Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. tammikuuta 2013

Euroopan verkkorikostorjuntakeskus aloittaa toimintansa 11. tammikuuta

Euroopan verkkorikostorjuntakeskus, jonka tarkoituksena on auttaa suojelemaan Euroopan kansalaisia ja yrityksiä verkkorikollisuudelta, aloittaa toimintansa 11. tammikuuta. Keskus on sijoitettu Euroopan poliisivirasto Europoliin, joka sijaitsee Haagissa (Alankomaat). EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström osallistuu keskuksen virallisiin avajaisiin.

Verkkorikostorjuntakeskus parantaa merkittävästi EU:n valmiuksia torjua verkkorikollisuutta ja puolustaa vapaata, avointa ja turvallista internetiä. Verkkorikolliset ovat älykkäitä ja ryhtyvät nopeasti käyttämään uutta tekniikkaa rikollisiin tarkoituksiin; verkkorikostorjuntakeskuksen avulla voimme estää ja torjua verkkorikoksia entistä älykkäämmin ja nopeammin keinoin”, komissaari Malmström sanoi.

Verkkorikollisuus ei tunne rajoja ja se tarjoaa rikollisille hyvät mahdollisuudet piiloutua. Sen vuoksi sen torjuminen edellyttää joustavaa ja riittäväntasoista toimintaa. Euroopan verkkorikostorjuntakeskus on suunniteltu tarjoamaan tällaista asiantuntemusta. Se muodostaa keskuksen, joka antaa tutkintatoimiin liittyvää operatiivista tukea ja rikosteknistä tukea. Lisäksi se pystyy mobilisoimaan kaikki tarvittavat resurssit EU:n jäsenvaltioissa verkkorikollisten muodostaman uhan pienentämiseksi riippumatta siitä, missä maassa he toimivat”, Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen johtaja Troels Oerting totesi.

Kun tutkitaan verkkopetoksia, lasten hyväksikäyttöä verkossa ja muuta verkkorikollisuutta, uhreja on yleensä satoja ja epäiltyjä eri puolilla maailmaa. Pelkästään kansalliset poliisivoimat eivät pysty saattamaan menestyksellä päätökseen tämän suuruusluokan operaatioita.

Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen avaaminen merkitsee suurta muutosta verrattuna siihen, kuinka EU on tähän mennessä puuttunut verkkorikollisuuteen. Verkkorikostorjuntakeskuksen toimintatapa on ennen kaikkea kaukonäköisempi ja osallistavampi. Se kokoaa yhteen asiantuntemusta ja tietämystä, tukee rikostutkintaa ja edistää EU:n laajuisia ratkaisuja.

Verkkorikostorjuntakeskus keskittyy järjestäytyneiden rikollisryhmien verkossa harjoittamaan laittomaan toimintaan, erityisesti verkkovälitteisiin pankki- ja rahoituspalveluihin kohdistuviin hyökkäyksiin, verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja rikoksiin, jotka vaikuttavat elintärkeisiin infrastruktuureihin ja tietojärjestelmiin EU:ssa.

Keskus myös helpottaa tutkimus- ja kehitystyötä ja varmistaa sen, että lainvalvontaviranomaisten, tuomareiden ja syyttäjien valmiudet paranevat. Se tekee uhka-arvioita, joihin sisältyy myös trendianalyyseja, ennusteita ja ennakkovaroituksia. Jotta olisi mahdollista hajottaa useampia verkkorikollisten verkostoja ja nostaa syytteitä useampia epäiltyjä vastaan, verkkorikostorjuntakeskus kerää ja käsittelee verkkorikollisuutta koskevia tietoja ja tarjoaa EU-maiden lainvalvontayksiköille neuvontapalvelun verkkorikollisuuskysymyksissä. Se tarjoaa operatiivista tukea EU-maille (esimerkiksi tietomurtojen, petosten ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi) ja korkean tason teknistä, analyyttistä ja rikosteknistä asiantuntemusta EU:n yhteisissä tutkimuksissa.

Tuoreen eurobarometrin mukaan eurooppalaiset ovat edelleen erittäin huolestuneita tietoverkkoturvallisuudesta. Internetin käyttäjistä 89 prosenttia välttää henkilökohtaisten tietojen antamista verkossa, ja 12 prosenttia on jo joutunut verkkopetoksen kohteeksi.

Noin miljoona ihmistä ympäri maailmaa joutuu jonkinlaisen verkkorikoksen uhriksi joka päivä. Arvioiden mukaan uhrit menettävät joka vuosi koko maailmassa noin 290 miljardia euroa verkkorikollisuuden seurauksena (Norton, 2011).

Tausta

Komissio ilmoitti EU:n verkkorikostorjuntakeskuksen perustamisesta 22. marraskuuta 2010 hyväksytyssä EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelmassa (IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen perustaminen (IP/12/317 and MEMO/12/221) on yksi toimista, joilla pyritään suojelemaan kansalaisia verkkorikoksilta. Se täydentää sellaisia lainsäädäntöehdotuksia kuten direktiivi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä (IP/10/1239 ja MEMO/10/463) ja vuonna 2011 annettu direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta (IP/11/1255).

Verkkorikostorjuntakeskuksen viralliset avajaiset ovat 11. tammikuuta Europolin päämajassa Haagissa, Alankomaissa.

Tiedotusvälineiden ilmoittautuminen

Tiedotusvälineitä pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan täyttämällä lomake (ns. media request form) osoitteessa https://www.europol.europa.eu/webform/media-request. Lomakkeessa on mainittava osallistujien nimet, tiedotusväline, jota he edustavat, sekä tiedotusvälineen tyyppi.

Ilmoittautumisen määräaika on 10. tammikuuta 2013 klo 14.00.

Osallistujien on esitettävä voimassa oleva henkilökortti ja lehdistökortti.

Tilaisuuden ohjelmasta on saatavilla tarkempia tietoja Europolin verkkosivustolla osoitteessa

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933.

Lisätietoja

MEMO/13/6

Infographics

Audiovisuaaliset tiedotusvälineet: Verkkorikostorjuntakeskusta koskevia videotallenteita ja haastatteluja voi ladata seuraavalta verkkosivulta: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Verkkorikostorjuntakeskusta käsittelevä Europolin verkkosivu

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar