Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2013

Εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) στις 11 Ιανουαρίου

Από τις 11 Ιανουαρίου το νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) θα είναι σε πλήρη λειτουργία για να συμβάλει στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος Cecilia Malmström θα συμμετάσχει στα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου, το οποίο εγκαταστάθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στην έδρα της Ευρωπόλ, στη Χάγη (Κάτω Χώρες).

«Το Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να καταπολεμά τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και να προασπίζει ένα Διαδίκτυο ελεύθερο, ανοικτό και ασφαλές. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου είναι έξυπνοι και ταχύτατοι στη χρήση των νέων τεχνολογιών για εγκληματικούς σκοπούς. Το EC3 θα μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμη πιο έξυπνοι και πιο γρήγοροι από αυτούς ώστε να προλαμβάνουμε και να καταπολεμούμε τα εγκλήματά τους», δήλωσε η Επίτροπος Cecilia Malmström.

«Για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με την χωρίς σύνορα φύση του και την τεράστια ικανότητα των εγκληματιών να κρύβονται, χρειαζόμαστε μια ευέλικτη και κατάλληλη απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει εμπειρογνωσία ως κέντρο συγχώνευσης και ως κέντρο επιχειρησιακής, ερευνητικής και εγκληματολογικής στήριξης, αλλά και για να μετριάζει και να μειώνει την απειλή από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο όπου και αν δρουν, χάρη στην ικανότητά του να κινητοποιεί όλους τους σχετικούς πόρους στα κράτη μέλη», δήλωσε ο Troels Oerting, Διευθυντής του Κέντρου για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο.

Η διερεύνηση της ηλεκτρονικής απάτης, της κακοποίηση των παιδιών στο Διαδίκτυο και άλλων εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο αφορά συνήθως εκατοντάδες θύματα ταυτοχρόνως, καθώς και υπόπτους σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Επιχειρήσεις τέτοιας έκτασης δεν μπορούν να ολοκληρωθούν με επιτυχία από μόνο τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις.

Το άνοιγμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3) σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή από τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ασχολείται με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Πάνω απ' όλα, η προσέγγιση του EC3 θα είναι περισσότερο προορατική και σφαιρική. Θα συγκεντρώνει εμπειρογνωσία και ενημέρωση, υποστήριξη ποινικών ερευνών και προώθηση λύσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Το EC3 θα εστιαστεί σε παράνομες δραστηριότητες στο Διαδίκτυο που αναπτύσσονται από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως επιθέσεις στις τραπεζικές τηλεσυναλλαγές και άλλες επιγραμμικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, την επιγραμμική σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και εκείνα τα εγκλήματα που θίγουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες και υποδομές στην ΕΕ.

Επίσης, το Κέντρο θα διευκολύνει την έρευνα και την ανάπτυξη και θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστών και των εισαγγελέων και θα εκδίδει εκτιμήσεις απειλών, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων τάσεων και προβλέψεων, καθώς και έγκαιρη προειδοποίηση. Προκειμένου να εξαρθρωθούν περισσότερα δίκτυα εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και να διωχθούν περισσότεροι ύποπτοι, το EC3 θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης (help desk) για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο στις μονάδες αρχών επιβολής του νόμου στις χώρες της ΕΕ. Θα προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. κατά της εισβολής, της απάτης, της επιγραμμικής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, κ.λπ.) και θα παρέχει υψηλού επιπέδου τεχνική, αναλυτική και εγκληματολογική εμπειρογνωσία σε κοινές ενωσιακές έρευνες.

Σύμφωνα με πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο, οι ευρωπαίοι συνεχίζουν να ανησυχούν για την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο. 89% των χρηστών του Διαδικτύου αποφεύγουν να αποκαλύπτουν προσωπικά τους στοιχεία στο Διαδίκτυο, ενώ 12% έχουν ήδη πέσει θύματα απάτης στο Διαδίκτυο.

Περίπου ένα εκατομμύριο άτομα παγκοσμίως πέφτουν θύματα κάποιας μορφής εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθημερινώς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα θύματα χάνουν περίπου 290 δισεκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος παγκοσμίως, ως συνέπεια εγκληματικών δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο (Norton, 2011).

Ιστορικό

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδρύσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Eγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3) στην ανακοίνωση «Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη» (IP/10/1535 και MEMO/10/598), που εκδόθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2010 από την Επιτροπή.

Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (IP/12/317 και MEMO/12/221) αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων που αποβλέπουν στην προστασία των πολιτών από τα εγκλήματα στο Διαδίκτυο. Συμπληρώνει νομοθετικές προτάσεις, όπως η οδηγία για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφορικής (IP/10/1239 και MEMO/10/463) και η οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, που θεσπίστηκαν το 2011 (IP/11/1255).

Η επίσημη τελετή εγκαινίων του EC3 θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου, στην έδρα της Ευρωπόλ στη Χάγη των Κάτω Χωρών.

Εγγραφή για τα μέσα ενημέρωσης

Παρακαλείστε να εγγραφείτε στα επίσημα εγκαίνια στη Χάγη χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα για τα μέσα ενημέρωσης https://www.europol.europa.eu/webform/media-request, παρέχοντας τα ονόματα των συμμετεχόντων, το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπούν και το είδος του μέσου ενημέρωσης.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2013, στις 14: 00.

Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας έγκυρο δελτίο ταυτότητας και ταυτότητα τύπου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπόλ

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/13/6

Infographics

Για οπτικοακουστικά μέσα: Οπτικοακουστικό υλικό και συνεντεύξεις από το EC3 είναι ελεύθερα για τηλεφόρτωση από τη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Ιστοσελίδα της Cecilia Malmström website

H Επίτροπος Malmström στο Twitter

Ιστοσελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων Ιστοσελίδα

Η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Ιστοσελίδα της EC3 της Ευρωπόλ Ιστοσελίδα

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar