Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 februari 2013

Debat over de toekomst van Europa: vicevoorzitter Reding ontmoet burgers in Coimbra (Portugal)

Het debat over de toekomst van Europa komt goed op gang. De Europese Commissie trekt dan ook naar verschillende steden in Europa om burgers rechtstreeks naar hun mening te vragen. Op 22 februari 2013 gaat vicevoorzitter Viviane Reding in Coimbra (Portugal) met 200 burgers in discussie over hun verwachtingen. Het debat zal worden meegenomen in het toekomstige Verslag over het burgerschap 2013 en in de werkzaamheden rond enkele Commissievoorstellen voor verdragswijzigingen. Die verdragswijzigingen moeten in de toekomst zorgen voor een sterkere Europese Unie.

De komende maanden en jaren worden beslissend voor de toekomstige koers van de Europese Unie. Sinds Commissievoorzitter Barroso in september zijn State of the Union hield (SPEECH/12/596), is het debat over de toekomst van Europa in volle gang. Eind vorig jaar stelde de Commissie een blauwdruk voor de ontwikkeling van een economische en monetaire unie voor (zie IP/12/1272). Daarop volgde een verslag van de voorzitters van de Raad, de Commissie, de Eurogroep en de ECB. Vóór de Europese verkiezingen in 2014 zal de Commissie haar voorstellen voor een politieke unie bekendmaken.

We geven de Portugese burgers een unieke kans om de Europese besluitvormers te vertellen over hun zorgen en dromen voor de toekomst van Europese Unie en de toekomst van Portugal binnen die Unie. Het is een nieuwe manier van beleidvoering, waarbij we burgers betrekken vóór we politieke beslissingen nemen die hun dagelijkse leven rechtstreeks beïnvloeden,” aldus vicevoorzitter Reding. “Democratische legitimiteit is van het grootste belang voor elke ambitieuze politieke agenda. Ik zal luisteren naar wat de Portugese burgers te zeggen hebben, over wat we kunnen leren uit de fouten die we hebben gemaakt en wat we beter kunnen doen in de toekomst. Zo’n open dialoog is zelfs nog belangrijker in een land als Portugal, waar burgers grote offers hebben gebracht om de rekeningen niet door te schuiven naar de generaties die na hen komen. De nationale hervormingen werpen hun vruchten af en ik ben blij dat het optimisme in Europa groeit. Niettemin zijn er nog altijd problemen en optimisme mag niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. De Commissie zal de Portugese hervormingsinspanningen blijven steunen. Ik heb bijvoorbeeld deskundigen van mijn afdeling justitie naar Portugal gestuurd om de overheid te helpen met een ambitieuze hervorming van justitie, die het vertrouwen van investeerders zal vergroten en daardoor een positief effect zal hebben op het ondernemingsklimaat.”

In januari gaf de Europese Commissie het startschot voor het Europees Jaar van de burger (IP/13/2), een jaar dat in het teken van de burger en zijn rechten staat. In 2013 is het twintig jaar geleden dat het Europees burgerschap werd ingevoerd door het Verdrag van Maastricht. Bovendien worden volgend jaar verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Dit jaar zullen in de hele EU leden van de Commissie op een informele manier met burgers in discussie gaan over hun verwachtingen voor de toekomst.

In Coimbra vindt het debat plaats in de historische Universidade de Coimbra, een van de oudste en meest prestigieuze universiteiten van Europa. Vicevoorzitter Reding zal spreken in de vermaarde “Sala Grande dos Actos” (Sala dos Capelos) van de universiteit, een zaal die normaal alleen wordt gebruikt als de rector de eredoctoraten uitreikt.

Tijdens het debat zullen vicevoorzitter Reding en de burgers zich concentreren op de economische crisis en de impact ervan op het dagelijkse leven, de rechten van EU-burgers en de toekomst van de Unie. Regina Bastos en Vital Moreira, Portugese leden van het Europees Parlement, zullen ook deelnemen, evenals Luxemburgs EP-lid Félix Braz. Er zal ook een videoverbinding zijn met Esch-sur-Alzette, zusterstad van Coimbra in Luxemburg met een belangrijke Portugese gemeenschap. Burgemeester Lydia Mutsch van Esch-sur-Alzette zal de deelnemers in Coimbra begroeten.

Het debat kan rechtstreeks worden gevolgd via webstream. In heel Europa kunnen burgers ook deelnemen via Twitter; de hashtags zijn #DCCoimbra en #EUDeb8.

Achtergrond

Wat houden de burgerdialogen in?

Sinds de invoering van het EU-burgerschap twintig jaar geleden is heel wat bereikt. Uit een nieuwe enquête van de EU blijkt dat 63% van de burgers zich "Europeaan" voelt (in Portugal: 59%).

In de hele EU oefenen burgers dagelijks hun rechten uit. Dankzij de Europese wetgeving zijn Europeanen steeds beter beschermd bij aankopen in het buitenland, kunnen ze met hun Europese ziekteverzekeringskaart rekenen op behandeling in andere lidstaten van de EU en profiteren ze van goedkopere roamingtarieven. Ze weten echter niet altijd dat ze deze rechten hebben. Uit de nieuwe EU-enquête blijkt dat iets meer dan een derde van de EU-burgers (36%) zegt goed geïnformeerd te zijn over zijn rechten als EU-burger (in Portugal: 32%).

Daarom heeft de Commissie 2013 uitgeroepen tot Europees Jaar van de burger, een jaar dat in het teken van de burger en zijn rechten staat. Het doel is tweeledig. De ene helft van het werk bestaat uit uitleggen – uitleggen wat het betekent om Europees burger te zijn en welke rechten aan dit burgerschap verbonden zijn.

De andere helft bestaat uit luisteren. Het hele jaar door zullen vicevoorzitter Reding, haar collega-commissarissen en nationale en plaatselijke politici in alle lidstaten van de EU in discussie gaan met burgers, om te luisteren en om vragen te beantwoorden.

Europese politici zullen rechtstreeks met burgers in debat gaan over hun wensen, hun rechten en de gebieden waarop de Unie volgens hen de komende tien jaar vooruitgang moet boeken. Europese burgers moeten hun zorgen kunnen uiten en zich kunnen voorbereiden op de toekomstige verkiezingen.

Vicevoorzitter Reding heeft al debatten gehouden in Cadiz (Spanje) samen met burgemeester Teófila Martínez Saíz en Europees Parlementslid Teresa Jimenez-Becerril, in Graz (Oostenrijk) met Oostenrijks vicekanselier Michael Spindelegger, in Berlijn (Duitsland) met Dagmar Roth-Behrendt, Europees Parlementslid voor de sociaal-democraten, en in Dublin (Ierland) met Iers minister van Europese zaken Lucinda Creighton. Commissaris Andor hield een debat in Napels (Italië). Commissaris Malmström nam deel aan een burgerdialoog in Göteborg (Zweden) en zal op 21 februari spreken in Turijn (Italië). In de loop van 2013 zullen in heel Europa nog tal van burgerdialogen worden georganiseerd, waarbij Europese, nationale en plaatselijke politici in debat zullen gaan met burgers uit alle lagen van de bevolking. Alle debatten kunnen worden gevolgd op http://ec.europa.eu/european-debate.

Waarom doet de Commissie dit juist nu?

Omdat Europa zich op een kruispunt bevindt. De toekomst van Europa is het gesprek van de dag en velen hebben het over een politieke unie, een federatie van natiestaten of een Verenigde Staten van Europa. De Commissie vindt het essentieel dat de Europese burgers een stem in het debat hebben en dat ze bij hun toekomst worden betrokken, vóór de Europese Parlementsverkiezingen in 2014 en vóór er verdragswijzigingen worden voorgesteld.

Meer dan de helft van de Europeanen (68%) meent dat zijn stem niet telt in Europa. Dit moet veranderen.

Twaalfduizend burgers namen deel aan een van de grootste openbare online raadplegingen over de rechten van burgers en de toekomst van de Europese Unie (IP/12/461). Van de deelnemers die in hun eigen woorden beschreven hoe de EU er volgens hen tegen 2020 zou moeten uitzien, zei een derde (31 %) zich de EU voor te stellen als een politieke unie (zie bijlage).

Vicevoorzitter Reding: "We moeten samen met de burgers bouwen aan een Europees huis. We moeten het huis niet in ons eentje bouwen en hun dan pas vragen of ze erin willen wonen. De burgers moeten rechtstreeks worden betrokken bij de totstandbrenging van een sterkere en meer politieke Unie. Europese burgers moeten hun zorgen kunnen uiten en zich kunnen voorbereiden op de naderende Europese verkiezingen."

Wat wordt het resultaat van de burgerdialogen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de dialogen is de burgers voor te bereiden op de Europese verkiezingen in 2014.

De feedback die burgers tijdens de dialogen geven, helpt de Commissie bij het uittekenen van de plannen voor een toekomstige hervorming van de EU. Op 29 november 2012 schetste de Commissie haar blauwdruk voor een volledige economische, monetaire en budgettaire unie. De voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep en de Europese Centrale Bank brachten op 5 december 2012 een gezamenlijk verslag uit. De Commissie en de andere instellingen werken nu aan een stappenplan voor een politieke unie. Burgers moeten hun stem kunnen laten horen in het debat over de toekomst van de Europese Unie. Dat kan onder meer tijdens de dialogen, die de burger een discussieplatform bieden.

Ondertussen doet de Commissie ook haar best om belemmeringen weg te nemen die de burger een doorn in het oog zijn. In het Verslag over het EU-burgerschap 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) worden 25 concrete maatregelen geschetst om de resterende belemmeringen weg te nemen die burgers beletten hun recht op vrij verkeer in de EU uit te oefenen. Een van die maatregelen is mensen bewuster maken van hun EU-burgerschap, hun rechten en wat die rechten betekenen in het dagelijkse leven.

In de loop van het Europees Jaar van de burger, rond 9 mei 2013, zal de Commissie een tweede verslag over het EU-burgerschap uitbrengen. Daarin zal een stand van zaken worden gegeven van de 25 maatregelen uit 2010 en zullen 12 nieuwe maatregelen worden aanbevolen om de resterende problemen aan te pakken. De kwesties die tijdens de openbare online raadpleging en de dialogen aan bod komen, zullen in het verslag worden opgenomen en medebepalend zijn voor het burgerschapsbeleid van de Commissie.

Meer informatie

Burgerdialoog in Coimbra:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Debatten met burgers over de toekomst van Europa:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_nl.htm

Europees Jaar van de burger:

http://europa.eu/citizens-2013/nl/home

Europeanen laten hun stem horen: bevindingen van de raadpleging over de rechten van EU-burgers:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Webpagina van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg vicevoorzitter Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE

1. EU gezien als instantie die het best in staat is de crisis aan te pakken

2. Een meerderheid van de burgers voelt zich "Europeaan" en is vertrouwd met de term "EU-burgerschap"

3. Hoe goed denken EU-burgers te zijn geïnformeerd over hun rechten?

4. Welke richting moet de EU de komende jaren uit volgens EU-burgers? Hoe stellen ze zich de Unie voor in 2020?

Bron: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


Side Bar