Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 януари 2013 г.

Европейският център за борба с киберпрестъпността (EC3) започва да действа на 11 януари

От 11 януари новият Европейски център за борба с киберпрестъпността (ЕС3) ще започне да функционира, за да помогне в защитата на европейските граждани и предприятия срещу киберпрестъпността. Европейският комисар по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом ще участва в официалното откриване на Центъра, създаден в Европейската полицейска служба (Европол) в Хага, Нидерландия.

Центърът за борба с киберпрестъпността ще засили значително капацитета на ЕС за борба с киберпрестъпността и за защита на безплатния, отворен и сигурен интернет. Киберпрестъпниците са находчиви и не се колебаят да използват новите технологии за престъпни цели. Центърът за борба с киберпрестъпността ще ни помогне да станем още по-находчиви и по-бързи от тях, за да предотвратяваме техните престъпления и да се борим с тях,“ заяви комисар Малмстрьом.

В борбата с киберпрестъпността, поради нейния характер, който не признава граници, и невероятната способност на престъпниците да се укриват, се нуждаем от гъвкав и адекватен отговор. Европейският център за борба с киберпрестъпността има за цел да осигури тези експертни знания като обединяващ център, като център за оперативна и криминалистична подкрепа, но също и чрез способността си да мобилизира всички необходими ресурси в държавите — членки на ЕС, за смекчаване и намаляване на заплахата от киберпрестъпниците, независимо от това откъде действат,“ заяви Тролс Ортинг, ръководител на Европейския център за борба с киберпрестъпността.

Разследванията на онлайн измами, на злоупотреба с деца в интернет и други престъпления в кибернетичното пространство често засягат стотици жертви едновременно, както и заподозрени лица в много различни части на света. Националните полицейски сили не могат да приключат успешно операциите от такава величина сами.

Откриването на Европейския център за борба с киберпрестъпността бележи значителна промяна в работата на ЕС в областта на киберпрестъпността до момента. Преди всичко подходът на Центъра ще бъде по-далновиден и приобщаващ. Той ще обедини съществуващия експертен опит и информация, ще подпомага наказателните разследвания и ще насърчава решенията, приложими за целия ЕС.

Европейският център за борба с киберпрестъпността ще се съсредоточи върху незаконните онлайн дейности на групировките на организираната престъпност, особено върху атаките, насочени срещу електронното банкиране и други онлайн финансови дейности, сексуалната експлоатация на деца в интернет и престъпленията, които засягат критичната инфраструктура и информационни системи в ЕС.

Центърът ще улесни също научноизследователската и развойната дейност, ще обезпечи изграждането на капацитет сред правоприлагащите органи, съдиите и прокурорите, ще изготвя оценки на заплахата, включително анализ на тенденциите и прогнози, и ще осигурява ранни предупреждения. За да разбие повече киберпрестъпни мрежи и да преследва повече заподозрени лица, Европейският център ще събира и обработва данни, свързани с киберпрестъпността, и ще осигури бюро за помощ по киберпрестъпността за правоприлагащите служби на държавите от ЕС. Той ще предлага оперативна подкрепа на държавите от ЕС (напр. срещу пробив, измами, сексуална експлоатация на деца в интернет и т.н.) и ще осигурява технически, аналитични и криминалистични експертни знания от високо равнище в рамките на съвместните разследвания в ЕС.

Според скорошно проучване на Евробарометър европейците продължават да са силно обезпокоени от киберсигурността. 89 % от ползвателите на интернет избягват да разкриват лична информация по интернет, а 12 % вече са пострадали от онлайн измама.

Около един милион души по целия свят стават жертва на някакъв вид киберпрестъпление всеки ден. Изчисленията показват, че жертвите губят около 290 млрд. евро всяка година по целия свят в резултат на киберпрестъпни дейности (Norton, 2011 г.).

Контекст

Комисията обяви намерението си да създаде Европейски център за борба с киберпрестъпността в съобщението си „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие“ (IP/10/1535 и MEMO/10/598), прието на 22 ноември 2010 г.

Създаването на Европейския център за борба с киберпрестъпността (IP/12/317 и MEMO/12/221) е част от серия от мерки, имащи за цел да защитят гражданите от престъпленията, които се извършват онлайн. Той допълва законодателни предложения като директивата относно атаките срещу информационните системи (IP/10/1239 и MEMO/10/463) и директивата относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, приети през 2011 г. (IP/11/1255).

Официалната церемония по откриването на Европейския център за борба с киберпрестъпността ще се състои на 11 януари в седалището на Европол в Хага, Нидерландия.

Регистрация за медиите

Моля, регистрирайте се за официалното откриване в Хага чрез формуляра-молба за медиите, който се намира на адрес https://www.europol.europa.eu/webform/media-request, като посочите имената на участниците, тяхната медийна организация и вида на медийната организация.

Крайният срок за регистрация е 10 януари 2013 г., 14:00 ч.

Моля, донесете валиден документ за самоличност и журналистически пропуск.

Повече подробности за програмата могат да бъдат намерени на уебсайта на Европол

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933.

За повече информация

MEMO/13/6

Infographics

За аудио-визуалните медии: Фотографски и филмов материал и интервюта от Европейския център за борба с киберпрестъпността могат да бъдат свалени безплатно от следния адрес:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Уебсайт на Европол за Европейския център за борба с киберпрестъпността

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar