Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 februari 2013

Belastingen: Commissie daagt België voor Hof wegens discriminerende belastingvermindering voor fiscale inwoners van Wallonië

De Europese Commissie heeft vandaag besloten België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens zijn discriminerende belastingregels in het Waalse Gewest.

Op grond van het Waalse decreet van 3 april 2009 kan de personenbelasting worden verminderd bij inschrijving op aandelen of obligaties van de Investeringskas voor Wallonië. Deze vermindering geldt echter alleen voor inwoners van Wallonië. De Commissie is van mening dat het uitsluiten van niet‑inwoners die hun inkomsten in het Waalse Gewest verwerven, discriminerend is en een beperking vormt van het in de EU‑Verdragen geregelde vrije verkeer van werknemers. De Europese Commissie heeft België in november 2011 een met redenen omkleed advies toegezonden waarin zij de Belgische autoriteiten formeel verzoekt om deze wet te wijzigen (zie IP/12/281). Gezien het uitblijven van een reactie van de Belgische autoriteiten heeft de Europese Commissie besloten de zaak voor het Hof van Justitie te brengen.

De verwijzing naar het Hof van Justitie van de EU is de laatste stap in de inbreukprocedure.

Het referentienummer van de Commissie voor deze zaak is 2009/4386.

Achtergrond

Voor persberichten over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Over het pakket inbreukbesluiten van februari: MEMO/13/122

Over de algemene inbreukprocedure: MEMO/12/12

Contacten:

Emer Traynor (+32‑2) 2921548.

Natasja Bohez Rubiano (+32‑2) 2966470.


Side Bar