Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 31 d.

Latvija – 18-oji eurą įsivedusi valstybė narė

Šiandien vidurnaktį, minint 15-ąją euro įvedimo 1999 metais sukaktį, prie euro zonos prisijungs Latvija. Nuo šiol bendrą valiutą 18-oje valstybių narių naudos 333 mln. Europos piliečių. Tai yra didelis Latvijos ir visos euro zonos pasiekimas. Nuo rytojaus latviai galės išsiimti grynųjų eurų ir eurais sumokėti už savo pirkinius. To buvo įmanoma pasiekti kruopščiai pasirengus bendros valiutos įvedimui.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Sveikinu Latviją, tapusią aštuonioliktąja euro zonos nare. Šis įvykis labai svarbus ne tik Latvijai, bet ir pačiai euro zonai, kuri išlieka stabili, patraukli ir pasiruošusi priimti naujas nares. Tokį rezultatą Latvija pasiekė dėdama daug pastangų ir tvirtu Latvijos institucijų bei piliečių pasiryžimu. Šios pastangos, kurių Latvija ėmėsi po gilios ekonomikos krizės, suteikė galimybę sustiprėjusiai Latvijai prisijungti prie euro zonos; tai turėtų padrąsinti kitas šalis, išgyvenančias sunkaus ekonominio koregavimo laikus. Europos Komisijos ir savo paties vardu nuoširdžiai sveikinu Latviją ir linkiu sėkmės ateityje.“

Už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Olli Rehnas sakė: „Nuoširdžiai sveikinu prie euro zonos prisijungusią Latviją. Jūsų pastangos davė rezultatų, o jūsų šalies ekonomikos atsigavimas turėtų labai padrąsinti kitas Europos šalis, išgyvenančias sunkaus ekonominio koregavimo laikus. Prisijungdama prie euro zonos Latvija vėl atsidūrė politinio ir ekonominio mūsų žemyno gyvenimo centre, dėl ko visi labai džiaugiamės.

Nuo rytojaus Latvijos latą palaipsniui pakeis euras. Nustatytas dviejų savaičių abiejų valiutų apyvartos laikotarpis, per kurį Latvijos latai bus laipsniškai išimti iš apyvartos. Mokantiems latais grąža bus atiduodama eurais.

1) Grynųjų eurų įvedimas į Latvijos ekonomiką

Latvijos centrinis bankas, Latvijos bankas, iš anksto perdavė komerciniams bankams eurų banknotus ir monetas, o bankai turi aprūpinti grynaisiais eurais parduotuves ir kitas įmones.

Nuo gruodžio 10 d. plačiajai visuomenei pradėta platinti 800 000 eurų monetų su Latvijos nacionalinėmis pusėmis rinkinių. Be to, 70 000 pradinių rinkinių skirta mažmenininkams.

Nuo sausio 1 d. Latvijos bankas neribotą laiką ir nemokamai į eurus keis neribotą latų kiekį, taikydamas oficialų perskaičiavimo kursą (1 EUR = 0,702804 LVL). Komerciniai bankai nemokamai be jokių apribojimų grynuosius pinigus keis iki 2014 m. birželio 30 d., o pašto skyriai – iki 2014 m. kovo 31 d.

2014 m. sausio 1 d. beveik visi Latvijos bankomatai eurų banknotus pradės išdavinėti jau per pirmąsias 30 minučių. Kad keitimas vyktų sklandžiai, kai kurie bankai pailgino savo darbo valandas. Sausio 1 d. popietę veiks trijų didžiausių bankų 22 filialai. Kai kurie bankai filialuose paskirs papildomų darbuotojų (po 1–2 banko darbuotojus kiekviename filiale), kurie vykdys grynųjų pinigų operacijas per abiejų valiutų apyvartos laikotarpį. Pašto skyriai sausio 1 d. nedirbs, tačiau, skirtingai nei įprasta, dirbs tos savaitės šeštadienį (2014 m. sausio 4 d.).

2) Kainų perskaičiavimas

Nuo 2013 m. spalio 1 d. kainas privaloma nurodyti ir latais, ir eurais. Šis reikalavimas galios iki 2014 m. birželio 30 d. Siekiant išsklaidyti vartotojų susirūpinimą dėl kainų didėjimo ir piktnaudžiavimo euro įvedimo laikotarpiu, 2013 m. liepos mėn. pradėta kampanija „Sąžiningas euro įvedimas“. Verslininkai (pvz., mažmenininkai, finansų įstaigos, interneto parduotuvės) raginami nenaudoti euro įvedimo pasipelnymo tikslais, laikytis euro įvedimo taisyklių ir teikti reikiamą pagalbą savo klientams.

Vartotojų teisių apsaugos centras stebės, kaip laikomasi kainų nurodymo ir konvertavimo reikalavimų per kainų nurodymo dviem valiutomis laikotarpį ir kaip įgyvendinama „Sąžiningo euro įvedimo“ kampanija. Jis gali skirti baudas, o įmonių, nesilaikančių „Sąžiningo euro įvedimo“ memorandumo, pavadinimus įtraukti į viešai skelbiamą „juodąjį sąrašą“.

Pagrindiniai faktai

Šių metų kovo 5 d. Latvija oficialiai paprašė Komisijos pateikti neeilinę konvergencijos ataskaitą, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. galėtų prisijungti prie euro zonos.

Birželio 5 d. Komisija padarė išvadą, kad Latvija atitinka euro įsivedimo kriterijus (daugiau informacijos IP/13/500). Liepos 9 d. ES finansų ministrai priėmė oficialų sprendimą, kuriuo Latvijai suteikta galimybė įsivesti eurą.

Iš karto po to Latvija pradėjo ruoštis euro įvedimui, įgyvendindama nacionalinį euro įvedimo planą, kuriame numatytas išsamus euro įvedimo ir lato atsisakymo organizavimas. Plane numatytas grynųjų eurų tiekimo komerciniams bankams ir mažmenininkams tvarkaraštis, taisyklės, kurias valiutų keityklos turi taikyti piliečiams iki euro įvedimo dienos ir vėliau, bankų sąskaitų, elektroninio mokėjimo sistemų bei bankomatų pritaikymo prie euro strategija.

Visapusiška Latvijos institucijų vykdoma komunikacijos kampanija padėjo pasirengti euro įvedimui. Prie šios veiklos prisidėjo Europos Komisija ir Europos centrinis bankas.

Daugiau informacijos

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso vaizdo įrašas apie Latvijos prisijungimą prie euro zonos

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084917&sitelang=en

Euro įvedimui Latvijoje skirta Europos Komisijos svetainė

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2013-12-06-latvia-getting-ready-euro_en.htm

Euro įvedimui skirta nacionalinė Latvijos svetainė

http://www.eiro.lv/en/sakums

Daugiau informacijos apie eurą

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Simon O'Connor +32 2 296 73 59,

Audrey Augier +32 2 297 16 07,

Vandna Kalia +32 2 299 58 24.


Side Bar