Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 januari 2013

Europa's ondernemerspotentieel ten volle benutten om opnieuw groei te creëren

Europa heeft behoefte aan meer ondernemers om opnieuw groei en meer werkgelegenheid te creëren. Nieuwe bedrijven, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), scheppen het meest nieuwe banen in Europa, namelijk vier miljoen per jaar. Daarom heeft Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie, vandaag een actieplan voorgesteld om ondernemers te steunen en een radicale verandering teweeg te brengen in de ondernemingscultuur in Europa. In het plan wordt de nadruk gelegd op de essentiële rol van onderwijs en opleiding om nieuwe generaties van ondernemers op weg te helpen. Het plan bevat specifieke maatregelen om onder jongeren, vrouwen, senioren, migranten en werklozen ondernemers te laten ontluiken. De hoge werkloosheid in de EU laat menselijk potentieel onbenut, in het bijzonder onder vrouwen en jongeren. Het plan pakt eveneens belemmeringen voor ondernemerschap aan: het bevat onder meer ambitieuze maatregelen om het start-ups en nieuwe bedrijven gemakkelijker te maken, bedrijfsoverdrachten succesvoller te maken, de toegang tot financiering te vergemakkelijken, en eerlijke ondernemers na een faillissement een tweede kans te geven.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei hierover: "Laten we duidelijk zijn: meer ondernemers betekent meer banen, meer innovatie en meer concurrentievermogen. Ondernemer worden en een droom realiseren houdt heel wat persoonlijke risico's in en vergt inspanningen. Ondernemers zijn de helden van onze tijd. Ondernemerschap is de krachtigste motor voor economische groei in de economische geschiedenis. Daarom willen wij ondernemerschap tot een aantrekkelijk en haalbaar vooruitzicht voor de Europese burger maken. Dat is de belangrijkste boodschap van ons actieplan. Indien we Europa's ondernemerspotentieel ten volle kunnen benutten, kunnen we in Europa opnieuw groei creëren."

MEMO/13/7 Eurobarometer ondernemerschap 2012: de laatste drie jaar is het aandeel van de EU-burgers dat zijn eigen baas wil zijn gedaald van 45 tot 37 %. Deze daling wordt veroorzaakt door minder goede bedrijfsvooruitzichten ingevolge de huidige crisis.

MEMO/13/5 Ondernemerschap als belangrijkste motor voor economische groei

Actieplan ondernemerschap 2020

Onderwijs in ondernemerschap doet het aantal nieuwe bedrijven stijgen

15 tot 20 % van de studenten die in het secundair onderwijs deelnemen aan een minibedrijfsprogramma zal later een eigen bedrijf oprichten. Dat is drie tot vijf keer meer dan bij de algemene bevolking. Hoger onderwijs in ondernemerschap kan hightech- en groeibedrijven stimuleren door bedrijfsecosystemen, partnerschappen en industriële allianties te steunen.

Het plan omvat zes gebieden waar maatregelen nodig zijn om een omgeving te creëren waarin ondernemers kunnen gedijen en groeien:

  1. Toegang tot financiering – de Commissie stelt niet alleen voor haar bestaande financiële instrumenten te versterken, maar ook om een Europese markt voor microfinanciering te creëren en de belastingstructuren te vereenvoudigen om kmo's toegang te bieden tot financiering via rechtstreekse particuliere investeringen (zoals miniobligaties, massafinanciering (crowd funding) en informele investeringen (angel investments)).

  2. Steun tijdens de cruciale fasen van de levenscyclus van het bedrijf: aangezien ongeveer 50 % van de ondernemingen de eerste vijf jaar niet overleeft, moeten de lidstaten meer middelen inzetten om nieuwe ondernemingen te helpen deze kritieke periode door te komen: managementopleiding, coaching inzake O&O, en netwerking met soortgelijke bedrijven, potentiële leveranciers en klanten.

  3. Nieuwe bedrijfskansen in het digitale tijdperk ten volle benutten: kmo's groeien twee tot drie keer sneller wanneer zij gebruik maken van ICT. Intensievere steun voor op het web gebaseerde start-ups en verbetering van vaardigheden kunnen zowel ondernemers op het web als meer traditionele bedrijven ten goede komen.

  4. Gemakkelijkere bedrijfsoverdrachten: elk jaar worden in Europa ongeveer 450 000 bedrijven met 2 miljoen werknemers aan nieuwe eigenaars overgedragen. Dat heeft naar schatting de teloorgang van 150 000 bedrijven en 600 000 banen tot gevolg. De Commissie stelt voor de markten voor ondernemingen uit te breiden en belemmeringen voor grensoverschrijdende bedrijfsoverdrachten op te heffen.

  5. Een tweede kans voor eerlijke ondernemers na een faillissement: de overgrote meerderheid (96 %) van de faillissementen is toe te schrijven aan een opeenvolging van late betalingen of andere praktische problemen. Wie voor de tweede keer een bedrijf opricht, heeft echter meer succes. De Commissie heeft dan ook zopas voorgesteld om de klemtoon niet langer te leggen op liquidatie, maar om ondernemingen te helpen hun financiële problemen op te lossen (IP/12/1354).

  6. Administratieve vereenvoudiging: de Commissie zal zich ook in de toekomst krachtdadig blijven inzetten om de regeldruk te verminderen.

De Commissie wil ondernemerschap ook bij specifieke bevolkingsgroepen bevorderen:

  1. Ondernemerspotentieel van vrouwen - het feit dat in Europa slechts 34,4 % van de ondernemers vrouwen zijn, doet veronderstellen dat zij meer moeten worden aangemoedigd en beter moeten worden ondersteund om de stap naar het ondernemerschap te zetten.

  2. Senioren – gepensioneerde zakenlieden beschikken over kostbare knowhow die aan toekomstige generaties moet worden overgedragen om het voor hen gemakkelijker te maken een bedrijf op te richten.

  3. Aangezien migranten het op de arbeidsmarkt vaak moeilijk hebben, biedt een vestiging als zelfstandige waardevolle kansen om hun economische situatie en hun sociale integratie te verbeteren.

  4. De ondersteuning van werklozen bij het opzetten van een bedrijf moet opleiding, bedrijfsadvies en mentoring omvatten.

De Commissie zal nu nauw met de lidstaten, de bedrijfsorganisaties en de belanghebbenden samenwerken om het actieplan ten uitvoer te leggen met de bedoeling Europa uit de crisis te helpen. Zij zal ook een routekaart opstellen met specifieke doelstellingen en data om tastbare resultaten af te leveren.

37 % van de Europeanen wil eigen baas zijn

Bijna vier op de 10 Europeanen willen indien mogelijk eigen baas zijn. Indien dat potentieel kan worden aangesproken, zouden miljoenen nieuwe ondernemingen kunnen worden toegevoegd aan de bijna 21 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de EU. Verschillende aspecten weerhouden Europeanen ervan om zich als zelfstandige te vestigen, in het bijzonder de angst voor een faillissement of een onregelmatig inkomen. De Flash Eurobarometer "Entrepreneurship in the EU and beyond (ondernemerschap in de EU en daarbuiten, FL354)", die Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie, vandaag heeft gepresenteerd, brengt ook onder de aandacht dat er zich in 2009 (toen nog 45 %) meer Europeanen dan nu (37 %) als zelfstandige wilden vestigen. Dat is een daling met 20 % in drie jaar, een gevolg van de huidige economische situatie en de minder veelbelovende bedrijfsvooruitzichten.

Er zijn echter nog miljoenen mensen die overwegen zich als zelfstandige te vestigen, gedreven door het vooruitzicht van onafhankelijkheid, een beter inkomen en de vrijheid om te bepalen waar en wanneer men werkt.

Contact:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar