Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL PT EL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 lutego 2013 r.

Dobrostan zwierząt: Komisja zwiększa presję na państwa członkowskie aby egzekwowały grupowe utrzymanie loch

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska, poprzez wezwanie do usunięcia uchybienia, wezwała Belgię, Cypr, Danię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Polskę i Portugalię do podjęcia działań w celu usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt, a w szczególności do wdrożenia dyrektywy 2008/120/WE, która wymaga, aby lochy były trzymane w grupach przez pewną część ciąży.

Decyzję polityczną o przejściu z trzymania loch w indywidualnych boksach na trzymanie je w grupach podjęto w 2001 r. Państwa członkowskie miały dwanaście lat, aby zapewnić płynne przejście do nowego systemu i wdrożyć dyrektywę. Jak dotąd i pomimo ponawianych wezwań ze strony Komisji, wyżej wymienionym państwom członkowskim nie udało się odpowiednio zapewnić zgodności z prawem UE.

Aby poprawić dobrostan zwierząt, dyrektywa 2008/120/WE wymaga, aby od dnia 1 stycznia 2013 r. ciężarne lochy były trzymane w grupach a nie w indywidualnych boksach przez pewną część ciąży.

Państwa członkowskie, które nie wypełniają swoich obowiązków prawnych w tej dziedzinie powodują pogorszenie dobrostanu zwierząt i zakłócenia rynku działające na niekorzyść przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji mających na celu zapewnienie zgodności z tym wymogiem.

Zainteresowane państwa członkowskie mają dwa miesiące, aby odpowiedzieć na wezwanie do usunięcia uchybienia wystosowane przez Komisję w dniu dzisiejszym. Jeżeli nie zareagują one w sposób zadowalający, Komisja prześle „uzasadnioną opinię”, w której będzie domagać się podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do przepisów dyrektywy w terminie dwóch miesięcy.

Więcej informacji na temat dobrostanu zwierząt – boksów dla świń, można uzyskać pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/pigs_en.htm

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat procedur postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Na temat lutowego pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob.: MEMO/13/122

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/12/12

Konta na Twitterze poświęcone kwestiom zdrowia i konsumentów w UE:

@EU_Consumer https://twitter.com/#!/EU_Consumer

@EU_Health - https://twitter.com/#!/EU_Health

Zdjęcia archiwalne boksów dla loch są dostępne na EbS.

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar