Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA PT EL PL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 februari 2013

Dierenwelzijn: Commissie verhoogt de druk op de lidstaten om de groepshuisvesting van zeugen in te voeren

Vandaag heeft de Europese Commissie met een schriftelijke aanmaning België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Polen en Portugal opgeroepen om een einde te maken aan de tekortkomingen in de uitvoering van de EU-wetgeving voor dierenwelzijn, en met name om Richtlijn 2008/120/EG uit te voeren, waarin wordt bepaald dat zeugen gedurende een deel van hun draagtijd in groepen moeten worden gehouden.

De politieke beslissing om over te stappen van individuele zeugenboxen naar groepshuisvesting is genomen in 2001. De lidstaten hebben twaalf jaar de tijd gehad om het nieuwe systeem geleidelijk in te voeren en de richtlijn om te zetten in nationaal recht. Tot dusver hebben de bovengenoemde lidstaten, ondanks herhaalde oproepen van de Commissie, de EU-wetgeving onvoldoende nageleefd.

Ter verbetering van het dierenwelzijn schrijft Richtlijn 2008/120/EG voor dat met ingang van 1 januari 2013 drachtige zeugen gedurende een deel van hun draagtijd in groepen moeten worden gehouden in plaats van in individuele boxen.

Lidstaten die niet aan hun wettelijke verplichtingen op dit gebied voldoen, schaden het dierenwelzijn en veroorzaken verstoringen van de markt ten nadele van bedrijven die investeringen hebben gedaan om aan dit vereiste te voldoen.

Na de vandaag door de Commissie genomen maatregel hebben de betrokken lidstaten twee maanden de tijd om de schriftelijke aanmaning te beantwoorden. Indien zij dit niet op bevredigende wijze doen, stuurt de Commissie een "met redenen omkleed advies" met het verzoek om de nodige maatregelen te nemen teneinde binnen een termijn van twee maanden aan de richtlijn te voldoen.

Voor meer informatie over dierenwelzijn – zeugenboxen, kunt u terecht op:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/pigs_en.htm

Meer informatie

Nadere informatie over inbreukprocedures: :

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

Over het pakket inbreukbesluiten van februari: MEMO/13/122

Over de algemene inbreukprocedure: MEMO/12/12

Twitteraccounts EU-consumenten en EU-gezondheid:

@EU_Consumer - https://twitter.com/#!/EU_Consumer

@EU_Health - https://twitter.com/#!/EU_Health

Archiefbeelden van zeugenboxen zijn beschikbaar op EbS.

Contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar