Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. februārī

Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga tiekas ar pilsoņiem Koimbrā, Portugālē

Tā kā debates par Eiropas nākotni kļūst arvien intensīvākas, Eiropas Komisija tieši uzrunā pilsoņus dažādās Eiropas pilsētās, taujājot pēc viņu viedokļa. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 2013. gada 22. februārī Koimbrā (Portugālē) piedalīsies debatēs ar vairāk nekā 200 pilsoņiem par to, ko viņi sagaida šajā saistībā. Šīs debates dos ieguldījumu 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību un papildinās Komisijas darbu, sagatavojot priekšlikumus līgumu izmaiņām, lai nākotnē izveidotu spēcīgāku Eiropas Savienību.

Turpmākie mēneši un gadi būs izšķirošie Eiropas Savienības attīstības virzībai. Kopš Komisijas priekšsēdētāja Barrozu septembra runas par stāvokli Eiropas Savienībā (SPEECH/12/596) debates par Eiropas nākotni rit pilnā sparā. Pagājušā gada beigās Komisija prezentēja savu plānu ekonomikas un monetārās savienības attīstībai (sk. IP/12/1272), un pēc tam tika sagatavots četru priekšsēdētāju (Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eirogrupas un Eiropas Centrālās bankas) kopīgs ziņojums. Pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā Komisija iesniegs savus priekšlikumus par politisko savienību.

“Pilsoņiem Portugālē mēs sniedzam vienreizēju iespēju tieši paust Eiropas lēmumu pieņēmējiem savas bažas un cerības par Eiropas Savienības nākotni un Portugāles nākotni šajā savienībā. Šī ir jauna pieeja politikas veidošanai, iesaistot pilsoņus pirms politisku lēmumu pieņemšanas, kas var tieši ietekmēt viņu ikdienas dzīvi," sacīja priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. “Demokrātiskā leģitimitāte ir svarīgākais jebkurā tālejošā politikā. Es uzklausīšu, kas pilsoņiem Portugālē ir sakāms par to, kā mēs varam mācīties no pagātnes kļūdām un ko mēs nākotnē varam paveikt labāk. Šāds atklāts dialogs ir vēl jo svarīgāks tādā valstī kā Portugāle, kur pilsoņi ir daudz ko upurējuši, lai nodrošinātu, ka nākamajām paaudzēm nebūs jāmaksā par iepriekšējo paaudžu kļūdām. Valsts reformas centieni ir vainagojušies ar panākumiem, un es priecājos, ka Eiropā pieaug optimisms. Tomēr joprojām pastāv izaicinājumi, un optimismam nevajadzētu pārvērsties bezrūpībā. Komisija atbalstīs turpmākos reformu centienus Portugālē. Piemēram, esmu nosūtījusi mana tieslietu departamenta ekspertus, lai palīdzētu Portugāles iestādēm īstenot vērienīgu tieslietu jomas reformu, kas vairos ieguldītāju uzticību un tādējādi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi."

Eiropas Komisija janvārī uzsāka Eiropas Pilsoņu gadu (IP/13/2), kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. 2013. gadā atzīmējam ar Māstrihtas līgumu 1993. gadā ieviestās ES pilsonības 20. gadadienu, un līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā ir atlicis viens gads. Visa gada garumā Komisijas locekļi t.s. „pilsoņu dialogos” (neoficiālās sanāksmēs) visā Eiropas Savienībā apspriedīs ar pilsoņiem to, ko viņi sagaida nākotnē.

Debates Koimbrā notiks vēsturiskajā Koimbras Universitātē (Universidade de Coimbra), kas ir viena no vecākajām un prestižākajām universitātēm Eiropā. Priekšsēdētāja vietniece Redinga teiks runu slavenajā universitātes Lielajā aktu zālē (Sala dos Capelos), kas tradicionāli ir paredzēta vienīgi dekānam un goda doktora titulu saņēmējiem.

Viviānas Redingas un pilsoņu debatēs galvenā uzmanība tiks pievērsta ekonomikas krīzei un tās ietekmei uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi, ES pilsoņu tiesībām un Savienības nākotnei. Piedalīsies arī Eiropas Parlamenta deputāti no Portugāles Regina Bastos un Vital Moreira, kā arī deputāts no Luksemburgas Félix Braz. Būs arī videokonference ar Koimbras sadarbības pilsētu Esch-sur-Alzette Luksemburgā, kurā ievērojams skaits iedzīvotāju ir portugāļi. Esch-sur-Alzette pilsētas priekšsēdētāja Lydia Mutsch uzrunās dalībniekus Koimbrā.

Debates varēs vērot TV tiešraidē, kas tiks straumēta tīmeklī. Pilsoņi no visas Eiropas var arī piedalīties debatēs, izmantojot „Twitter” (birkas: #DCCoimbra vai #EUDeb8).

Vispārīga informācija

Ko apspriež dialogos ar pilsoņiem?

Divdesmit gadu garumā kopš ES pilsonības ieviešanas ir daudz sasniegts. Nesen publicētais ES pētījums liecina, ka 63 % iedzīvotāju jūtas piederīgi Eiropai (Portugālē – 59 %).

Visā ES pilsoņi ikdienā īsteno savas tiesības. Eiropas iedzīvotāji bauda pastiprinātu aizsardzību pārrobežu pirkumos, garantētu veselības aprūpi citās ES dalībvalstīs, izmantojot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, un lētāku viesabonēšanas maksu, un tas viss ir iespējams, pateicoties Eiropas tiesību aktiem. Taču iedzīvotāji ne vienmēr apzinās šīs tiesības. Nesenais ES pētījums liecina, ka tikai nedaudz vairāk par trešo daļu ES pilsoņu (36 %) uzskata, ka ir labi informēti par savām ES pilsoņu tiesībām (Portugālē – 32 %).

Tādēļ Komisija ir pasludinājusi 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu, kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Mērķis ir divkāršs: puse no darba tiks veltīta izglītojošiem pasākumiem, lai izskaidrotu, ko nozīmē būt Eiropas pilsoņiem un kādas ir iedzīvotāju tiesības Eiropas pilsoņu statusā.

Un otra puse darba ir uzklausīšana. Visu gadu Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga un pārējie ES komisāri kopā ar valstu un vietēja līmeņa politiķiem diskutēs ar pilsoņiem visās Eiropas dalībvalstīs, lai viņus uzklausītu un atbildētu uz viņu jautājumiem.

Eiropas politiķi piedalīsies tiešās debatēs ar pilsoņiem par to, ko pilsoņi vēlas, kāds ir viņu viedoklis par savām tiesībām un kādu viņi vēlas redzēt Savienību pēc desmit gadiem. Eiropas pilsoņiem jāspēj paust savas bažas un sagatavot pamatu turpmākajām vēlēšanām.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga jau piedalījās diskusijās Kadisā (Spānijā) kopā ar pilsētas mēru Teófila Martínez Saíz kundzi un Eiropas Parlamenta deputāti Teresa Jimenez-Becerril, Grācā (Austrijā) kopā ar vicekancleru Michael Spindelegger kungu, Berlīnē (Vācijā) kopā ar Eiropas Paralamenta deputāti no Sociāldemokrātiskās partijas Dagmar Roth-Behrendt kundzi un Dublinā (Īrijā) kopā ar Īrijas Eiropas lietu ministri Lucinda Creighton kundzi. Komisārs Andors piedalījās debatēs Neapolē (Itālijā), savukārt komisāre Malmstrēma piedalījās pilsoņu dialogos Gēteborgā (Zviedrijā) un 21. februārī piedalīsies dialogos Turīnā (Itālijā). Visā Eiropas Savienībā 2013. gadā notiks vēl daudz šādu dialogu, kurās Eiropas, valstu un vietēja līmeņa politiķi iesaistīsies debatēs ar pilsoņiem no visiem sabiedrības slāņiem. Materiāli par visām debatēm ir atrodami šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/european-debate/index_lv.htm.

Kāpēc Komisija to dara tieši tagad?

Tādēļ, ka Eiropa pašlaik ir krustcelēs. Eiropas nākotne pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, un daudzi runā par virzību uz politisku savienību kā Nacionālu Valstu Federāciju vai Eiropas Savienotajām Valstīm. Komisijai ir svarīgi, lai Eiropas pilsoņi varētu paust savu viedokli šajās debatēs, lai viņi varētu piedalīties nākotnes veidošanā, un tam jānotiek pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā, un pirms tiek ierosinātas kādas izmaiņas līgumos.

Vairāk nekā puse no Eiropas iedzīvotājiem (68 %) uzskata, ka viņu viedoklis Eiropā netiek ņemts vērā, un šī situācija ir jāmaina.

Vienā no plašākajām sabiedriskajām apspriešanām tiešsaistē par pilsoņu tiesībām un Eiropas Savienības nākotni piedalījās 12 000 pilsoņu (IP/12/461). No tiem dalībniekiem, kas saviem vārdiem raksturoja, kādu ES attīstības scenāriju viņi vēlētos tuvākajā nākotnē un kādai ES vajadzētu būt 2020. gadā, trešā daļa (31 %) pauda viedokli, ka viņi vēlētos, lai ES būtu politiska savienība (sk. pielikumā).

Priekšsēdētāja vietniece Redinga teica:Mums ir jāceļ mūsu Eiropas māja kopā ar pilsoņiem, nevis tad, kad tā būs gatava, jājautā pilsoņiem, vai viņi vēlas tajā dzīvot. Lai veidotu spēcīgāku un politiskāku Savienību, ir vajadzīga tieša pilsoņu līdzdalība. Eiropas pilsoņiem jāspēj izteikt savas bažas un sagatavot pamatu turpmākajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.”

Kas tiks panākts dialogu rezultātā?

Viens no galvenajiem dialogu mērķiem ir sagatavot pamatu 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Dialogos iegūtās pilsoņu atsauksmes palīdzēs Komisijai izstrādāt plānu par turpmākajām ES reformām. 2012. gada 29. novembrī Komisija jau publicēja savu plānu virzībai uz ciešāku savienību ekonomikas, monetāro lietu un budžeta jomā, un Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eirogrupas un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāji 2012. gada 5. decembrī publicēja kopīgu ziņojumu. Komisija un citas iestādes pašlaik izstrādā ceļvedi politiskajai savienībai. Pilsoņiem ir jābūt iespējai izteikties debatēs par Eiropas Savienības nākotni, un dialogi būs veids, kā sniegt viņiem iespēju paust viedokli un piedalīties diskusijās.

Tajā pašā laikā Eiropas Komisija arī strādā, lai novērstu šķēršļus, kas traucē pilsoņiem. 2010. gada ziņojumā par ES pilsonību (sk. IP/10/1390 un MEMO/10/525) ir izklāstītas 25 konkrētas darbības, lai likvidētu atlikušos šķēršļus, kas ES pilsoņiem jāpārvar, īstenojot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Viena no šīm darbībām ir nostiprināt cilvēku izpratni par viņu ES pilsoņu statusu, tiesībām un šo tiesību nozīmi viņu ikdienas dzīvē.

Eiropas Pilsoņu gadā, ap 2013. gada 9. maiju, Komisija publicēs otro ziņojumu par ES pilsonību, kurā tiks izvērtētas 2010. gada ziņojumā izklāstītās 25 darbības un noteiktas 12 jaunas konkrētas darbības, lai risinātu atlikušās problēmas, ar ko ES pilsoņi saskaras vēl joprojām. Minētajā ziņojumā tiks iekļauti jautājumi, kas apzināti sabiedriskajā apspriešanā tiešsaistē un dialogu laikā, un uz tiem tiks balstīta Komisijas politika pilsonības jomā.

Vairāk informācijas

Vairāk informācijas par dialogu Koimbrā:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Diskusijas ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_lv.htm

Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013/lv/home

Eiropieši izsaka savu viedokli: apspriešanas par ES pilsoņu tiesībām rezultāti:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_lv.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces „Twitter” konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS

1. ES tiek uzskatīta par visefektīvāko cīņā pret krīzi

2. Vairākums pilsoņu jūtas piederīgi Eiropai, un viņiem ir zināma ES pilsonības koncepcija

3. Cik lielā mērā ES pilsoņi jūtas informēti par savām tiesībām

4. Kādu ES attīstību ES pilsoņi vēlētos tuvākajā nākotnē, un kādai ES vajadzētu būt 2020. gadā

Avots: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_lv.pdf


Side Bar