Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. februārī

Apmeklējot Burundi, komisārs Piebalgs uzsāk jaunus projektus pārtikas nodrošinājuma un enerģētikas jomā

Apmeklējot Burundi divu dienu vizītē 21.-22. februārī, attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņos par jaunu projektu 18 miljonu eiro vērtībā, kura mērķis ir uzlabot pārtikas nodrošinājumu. Šis jaunais projekts palīdzēs apmēram 20 000 mājsaimniecību un 80 000 bērnu, kas nesaņem pietiekamu uzturu. Komisārs uzsāks arī otru projektu, 50 miljonu eiro vērtībā, kura mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu elektroenerģijas piegādi vienam miljonam Burundi iedzīvotāju, īpaši pievēršoties lauku teritorijām.

Komisārs teica: “Mēs nedrīkstam aizmirst par bērniem, kas cieš badu. Tas ir mūsu laikmeta lielākais posts. Pašlaik Burundi pietiekamu uzturu pastāvīgi nesaņem 58 % bērnu līdz 5 gadu vecumam, un tas ir viens no augstākajiem rādītājiem pēdējo 20 gadu laikā. ES palīdzība ir svarīgs instruments, lai likvidētu badu, un es esmu apņēmies palīdzēt Burundi ģimenēm un bērniem, lai viņiem būtu iespēja dzīvot labāku dzīvi.”

Pārtikas nodrošinājuma uzlabošanas programma PROPA-O ir daļa no Eiropas iniciatīvas Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai. Iniciatīvas nolūks ir gan atbalstīt valstis, kas ievērojami atpaliek šo mērķu sasniegšanā, gan arī vēl vairāk iedrošināt tās valstis, kurām to sasniegšanā veicas pavisam labi. Programmas mērķis ir uzlabot kvalitatīvu tādu lauksaimniecības produktu pieejamību kā sēklas un mēslošanas līdzekļi un palīdzēt lauksaimniekiem tirgus piekļuvē, uzlabojot lauksaimniecības produktu uzglabāšanu, atbalstot to ievākšanu un pārstrādi.

Vēl viena komisāra vizītes prioritāte ir enerģētika. Burundi tikai 3,5 % iedzīvotāju ir pieejama elektroenerģija. Šīs pieejamības trūkums ir liels šķērslis valsts attīstībai.

Kā paskaidroja komisārs Piebalgs, “bez enerģijas nav iespējama attīstība, un, diemžēl, energoapgādes stāvoklis Burundi ir viens no sliktākajiem pasaulē – lielākā daļa šīs valsts iedzīvotāju ir spiesti samierināties ar bie˛iem elektroenerģijas padeves pārrāvumiem. Šā iemesla dēļ esmu nolēmis, ka enerģētikai ir jābūt vienai no mūsu sadarbības prioritātēm.”

Šī jaunā iniciatīva 50 miljonu eiro vērtībā varētu aptvert lauku teritoriju elektrifikāciju, maza un vidēja apjoma hidroelektrostaciju projektu finansēšanu un energoapgādes infrastruktūras uzlabošanu. Projekts ļaus ES spert vēl vienu soli, lai izpildītu ANO iniciatīvā “Ilgtspējīga enerģija visiem” doto solījumu līdz 2030. gadam nodrošināt elektroenerģiju 500 miljoniem cilvēku.

Komisāra vizītes programma (TBC)

Komisārs Piebalgs tiksies ar prezidentu Nkurunziza, viceprezidentu Gervais Rufyikiri, finanšu un plānošanas ministru Tabu Abdallah Manirakiza un citām valdības un valsts pārvaldes amatpersonām. Paredzētas arī tikšanās ar pārstāvjiem no da˛ādām starptautiskām organizācijām, piemēram, no ANO Attīstības programmas, Pasaules bankas, Āfrikas Attīstības bankas, Starptautiskā Valūtas fonda, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šajās tikšanās komisārs norādīs uz nepieciešamību valstij paātrināt reformu programmu un nodrošināt to saistītu izpildi, kuras valdība uzņēmās ˇenēvas starptautiskajā konferencē 2012. gada oktobrī. Komisārs Piebalgs teica: “Lai gan virkne reformu ir uz pareizā ceļa, mums jāpamudina mūsu Burundi draugi virzīties uz priekšu un paātrināt reformu gaitu, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību. Svarīgs punkts ir 2015. gada vēlēšanas. ES arī turpmāk būs nozīmīgs Burundi partneris, palīdzot tai visās grūtībās.” Tāpat A. Piebalgs apmeklēs virkni ES finansētu attīstības projektu valsts pārvaldes, drošības, veselības un pārtikas nodrošinājuma jomā, lai novērtētu to īstenošanas gaitu.

Pamatinformācija

Kopš 2004. gada ES Burundi ir finansējusi vairāk nekā 45 projektus pārtikas nodrošinājuma jomā, kurus ir īstenojušas gandrīz 25 da˛ādas starptautiskās un nevalstiskās organizācijas. To kopējā vērtība ir gandrīz 40 miljoni eiro. Šie projekti ir palīdzējuši tūkstošiem mājsaimniecību, galvenokārt lauksaimniekiem un mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem. Ir uzlabots lauksaimnieku darba ra˛īgums, un ar infrastruktūras uzlabošanu, aprīkojuma un lauksaimnieciskās ra˛ošanas resursu nodrošināšanu tiek atbalstīta ra˛ošana un audzēšana. Tiek organizētas mācības lauksaimniekiem un viņu apvienībām. Īpaša uzmanība ir tikusi pievērsta iztikas līdzekļu dažādošanai lauku apvidos un lauku iedzīvotāju ienākumu palielināšanai, kā arī pārejai no iztikas lauksaimniecības uz tādu lauksaimniecību, kura orientēta uz tirgu. Pēdējos gados liela uzmanība pievērsta cīņai pret pastāvīgu pārtikas nepietiekamību. Taču nepietiekams pārtikas nodrošinājums ir strukturāla problēma, kam nepieciešams ilgtermiņa risinājums.

Plašāka informācija:

MEMO/13/115: ES sadarbība ar Burundi

IP/11/1063: ES Tūkstošgades attīstības mērķu iniciatīva 1 miljarda eiro apjomā, lai atbalstītu mātes veselību, veicinātu cīņu pret bērnu mirstību un badu un uzlabotu ūdensapgādi un ūdens attīrīšanu

EuropeAid tīmekļa vietne – Attīstības un sadarbības ĢD:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar