Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. januar 2013

Det europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet (EC3) åbner den 11. januar

Fra den 11. januar vil det nye europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet (EC3) være operationelt og bidrage til at beskytte de europæiske borgere og virksomheder mod trusler om it-kriminalitet. Cecilia Malmström, EU-kommissær for Indre Anliggender, vil deltage i den officielle åbning af centret, der er beliggende ved den europæiske politienhed (Europol) i Haag (Nederlandene).

"Det europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet vil i betydelig grad styrke EU's kapacitet til at bekæmpe it-kriminalitet og forsvare et frit, åbent og sikkert internet. It-kriminelle er intelligente, og de lærer hurtigt at bruge nye teknologier til kriminelle formål; EC3 vil hjælpe os med at blive endnu mere intelligente og endnu hurtigere, så vi kan forebygge og bekæmpe deres kriminalitet", sagde kommissær Cecilia Malmström.

"For at kunne bekæmpe it-kriminalitet, som er grænseoverskridende og giver de kriminelle store muligheder for at gemme sig, har vi brug for en smidig og målrettet løsning. Det europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet skal tilbyde en sådan ekspertise ved at være et center, der både støtter operationel efterforskning og samler kriminalteknisk ekspertise, og giver mulighed for at mobilisere alle de relevante ressourcer i EU-medlemsstaterne og dermed begrænse og mindske trusler fra it-kriminelle, uanset hvor de opererer fra", sagde Troels Oerting, chef for det europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet.

Undersøgelser af internetkriminalitet, børnemisbrug på nettet og anden it-kriminalitet vedrører regelmæssigt hundreder af ofre på samme tid og involverer mistænkte i mange forskellige dele af verden. De nationale politistyrker kan ikke alene takle operationer af et sådant omfang.

Åbningen af det europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet (EC3) er et vigtigt vendepunkt i forhold til, hvordan EU hidtil har håndteret it-kriminalitet. Først og fremmest vil EC3's tilgang være mere fremsynet og inklusiv. Centret vil samle ekspertise og information, støtte strafferetlig efterforskning og fremme løsninger på EU-niveau.

EC3 vil fokusere på ulovlige internetaktiviteter, der udføres af organiserede kriminelle grupper, navnlig angreb rettet mod banktransaktioner på internettet og andre finansielle transaktioner på internettet, seksuel udnyttelse af børn på internettet og kriminalitet, der påvirker kritisk infrastruktur og informationssystemer i EU.

Centret vil også fremme forskning og udvikling og sikre kapacitetsopbygning hos retshåndhævende myndigheder, dommere og anklagere og udarbejde trusselsvurderinger, herunder tendensanalyser, prognoser og tidlige varslinger. For at optrævle flere kriminelle net og retsforfølge flere mistænkte vil EC3 indsamle og behandle data vedrørende it-kriminalitet og stille en Help Desk vedrørende it-kriminalitet til rådighed for EU-landenes retshåndhævende myndigheder. Centret vil tilbyde operationel støtte til EU-landene (f.eks. mod ulovlig indtrængen, svig, misbrug af børn på nettet, osv.) og sikre teknisk, analytisk og kriminalteknisk ekspertise på højt niveau i forbindelse med fælles EU-efterforskning.

Ifølge en nylig Eurobarometer-undersøgelse er de europæiske borgere meget bekymrede over it-sikkerheden. 89 % af internetbrugere undgår at give personoplysninger online, og 12 % har allerede oplevet internetbedrageri.

Omkring en million mennesker verden over er hver dag ofre for en eller anden form for it-kriminalitet. Beregninger viser, at ofre verden over hvert år taber omkring 290 mia. EUR som følge af it-kriminalitet (Norton, 2011).

Baggrund

Kommissionen bebudede, at den havde til hensigt at oprette et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet i Strategien for EU's indre sikkerhed i praksis" (IP/10/1535 og MEMO/10/598), som Kommissionen vedtog den 22. november 2010.

Oprettelsen af et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet (EC3) ((IP/12/317 og MEMO/12/221) er et led i en række foranstaltninger, der skal beskytte borgerne mod it-kriminalitet. Det supplerer lovgivningsmæssige forslag, som f.eks. direktivet om angreb på informationssystemer (IP/10/1239 og MEMO/10/463) eller direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn på internettet og børnepornografi, der blev vedtaget i 2011 (IP/11/1255).

Den officielle åbningsceremoni for EC3 vil finde sted den 11. januar på Europols hovedkvarter i Haag i Nederlandene.

Medieregistrering

Registrer venligst til den officielle åbning i Haag ved brug af formularen til medieregistrering https://www.europol.europa.eu/webform/media-request med oplysning om navne på deltagere, deres medieorganisation og type medieorganisation.

Frist for registrering er den 10. januar 2013 kl. 14.

Medbring venligst gyldigt id og pressekort.

For yderligere oplysninger om programmet se Europols website

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/6

Infographics

For audiovisuelle medier: videoklip og interview fra EC3 kan downloades gratis fra:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Cecilia Malmströms website

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Website for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Europols EC3 website.

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar