Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. jaanuar 2013

11. jaanuaril alustab tööd küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus

11. jaanuaril alustab tööd küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus (EC3), mille eesmärk on kaitsta Euroopa kodanikke ja ettevõtteid küberkuritegevuse eest. Keskus asub Hollandis Haagis Euroopa Politseiameti (Europol) juures ja selle ametlikul avamisel osaleb ka ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Küberkuritegevuse vastase võitluse keskus aitab ELil tõhusamalt võidelda küberkuritegevusega ning kaitsta vaba, avatud ja turvalist internetti. Küberkurjategijad on nutikad ja kiired ning kasutavad uut tehnoloogiat kriminaalsetel eesmärkidel. EC3 aitab meil olla neist osavamad ja kiiremad, et kuritegevust ära hoida ja selle vastu võidelda,” ütles volinik Malmström.

Küberkuritegevus ei tunne piire ja kurjategijatel on end lihtne varjata, mistõttu tuleb küberkuritegevusega võideldes reageerida paindlikult ning vastavalt vajadusele. Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus hakkab koondama oskusteavet, et pakkuda tuge operatiiv- ja uurimistegevuseks ja kohtuekspertiisiks, ning kõigi ELi liikmesriikide sobivaid ressursse, et vähendada ja leevendada küberkurjategijate ründeid olenemata sellest, kus nad tegutsevad,” lisas keskuse juhataja Troels Oerting.

Võrgupettuste, internetis toimuva laste kuritarvitamise ja muude küberkuritegudega on sageli korraga seotud sadu ohvreid ning kahtlusalused võivad asuda maailma eri paigus. Selliste kuritegude uurimine on nii mahukas, et iga liikmesriigi politsei üksi ei pruugi sellega edukalt hakkama saada.

Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine toob kaasa olulise muutuse selles, kuidas EL on seni küberkuritegevusega tegelenud. Eelkõige on keskuse tegevus senisest rohkem tulevikku vaatav ja kaasavam. Keskus koondab eksperditeadmisi ja infot, toetab kriminaaluurimist ja töötab välja kogu ELi hõlmavaid lahendusi.

EC3 keskendub organiseeritud kuritegelike rühmituste ebaseaduslikule tegevusele internetis, eelkõige e-panganduse ja muude veebipõhiste rahandustoimingute vastu suunatud rünnakutele, internetis toimuvale laste seksuaalsele kuritarvitamisele ja kuritegudele, mis mõjutavad ELi elutähtsat infrastruktuuri ja infosüsteeme.

Samuti toetab keskus teadus- ja arendustegevust, tagab õiguskaitseorganite, kohtunike ja prokuröride professionaalse arengu ning koostab ohuhinnanguid, sealhulgas suundumuste analüüse, prognoose ja varajasi hoiatusi. Küberkuritegevuse võrgustike lõhkumiseks ja vastutusele võetavate kahtlusaluste arvu suurendamiseks kogub ja töötleb EC3 küberkuritegevusega seotud andmeid ning pakub ELi liikmesriikide õiguskaitseasutustele küberkuritegevusega seotud kasutajatuge. Keskus annab ELi riikidele operatiivabi (nt seoses sissetungide, pettuse, internetis laste seksuaalse ärakasutamisega jne) ning pakub ELi ühisuurimiste korral kõrgetasemelisi tehnilisi ja analüütilisi teadmisi ja aitab teha kohtuekspertiisi.

Hiljutise Eurobaromeetri uuringu kohaselt on küberjulgeolek eurooplaste jaoks väga oluline. 89% internetikasutajatest väldib isikuandmete avaldamist võrgus ja 12% on juba kokku puutunud võrgupettusega.

Iga päev langeb kogu maailmas mõne küberkuriteo ohvriks ligikaudu miljon inimest. Inimesed kaotavad küberkuritegevuse tõttu igal aastal hinnanguliselt ligikaudu 290 miljardit eurot (Norton, 2011).

Taustteave

Komisjon teatas oma kavatsusest luua küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus ELi sisejulgeoleku strateegia toimimise teatises (IP/10/1535 ja MEMO/10/598), mis võeti vastu 22. novembril 2010.

Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine (IP/12/317 ja MEMO/12/221) kuulub meetmete hulka, mille eesmärk on kaitsta kodanikke internetikuritegude eest. See täiendab seadusandlikku ettepanekut infosüsteemide vastu suunatud ründeid käsitleva direktiivi kohta (IP/10/1239 ja MEMO/10/463) ning 2011. aastal vastuvõetud direktiivi, milles käsitletakse internetis laste seksuaalse ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust (IP/11/1255).

Keskuse ametlik avamine toimub 11. jaanuaril Haagis Europoli peakorteris.

Meediaesindajate registreerumine

Haagis toimuvale ametlikule avamisele registreerumiseks täitke avaldusvorm https://www.europol.europa.eu/webform/media-request, kus tuleb esitada osalejate nimed ning millist ja mis liiki meediaorganisatsiooni nad esindavad.

Registreerimine lõpeb 10. jaanuaril 2013 kl 14.00.

Palun võtke kaasa kehtiv isikut tõendav dokument ja pressikaart.

Lähemat teavet programmi kohta saab Europoli veebilehelt

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933

Lisateave

MEMO/13/6

Infographics

Audiovisuaalmeedia: EC3ga seotud videoklippe ja intervjuusid saab tasuta alla laadida siit: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse veebisait

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar