Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. janvārī

Atraisīt Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi

Lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi un panāktu augstāku nodarbinātības līmeni, Eiropai vajag vairāk uzņēmēju. Jauni uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), ir visaktīvākie darbavietu radītāji, jo tajos katru gadu tiek izveidoti 4 miljoni jaunu darbavietu. Tāpēc Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni šodien iepazīstināja ar rīcības plānu, kas atbalstītu uzņēmējus un kardināli mainītu uzņēmējdarbības kultūru Eiropā. Plānā uzsvērta izšķirošā izglītības un apmācības nozīme, lai izaudzinātu jaunas uzņēmēju paaudzes, un tajā ietverti īpaši pasākumi, lai palīdzētu topošajiem uzņēmējiem no jauniešu, sieviešu, vecāka gadagājuma cilvēku, migrantu un bezdarbnieku vidus. Augstais ES bezdarba līmenis nedod iespēju pietiekoši izmantot cilvēkresursus, jo īpaši sieviešu un jauniešu cilvēkresursus. Plānā arī sniegti risinājumi, lai novērstu šķēršļus uzņēmējdarbībai, piemēram, vērienīgi pasākumi, lai sekmētu jaunu uzņēmumu veidošanu, padarītu vieglāku uzņēmuma īpašumtiesību pārņemšanu, uzlabotu piekļuvi finansējumam un godīgiem uzņēmējiem pēc bankrota dotu vēl vienu iespēju uzsākt uzņēmējdarbību.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni, sacīja: ” Ir skaidrs — vairāk uzņēmēju nozīmē vairāk darbavietu, vairāk inovāciju un lielāku konkurētspēju. Lai kļūtu par uzņēmēju un iedzīvinātu savu redzējumu, nedrīkst baidīties no riska un jābūt gatavam daudz strādāt. Uzņēmēji ir mūsu laika varoņi. Uzņēmējdarbība ir arī visspēcīgākais ekonomikas izaugsmes dzinējspēks ekonomikas vēsturē. Tāpēc mēs vēlamies, lai uzņēmējdarbība kļūtu par pievilcīgu un pieejamu perspektīvu Eiropas iedzīvotājiem. Šī ir mūsu rīcības plāna galvenā doma. Ja spēsim atraisīt Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, varēsim atjaunot ekonomikas izaugsmi Eiropā.”

MEMO/13/7 Eurobarometer ziņojums "Uzņēmējdarbība 2012” pēdējo trīs gadu laikā to ES pilsoņu skaits, kas vēlētos vadīt paši savu uzņēmumu, ir samazinājies no 45 % uz 37 %. Šo samazinājumu rada krīzes izraisītas ne tik daudzsološas uzņēmējdarbības perspektīvas.

MEMO/13/5 Uzņēmējdarbība kā galvenais ekonomikas izaugsmes virzītājspēks

Uzņēmējdarbības rīcības plāns 2020. gadam

Uzņēmējdarbības izglītība veicina jaunu uzņēmumu izveidi

No 15% līdz 20% skolēnu, kas piedalījušies miniuzņēmumu programmā vidusskolā, vēlāk izveido paši savu uzņēmumu, tas ir apmēram trīs līdz piecas reizes vairāk nekā sabiedrībā kopumā. Augstākā izglītība var veicināt augsto tehnoloģiju un lielas izaugsmes uzņēmumu izveidi, jo tiek sniegts atbalsts uzņēmējdarbības ekosistēmām, partnerībām un rūpniecības apvienībām.

Plānā ietvertas arī sešas galvenās jomas, kurās nepieciešama rīcība, lai izveidotu vidi, kurā uzņēmējdarbība var plaukt un attīstīties.

  1. Piekļuve finansējumam. Komisija ne tikai piedāvā nostiprināt pašreizējos finanšu instrumentus, bet arī izveidot Eiropas mikrofinansēšanas tirgu un vienkāršot nodokļu struktūras, lai MVU varētu piesaistīt līdzekļus, izmantojot tiešos privātā sektora ieguldījumus (piemēram, miniobligācijas, pūļa finansējumu un privātos investorus).

  2. Atbalsts svarīgākajos uzņēmējdarbības posmos. Ņemot vērā to, ka apmēram 50 % uzņēmumu bankrotē piecos pirmajos savas darbības gados, dalībvalstīm būtu jāiegulda lielāki līdzekļi, lai palīdzētu jaunam uzņēmumam tikt pāri šim kritiskajam posmam, piemēram, sniedzot iespēju piedalīties vadības un pētniecības un attīstības apmācībā, kontaktu veidošanā ar līdzīgā situācijā esošiem uzņēmējiem, potenciāliem piegādātājiem un klientiem.

  3. Pavērt jaunas uzņēmējdarbības iespējas digitālajā laikmetā. MVU izaugsme ir divas līdz trīs reizes straujāka, ja tie izmanto IKT. Pastiprināts atbalsts jauniem tīmekļa uzņēmumiem un to prasmju uzlabošana var noderēt ne tikai tīmekļa uzņēmējiem, bet arī tradicionāliem uzņēmumiem.

  4. Vieglāka uzņēmuma īpašumtiesību pārņemšana. Katru gadu apmēram 450 000 uzņēmumu īpašumtiesības, kuros strādā 2 miljoni darbinieku, tiek nodotas jauniem īpašniekiem Eiropā, kā rezultātā tiek zaudēti aptuveni 150 000 uzņēmumi ar 600 000 darbavietām. Komisija ierosina paplašināt uzņēmumu tirgus un novērst šķēršļus pārrobežu uzņēmumu pārņemšanai.

  5. Otra iespēja godīgiem uzņēmējiem pēc bankrota. Lielākā daļa no bankrotiem (96 %) saistīti ar virkni novēlotu maksājumu vai citām praktiskām problēmām. Neskatoties uz to, otrreiz izveidoti uzņēmumi ir veiksmīgāki. Tāpēc Komisija ir ierosinājusi novirzīt uzsvaru no likvidācijas un palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt finansiālas grūtības(IP/12/1354).

  6. Pārvaldes vienkāršošana. Komisija turpinās aktīvi darboties, lai mazinātu reglamentējošo slogu.

Komisija plāno arī veicināt īpašu iedzīvotāju grupu uzņēmējdarbību.

  1. Sieviešu uzņēmējdarbības potenciāls. Patlaban 34,4 % no pašnodarbinātajiem Eiropā ir sievietes, tas nozīmē, ka viņām ir vajadzīgs vēl lielāks iedrošinājums un atbalsts, lai tās kļūtu par uzņēmējiem.

  2. Vecāka gadagājuma cilvēki. Pensijā aizgājušiem uzņēmējiem ir vērtīga pieredze, kas būtu jānodod nākošajām paaudzēm, lai tām būtu vieglāk uzsākt uzņēmējdarbību.

  3. Tā kā migranti biežāk saskaras ar grūtībām darba tirgū, pašnodarbinātība ir lieliska iespēja iegūt ekonomisku patstāvību un sociāli integrēties.

  4. Atbalstā, kas paredzēts uzņēmumu izveidei bezdarbniekiem, būtu jāiekļauj apmācība, konsultācijas uzņēmējdarbībā un darbaudzināšanā.

Komisija tagad cieši sadarbosies ar dalībvalstīm, uzņēmējdarbības organizācijām un attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai īstenotu rīcības plānu nolūkā izvest Eiropu no krīzes, tostarp plānu ar konkrētiem mērķiem un datumiem, lai gūtu uzskatāmus rezultātus.

37 % eiropiešu labprāt vadītu paši savu uzņēmumu

Ja vien būtu tāda iespēja, 4 no 10 eiropiešiem labprāt vadītu paši savu uzņēmumu. Izbrīvējot šo potenciālu, Eiropas Savienībā gandrīz 21 miljonam mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) pievienotos vēl miljoniem jaunu uzņēmumu. Vairāki šķēršļi attur eiropiešus dibināt pašiem savu uzņēmumu, jo īpaši bailes no bankrota un neregulāru ienākumu risks. Arī Eurobarometer ziņojumā "Uzņēmējdarbība ES un ārpus tās" (FL354), ar kuru šodien iepazīstināja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, uzsvērts, ka 2009. gadā vairāk eiropiešu (45 %) vēlējās kļūt par pašnodarbinātajiem. Šis rādītājs trīs gadu laikā sarucis par 20 %, tādējādi atspoguļojot pašreizējo ekonomisko situāciju ar mazāk daudzsološām uzņēmējdarbības perspektīvām.

Tomēr vēl aizvien ir miljoniem cilvēku, kuri apsver domu dibināt savu uzņēmumu, jo viņus vilina iespēja iegūt personīgo neatkarību, gūt labākus ienākumus un brīvi noteikt, kad un kur strādāt.

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar