Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 9. januarja 2013

Izkoriščanje evropskega podjetniškega potenciala za obnovitev gospodarske rasti

Evropa za obnovitev svoje gospodarske rasti in večjo stopnjo zaposlenosti potrebuje več podjetnikov. Nova podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP), ustvarijo večino novih delovnih mest v Evropi, in sicer vsako leto kar štiri milijone. Zato je podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani danes predstavil akcijski načrt v podporo podjetnikom in za radikalno spremembo podjetniške kulture v Evropi. Načrt postavlja v ospredje ključno vlogo izobraževanja in usposabljanja pri vzgoji novih generacij podjetnikov, vključuje pa tudi posebne ukrepe za spodbujanje podjetništva med mladimi, ženskami, starejšimi, migranti in brezposelnimi. Zaradi visoke ravni brezposelnosti v EU ostajajo človeški viri, zlasti med ženskami in mladimi, neizkoriščeni. Del načrta je tudi odpravljanje ovir na poti do podjetništva in sicer z ambicioznimi ukrepi, ki so v pomoč podjetjem v začetni fazi poslovanja in novim podjetjem ter omogočajo uspešnejši prenos lastništva podjetja, boljši dostop do financiranja ter še eno možnost po stečaju za poštene podjetnike.

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, pristojen za industrijo in podjetništvo, je povedal: „Bodimo jasni: več podjetnikov pomeni več delovnih mest, več inovacij in več konkurenčnosti. Postati podjetnik in uresničiti svojo vizijo zahteva veliko osebnega tveganja in truda. Podjetniki so junaki našega časa. Podjetništvo je tudi najmočnejše gonilo gospodarske rasti v zgodovini gospodarstva. Zato želimo zagotoviti privlačnost in dostopnost podjetništva za evropskega državljana. To je ključno sporočilo našega akcijskega načrta. Če lahko izkoristimo evropski podjetniški potencial, lahko obnovimo rast v Evropi.“

MEMO/13/7 Eurobarometer – raziskava o podjetništvu iz leta 2012: v zadnjih treh letih se je delež državljanov EU, ki želijo imeti svoje podjetje, zmanjšal s 45 % na 37 %. Vzrok za to zmanjšanje so manj obetavne poslovne možnosti zaradi trenutne krize.

MEMO/13/5 Podjetništvo kot glavno gonilo gospodarske rasti (Entrepreneurship as a main driver for economic growth)

Akcijski načrt za podjetništvo 2020 (Entrepreneurship 2020 Action Plan)

Podjetniško izobraževanje spodbuja ustanavljanje novih podjetij

Od 15 do 20 % dijakov, ki so v srednji šoli vključeni v program „mini podjetje“, pozneje ustanovi svoje lastno podjetje. Ta številka je tri- do petkrat večja kot pri splošni populaciji. Visokošolsko izobraževanje na področju podjetništva lahko spodbudi razvoj visokotehnoloških in hitrorastočih podjetij, saj podpira poslovne ekosisteme, partnerstva in podjetniška zavezništva.

Načrt zajema tudi šest ključnih področij, kjer je treba ustvariti okolje, v katerem se lahko podjetniki razvijajo in rastejo:

  1. dostop do financiranja Komisija poleg okrepitve svojih finančnih instrumentov predlaga tudi ustanovitev evropskega trga za mikrofinanciranje in poenostavitev davčnih struktur, ki bi MSP omogočale, da sredstva zberejo s pomočjo neposrednih zasebnih naložb (kot so mini obveznice, skupinsko financiranje in naložbe poslovnih angelov);

  2. podpora v ključnih fazah poslovnega cikla: približno 50 % podjetij propade v prvih petih letih svojega obstoja, zato bi morale države članice novim podjetjem nameniti več sredstev, ki bi jim pomagala, da se prebijejo skozi to kritično obdobje. To so na primer vodstveno usposabljanje, svetovanje pri raziskavah in razvoju ter povezovanje v mreže s konkurenti, možnimi dobavitelji in strankami;

  3. izkoriščanje novih poslovnih priložnosti digitalne dobe: MSP rastejo dva- do trikrat hitreje, če uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije. Večja podpora novoustanovljenim spletnim podjetjem in izboljšanje usposobljenosti sta lahko v pomoč tako spletnim podjetnikom kot tudi bolj tradicionalnim podjetjem;

  4. lažji prenos lastništva podjetja: vsako leto po vsej Evropi približno 450 000 podjetij z dvema milijonoma zaposlenih dobi nove lastnike, kar po ocenah povzroči izgubo 150 000 podjetij s 600 000 delovnimi mesti. Komisija predlaga razširitev trga za podjetja in odpravo ovir pri čezmejnih prenosih poslovanja;

  5. še ena možnost po stečaju za poštene podjetnike: velika večina podjetij (96 %) pride v stečaj zaradi vrste poznih plačil ali drugih praktičnih težav. Vendar pa so „začetniki v drugo“ bolj uspešni. Zato je Komisija pred kratkim predlagala, da se pozornost z likvidacije prenese na pomoč podjetjem pri premagovanju finančnih težav (IP/12/1354);

  6. poenostavitev upravnih postopkov: Komisija bo še naprej skušala odločno zmanjševati regulativno obremenitev.

Komisija prav tako namerava spodbujati podjetništvo v določenih skupinah prebivalstva:

  1. ženski podjetniški potencial – dejstvo, da ženske predstavljalo le 34,4 % samozaposlenih v Evropi, pomeni, da potrebujejo več spodbude in podpore, da bi postale podjetnice;

  2. starejši – upokojeni podjetniki imajo dragoceno znanje, ki bi ga lahko prenesli na prihodnje generacije, te pa bi nato lažje ustanavljale podjetja;

  3. ker imajo migranti pogosto težave na trgu dela, je za njih samozaposlitev dragocena priložnost za večjo ekonomsko neodvisnost in socialno vključenost;

  4. podpora brezposelnim pri razvoju podjetij bi morala vključevati usposabljanje, poslovno svetovanje in mentorstvo.

Komisija bo zdaj tesno sodelovala pri izvajanju akcijskega načrta z državami članicami, poslovnimi organizacijami in ustreznimi zainteresiranimi stranmi, da bi Evropi pokazala pot iz krize, izdelan pa bo tudi načrt z določenimi cilji in datumi za otipljive rezultate.

37 % Evropejcev si želi samostojne poklicne poti

Skoraj štirje od desetih Evropejcev bi želeli imeti svoje podjetje. Z uresničitvijo tega potenciala bi se lahko skoraj 21 milijonom malih in srednjih podjetij v EU pridružilo še na milijone novih. Evropejci se za samozaposlitev ne odločajo zaradi različnih dejavnikov, zlasti zaradi strahu pred stečajem in negotovosti glede rednih prihodkov. V raziskavi javnega mnenja Flash Eurobarometer z naslovom „Podjetništvo v EU in drugod“ (Entrepreneurship in the EU and beyond, FL354), ki jo je podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani predstavil danes, je poudarjeno tudi, da je leta 2009 želelo biti samozaposlenih več Evropejcev (45 %). To pomeni 20-odstotno zmanjšanje v treh letih, ki je posledica trenutnih gospodarskih razmer in manj obetavnih poslovnih možnosti.

Kljub temu si še vedno na milijone državljanov želi samostojne poklicne poti, predvsem zaradi osebne neodvisnosti, boljših prihodkov ter svobodne izbire kraja in časa opravljanja dela.

Kontakti :

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar