininkystę ir kitą finansinę veiklą internete, seksualiniam vaikų išnaudojimui internetu ir tiems nusikaltimams, kurie kelia pavojų ES infrastruktūrai ir informacijos sistemoms.

Centras taip pat sudarys palankesnes sąlygas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, užtikrins, kad būtų didinami teisėsaugos institucijų, teisėjų ir prokurorų gebėjimai, centre bus rengiami grėsmių vertinimai, įskaitant tendencijų analizes, prognozes ir išankstinius perspėjimus. Kad būtų išardyta daugiau elektroninių nusikaltimų tinklų ir baudžiamojon atsakomybėn būtų patraukta daugiau įtariamųjų, centras rinks ir tvarkys su elektroniniais nusikaltimais susijusius duomenis ir įsteigs Elektroninių nusikaltimų pagalbos tarnybą, į kurią galės kreiptis ES šalių teisėsaugos institucijos. Ji teiks ES šalims operatyvinę pagalbą (pvz., siekiant apsisaugoti nuo įsilaužimo, sukčiavimo, seksualinio smurto prieš vaikus internete) ir aukšto lygio techninę, analitinę ir su teisminėmis ekspertizėmis susijusią informaciją ES vykdant jungtinius tyrimus.

Remiantis naujausia Eurobarometro apklausa europiečiai tebėra itin susirūpinę kibernetiniu saugumu. 89 % interneto vartotojų vengia atskleisti internete asmeninę informaciją, o 12 % jau yra susidūrę su sukčiavimu internetinėje erdvėje.

Kasdieną kone vienas milijonas žmonių tampa vienos ar kitos rūšies elektroninių nusikaltimų aukomis. Apskaičiuota, kad kasmet visame pasaulyje nuo elektroninių nusikaltimų nukentėję asmenys praranda apie 290 mlrd. EUR (Norton, 2011).

Pagrindiniai faktai

2010 m. lapkričio 22 d. priimtame Komunikate ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas” (IP/10/1535 ir MEMO/10/598) Komisija paskelbė ketinimą įkurti Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą.

Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro įkūrimas (IP/12/317 ir MEMO/12/221) yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti piliečius nuo internetinių nusikaltimų. Jis papildo teisės aktų pasiūlymus, pvz., Direktyvą dėl atakų prieš informacines sistemas (IP/10/1239 ir MEMO/10/463) ir Direktyvą dėl kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete ir vaikų pornografija (priimta 2011 m.) (IP/11/1255).

Sausio 11 d. Hagoje (Nyderlanduose) įsikūrusioje Europolo būstinėje įvyks oficialus centro atidarymas.

Žiniasklaidos atstovų registracija

Registruotis galima užpildžius šią žiniasklaidos atstovų prašymo anketą https://www.europol.europa.eu/webform/media-request – joje reikia nurodyti dalyvių pavardes, jų žiniasklaidos organizacijas ir organizacijų pobūdį.

Registravimosi terminas – 2013 m. sausio 10 d. 14:00.

Dalyvis privalo turėti galiojantį tapatybės dokumentą ir žiniasklaidos atstovo pažymėjimą.

Išsamesnės informacijos apie programą rasite Europolo svetainėje https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933.

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar