Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. februarja 2013

Razprava o prihodnosti Evrope: Viviane Reding se bo srečala s portugalskimi državljani v Coimbri

Razprava o prihodnosti Evrope postaja živahnejša, zato se Evropska komisija neposredno obrača na državljane iz različnih evropskih mest z vprašanji o njihovih stališčih. Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding bo tako 22. februarja 2013 obiskala kraj Coimbra (na Portugalskem), da bi z več kot 200 državljani sodelovala v razpravi o njihovih pričakovanjih. Rezultati razprave bodo vključeni v naslednje poročilo o državljanstvu EU za leto 2013 in se bodo upoštevali pri pripravi predlogov Komisije za spremembo Pogodbe, namenjenih oblikovanju močnejše Evropske unije v prihodnosti.

V naslednjih mesecih in letih se bo odločalo o prihodnjem razvoju Evropske unije. Odkar je imel predsednik Evropske komisije Barroso septembra govor o stanju v Uniji (SPEECH/12/596), je razprava o prihodnosti Evrope v polnem zagonu: ob koncu lanskega leta je Evropska komisija predstavila načrt za razvoj ekonomske in monetarne unije (glej IP/12/1272), ki mu je sledilo poročilo štirih predsednikov, tj. predsednika Sveta, predsednika Evropske komisije, predsednika Euroskupine in predsednika Evropske centralne banke. Komisija bo pred evropskimi volitvami leta 2014 predstavila svoje predloge za politično unijo.

„Portugalskim državljanom dajemo enkratno priložnost, da nosilcem odločitev na evropski ravni neposredno zaupajo svoje skrbi in želje za prihodnost Evropske unije ter prihodnost Portugalske znotraj te unije. To je nov način oblikovanja politike: državljani se vključijo pred sprejemanjem političnih odločitev, ki imajo neposreden vpliv na njihovo vsakodnevno življenje,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding. „Demokratična legitimnost je ključnega pomena za kakršen koli ambiciozen politični program. Prisluhnila bom mnenjem portugalskih državljanov glede izkušenj, ki smo jih pridobili na podlagi preteklih napak, in možnih izboljšav v prihodnosti. Odprt dialog je zlasti pomemben v državi, kot je Portugalska, kjer so državljani sprejeli velika odrekanja, da prihodnje generacije ne bi plačevale za napake iz preteklosti. Prizadevanja v zvezi z nacionalnimi reformami že kažejo prve rezultate. Opogumlja me rastoči optimizem v Evropi. Vendar pa nekateri izzivi ostajajo, zato optimizem ne sme voditi k preveliki samozavesti. Evropska komisija bo podprla nadaljnja prizadevanja za reforme na Portugalskem. Jaz sem na primer poslala strokovnjake iz generalnega direktorata za pravosodje, da pomagajo portugalskim organom pri izvajanju ambiciozne reforme pravosodnega sektorja, ki bo povečala zaupanje vlagateljev in tako pozitivno vplivala na poslovno ozračje.“

Evropska komisija je januarja oznanila začetek Evropskega leta državljanov (IP/13/2), ki je namenjeno državljanom in njihovim pravicam. Leto 2013 zaznamuje 20. obletnico državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993 z Maastrichtsko pogodbo, hkrati pa je tudi leto pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale leta 2014. Člani Evropske komisije bodo skozi vse leto po vsej Evropski uniji v okviru dialogov z državljani s slednjimi neposredno razpravljali o njihovih pričakovanjih za prihodnost.

Razpravo v Coimbri bo gostila Universidade de Coimbra, ki je ena najstarejših in najprestižnejših univerz v Evropi. Podpredsednica Reding bo imela govor v častni dvorani „Sala Grande dos Actos“ (Sala dos Capelos), ki je po tradiciji namenjena slavnostni potrditvi rektorjev in podeljevanju častnih doktoratov.

V središču razprave podpredsednice Reding in državljanov bodo gospodarska kriza in njen učinek na vsakdanje življenje ljudi, pravice državljanov EU in prihodnost Unije. Sodelovali bodo portugalski poslanci Evropskega parlamenta, med njimi Regina Bastos in Vital Moreira, pa tudi luksemburški poslanec Félix Braz. Vzpostavljena bo videopovezava s partnerskim mestom Coimbre, mestom Esch-sur-Alzette v Luksemburgu, kjer Portugalci predstavljajo pomemben delež prebivalstva. Županja mesta Esch-sur-Alzette, Lydia Mutsch, bo pozdravila udeležence v Coimbri.

Razpravo bo mogoče spremljati v živo preko prenosa po spletu. Državljani iz vse Evrope lahko sodelujejo tudi preko Twitterja (oznaka na Twitterju: #DCCoimbra ali #EUDeb8).

Ozadje

Kaj je tema dialogov z državljani?

V dvajsetih letih od uvedbe državljanstva EU so bili uresničeni mnogi cilji: nova javnomnenjska raziskava EU kaže, da se dandanes že 63 % državljanov opredeljuje za „Evropejce“ (na Portugalskem: 59 %).

Državljani po vsej Evropski uniji vsakodnevno uveljavljajo svoje pravice, ki jim jih omogoča evropska zakonodaja. Evropejci tako uživajo koristi povečane zaščite pri čezmejnih nakupih, zagotovljeno pa jim je tudi zdravljenje v drugih državah članicah EU na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ter cenejše gostovanje v omrežjih. Vendar pa se državljani svojih pravic včasih ne zavedajo. Po podatkih nove javnomnenjske raziskave EU samo malo več kot tretjina državljanov EU (36 %) meni, da so dobro seznanjeni s svojimi pravicami, ki jih imajo kot državljani EU (na Portugalskem: 32 %).

Zato je Komisija leto 2013 razglasila za Evropsko leto državljanov, ki je namenjeno državljanom in njihovim pravicam. Cilja sta dva: del prizadevanj bo namenjen razlagi – pojasnilom, kaj pomeni biti evropski državljan in katere pravice izhajajo iz evropskega državljanstva.

Drugi del prizadevanj bo namenjen poslušanju. Skozi vse leto se bodo podpredsednica Viviane Reding in njeni kolegi komisarji skupaj s politiki na državni in lokalni ravni udeleževali razprav z državljani po vsej Evropi, jim prisluhnili ter odgovarjali na njihova vprašanja.

Evropski politiki bodo z državljani neposredno razpravljali o tem, kakšne so želje državljanov, kakšno mnenje imajo ti o svojih pravicah in katero pot naj bi ubrala Unija v naslednjih desetih letih. Evropski državljani morajo imeti možnost, da izrazijo svoje pomisleke in sodelujejo v pripravah na prihodnje evropske volitve.

Podpredsednica Viviane Reding se je že udeležila razprave z lokalno županjo Teófilo Martínez Saíz in poslanko Evropskega parlamenta Tereso Jimenez-Becerril v Cádizu (Španija), z avstrijskim podkanclerjem Michaelom Spindeleggerjem v Gradcu (Avstrija), v Berlinu (Nemčija) z Dagmar Roth-Behrendt, poslanko Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, ter z irsko ministrico za evropske zadeve Lucindo Creighton v Dublinu (Irska). Komisar Andor je sodeloval v razpravi v Neaplju (Italija), komisarka Malmström pa je sodelovala v dialogih z državljani v Göteborgu (Švedska) in bo 21. februarja obiskala Torino (Italija). V letu 2013 bodo po Evropski uniji organizirani še mnogi dialogi, v okviru katerih bodo politiki na evropski, državni in lokalni ravni sodelovali v razpravah z državljani iz vseh družbenih okolij. Razprave lahko spremljate na: http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.

Zakaj si je Komisija zadala to nalogo zdaj?

Ker se Evropa danes nahaja na razpotju. Prihodnost Evrope je glavna tema pogovorov, mnogi menijo, da bi se bilo treba usmeriti k oblikovanju politične unije, in sicer federacije nacionalnih držav ali združenih držav Evrope. Za Komisijo je ključnega pomena, da evropski državljani v razpravah izrazijo svoje mnenje in interese v zvezi s svojo prihodnostjo še pred volitvami v Evropski parlament leta 2014 in preden se predlagajo kakršne koli spremembe v zvezi s Pogodbo.

Več kot polovica Evropejcev (68 %) meni, da njihov glas v Evropi ne šteje – to se mora spremeniti.

V enem najobsežnejših javnih spletnih posvetovanj o pravicah državljanov in prihodnosti Evropske unije je sodelovalo 12 000 državljanov (IP/12/461). Ena tretjina (31 %) udeležencev posvetovanja, ki so izrazili svoje želje o tem, kako naj bi se Evropska unija razvijala v bližnji prihodnosti in kakšna naj bi bila njena podoba leta 2020, je povedala, da si Evropsko unijo zamišljajo kot politično unijo (glej Prilogo).

Podpredsednica Reding je povedala: „Naš evropski dom moramo zgraditi skupaj z državljani. Ne bi bilo prav, če bi ga postavili, nato pa državljane vprašali, ali si želijo živeti v njem. Evropski državljani morajo biti neposredno vključeni v izgradnjo močnejše in bolj politične Unije. Imeti morajo imeti možnost, da izrazijo svoje pomisleke in sodelujejo v pripravah na prihodnje evropske volitve.“

Kakšen bo rezultat teh dialogov?

Namen dialogov je predvsem pripraviti temelje za evropske volitve leta 2014.

Stališča, ki jih bodo državljani izrazili v okviru dialogov, bodo Komisiji pomagala pri zasnovi načrtov za prihodnje reforme v Evropski uniji. Komisija je 29. novembra 2012 že pripravila svoj načrt za prehod k pravi ekonomski, monetarni in proračunski uniji, predsedniki Evropskega sveta, Evropske komisije, Euroskupine in Evropske centralne banke pa so 5. decembra 2012 izdali skupno poročilo. Komisija in druge institucije zdaj pripravljajo časovni načrt za oblikovanje politične unije. Državljani morajo imeti možnost, da v razpravi o prihodnosti Evropske unije izrazijo svoja stališča, z dialogi pa jim bo omogočeno, da v okviru razpravljalnega foruma podajo svoje mnenje.

Hkrati Evropska komisija vlaga prizadevanja v odpravo ovir, ki državljanom povzročajo preglavice. V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) je navedenih 25 konkretnih ukrepov za odstranitev preostalih ovir za državljane EU pri uveljavljanju njihovih pravic do prostega gibanja po EU. Med njimi je tudi ozaveščanje ljudi o njihovem državljanstvu EU, njihovih pravicah in o praktičnem pomenu teh pravic v njihovem vsakdanjem življenju.

Komisija bo v Evropskem letu državljanov, okrog 9. maja 2013, objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, v katerem bo preučila izvajanje 25 ukrepov iz leta 2010 in navedla 12 novih konkretnih ukrepov za odpravo preostalih težav, s katerimi se državljani EU še vedno soočajo. Vprašanja, zastavljena v okviru javnega spletnega posvetovanja in dialogov, bodo vključena v poročilo Komisije in bodo podlaga za nadaljnji razvoj njene politike na področju državljanstva.

Več informacij

Nadaljnje informacije o dialogu v kraju Coimbra:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Razprave z državljani o prihodnosti Evrope:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm

Evropsko leto državljanov:

http://europa.eu/citizens-2013/sl/home

Mnenje Evropejcev šteje: rezultati posvetovanja o pravicah državljanov EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sl.pdf

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PRILOGA

1. Evropska unija kot najučinkovitejši akter za ukrepanje v krizi

2. Večina državljanov se ima za Evropejce in so seznanjeni s konceptom „državljanstvo EU“

3. Kako evropski državljani ocenjujejo svojo seznanjenost s pravicami, ki izhajajo iz evropskega državljanstva

4. Želje državljanov EU glede razvoja Evropske unije v bližnji prihodnosti in njene podoba leta 2020:

Vir: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sl.pdf


Side Bar