Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. ledna 2013

V pátek 11. ledna zahajuje činnost Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3)

Od 11. ledna začíná fungovat nové Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3). Jeho úkolem je chránit občany a podniky v EU před trestnou činností páchanou prostřednictvím internetu. Oficiálního zahájení práce centra, jehož sídlo bude v Evropském policejním úřadu (Europol) v nizozemském Haagu, se zúčastní komisařka pro vnitřní věci EU Cecilia Malmströmová.

Centrum pro boj proti kyberkriminalitě velmi napomůže evropskému boji proti tomuto druhu zločinnosti a přispěje k tomu, abychom měli svobodný, otevřený a bezpečný internet. Pachatelé tohoto typu trestné činnosti jsou velmi chytří a rychle si osvojují nové technologie, aby je zneužili k nezákonné činnosti. Díky EC3 však budeme chytřejší a rychlejší než oni, a budeme tak moci jejich zločinům předcházet a bojovat s nimi,“ uvedla komisařka Malmströmová.

Kyberkriminalita se vyznačuje tím, že ji neomezují žádné hranice, a pachatelé této trestné činnosti jsou tedy těžko vypátratelní. Proto potřebujeme k boji s tímto jevem flexibilní a adekvátní prostředky. Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě má jakožto středisko syntézy údajů a operativní podpory při vyšetřování a soudním řízení poskytovat odborné poradenství, ale má být také schopno využít v členských státech EU veškeré potřebné zdroje v zájmu zmírnění a potlačení hrozby kyberkriminality, ať už je řízena odkudkoli,“ uvedl ředitel Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě Troels Oerting.

Při vyšetřování internetových podvodů, zneužívání dětí pomocí internetu a jiných druhů kyberkriminality se v jednotlivých případech často jedná o stovky poškozených a podezřelí se mohou nacházet kdekoli na světě. Policejní jednotky jednotlivých států nemohou operace takového rozsahu úspěšně uzavřít bez širší spolupráce.

EU dává zřízením Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) jasně najevo, že hodlá svůj přístup k této trestné činnosti změnit. Přístup EC3 bude především více předvídavý a inkluzívní. Bude shromažďovat odborné znalosti a informace, napomáhat při vyšetřování trestných činů a podporovat řešení, jež budou obecně použitelná pro celou EU.

EC3 se zaměří na nezákonnou činnost páchanou skupinami organizovaného zločinu prostřednictvím internetu, zejména na útoky na elektronické bankovnictví a jiné finanční aktivity prováděné na internetu, sexuální zneužívání dětí prostřednictvím internetu a na zločiny, jež zasahují kritické infrastruktury a informační systémy v EU.

Centrum rovněž usnadní výzkum a vývoj a zajistí budování kapacit v rámci policie, soudů a státních zastupitelství a bude se zabývat hodnocením rizik, včetně analýz trendů, prognóz a včasných varování. Aby se podařilo rozkrýt větší počet zločineckých sítí zneužívajících internet a soudně stíhat větší počet podezřelých, bude EU3 shromažďovat a zpracovávat údaje o kyberkriminalitě a poskytovat policejním jednotkám v zemích EU podporu v této oblasti. Nabídne provozní podporu zemím EU (např. proti obtěžování, podvodům, sexuálnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu atd.) a bude poskytovat vysoce odborné technické, analytické a soudní poradenství při společných vyšetřováních v EU.

Podle nedávného průzkumu Eurobarometru leží Evropanům bezpečnost internetu i nadále na srdci. Celkem 89 % uživatelů internetu nezveřejňuje jeho prostřednictvím své osobní údaje a 12 % se již s internetovým podvodem setkalo.

Na celém světě se každý den stane obětí nějakého druhu kyberkriminality přibližně jeden milion lidí. Odhaduje se, že oběti této trestné činnosti přijdou jejím následkem na celém světě každoročně o 290 miliard EUR (Norton, 2011).

Souvislosti

Komise oznámila, že hodlá zřídit Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3), ve sdělení Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie (IP/10/1535 a MEMO/10/598) z 22. listopadu 2010.

Zřízení centra EC3 (IP/12/317 a MEMO/12/221) je jedním z řady opatření, jež mají chránit občany před trestnou činností prováděnou prostřednictvím internetu. Doplňují se tak legislativní návrhy, jako je směrnice o útocích proti informačním systémům (IP/10/1239 a MEMO/10/463) a směrnice o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí na internetu a dětské pornografii z roku 2011 (IP/11/1255).

Oficiální otevření centra EC3 proběhne dne 11. ledna v ústředí Europolu v nizozemském Haagu.

Registrace novinářů

Chcete-li se zúčastnit slavnostního otevření v Haagu, zaregistrujte se prosím prostřednictvím formuláře pro média https://www.europol.europa.eu/webform/media-request a uveďte jména účastníků, název sdělovacího prostředku a jeho druh.

Registrace probíhá do 14 hodin 10. ledna 2013.

Ke vstupu je zapotřebí prokázat se platným dokladem totožnosti a novinářským průkazem.

Podrobný program naleznete na internetových stránkách Europolu: https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933

Více informací

MEMO/13/6

Infographics

Pro audiovizuální sdělovací prostředky: archivní záběry a rozhovory týkající se EC3 lze zdarma stáhnout na adrese:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Internetové stránky Cecilie Malmströmové.

Komisařka Malmströmová na Twitteru.

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci.

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru.

Internetové stránky EC3 Europolu

Kontaktní osoby:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar