Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 20 d., Briuselis

Diskusijos apie Europos ateitį. Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding akistata su piliečiais Portugalijos Koimbros mieste

Įsibėgėjant diskusijoms apie Europos ateitį, Europos Komisijos atstovai vyksta į įvairius Europos miestus, kuriuose tiesiogiai klausia piliečių, ką jie mano. 2013 m. vasario 22 d. Koimbroje (Portugalija) Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding diskutuos su daugiau kaip 200 piliečių apie jų lūkesčius. Į diskusijų rezultatus Komisija atsižvelgs rengdama netrukus pateiksimą 2013 m. pilietybės ataskaitą ir pasiūlymus pakeisti Sutartį taip, kad ateityje Europos Sąjunga būtų dar stipresnė.

Ateinantys mėnesiai ir metai turės lemiamos reikšmės Europos Sąjungos ateičiai. Po rugsėjo mėn. Komisijos pirmininko J. M. Barroso pasakytos kalbos apie Sąjungos padėtį (SPEECH/12/596) diskusijos apie Europos ateitį – pačiame įkarštyje: Praėjusių metų pabaigoje Komisija pristatė Ekonominės ir pinigų sąjungos projektą (žr. IP/12/1272), o po to Europos Vadovų Tarybos, Komisijos, Euro grupės ir ECB pirmininkai pateikė ataskaitą. Iki 2014 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų Komisija pateiks pasiūlymų dėl politinės sąjungos.

„Portugalijos piliečiams suteikiame unikalią galimybę tiesiogiai pasakyti Europos politikams, kas jiems kelia susirūpinimą ir kaip jie įsivaizduoja Europos Sąjungos ateitį bei Portugalijos ateitį Sąjungoje. Atsiklausti piliečių nuomonės prieš priimant politinius sprendimus, kurie tiesiogiai veikia jų kasdienį gyvenimą yra nauja politika,“ – teigė Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Demokratinis teisėtumas svarbus bet kokiai plataus užmojo politinei darbotvarkei. Aš išklausysiu, ką Portugalijos piliečiai mano apie tai, kaip galėtume pasimokyti iš praeities klaidų ir ką galime geriau daryti ateityje. Toks atviras dialogas juo svarbesnis tokioje šalyje kaip Portugalija, kurios piliečiams teko daug ką paaukoti, kad ateities kartoms nereikėtų mokėti už ankstesnių kartų klaidas. Pastangos reformuoti šalį jau duoda rezultatų, vilčių man teikia Europoje didėjantis optimizmas. Tačiau dar ne visos problemos išspręstos. Nors rezultatai kelia optimizmą, negalime sudėti rankų. Komisija palaikys Portugalijos pastangas tęsti reformas. Antai nusiunčiau keletą Teisingumo departamento ekspertų į Portugaliją, kad jie padėtų jos valdžios institucijoms vykdyti plataus užmojo teisingumo sektoriaus reformą, kuri pakels investuotojų pasitikėjimą ir tokiu būdu teigiamai paveiks verslo aplinką.“

Sausio mėn. Europos Komisija paskelbė Europos piliečių metų, skirtų piliečiams ir jų teisėms, pradžią (IP/13/2). 2013-aisiais minimos 20-osios ES pilietybės įvedimo 1993 m. Mastrichto sutartimi metinės, be to, už metų, 2014-aisiais, vyks Europos Parlamento rinkimai. Šiais metais visoje ES per dialogus su piliečiais Komisijos nariai viešai su jais aptars jų ateities lūkesčius.

Diskusijos Koimbroje vyks viename seniausių ir prestižiškiausių Europos universitetų – Universidade de Coimbra. Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding pasakys kalbą garsioje universiteto salėje „Sala Grande dos Actos“ („Sala dos Capelos“), kurioje paprastai vyksta tik rektorių inauguracijos ir garbės daktaro laipsnių suteikimo ceremonijos.

Svarbiausi Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding diskusijų su piliečiais klausimai bus ekonomikos krizė, jos poveikis kasdieniam žmonių gyvenimui, ES piliečių teisės ir Sąjungos ateitis. Diskusijose dalyvaus ir Portugalijai atstovaujantys Europos Parlamento nariai Regina Bastos ir Vitalis Moreira, taip pat Liuksemburgui atstovaujantis EP narys Feliksas Brazas. Taip pat vyks vaizdo konferencija su Koimbros miestu partneriu Liuksemburge Ešu prie Alzeto, kuriame gyvena daug portugalų. Ešo prie Alzeto merė Lydia Mutsch pasveikins Koimbros diskusijų dalyvius.

Diskusijas galima sekti tiesiogiai internetu. Diskusijose taip pat gali dalyvauti visos Europos piliečiai – per Twitter (įvesti raktinius žodžius #DCCoimbra arba #EUDeb8).

Pagrindiniai faktai

Kokia bus dialogo su piliečiais tema?

Per dvidešimt metų po ES pilietybės įvedimo pasiekta nemažai: Neseniai paskelbto ES tyrimo duomenimis, dabar 63 proc. piliečių laiko save europiečiais (Portugalijoje – 59 proc.).

Visoje ES piliečiai kasdien naudojasi savo teisėmis. Europos teisės aktais europiečiams suteikta didesnė apsauga apsiperkant užsienyje, užtikrintas gydymas kitose ES valstybėse narėse pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę, nustatyti mažesni tarptinklinio ryšio mokesčiai. Tačiau žmonės ne visada žino, kad turi tokias teises. Iš naujojo ES tyrimo matyti, kad tik vos daugiau kaip trečdalis ES piliečių (36 proc.) mano, jog yra gerai informuoti apie savo, kaip ES piliečių, teises (Portugalijoje – 32 proc.).

Štai kodėl 2013-iuosius Komisija paskelbė Europos piliečių metais, skirtais piliečiams ir jų teisėms. Tikslas – dvejopas: pirma, paaiškinti, ką reiškia būti Europos piliečiais ir kokiomis teisėmis žmonės gali naudotis būdami Europos piliečiais.

Antra, išklausyti. Šiais metais Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding ir kiti Komisijos nariai bendromis su nacionaliniais ir vietiniais politikais jėgomis visose Europos Sąjungos valstybėse narėse rengs diskusijas su piliečiais, per kurias juos išklausys ir atsakys į jų klausimus.

Europos politikai tiesiogiai diskutuos su piliečiais apie tai, ko jie nori, ką mano apie savo teises ir kokiose srityse nori Sąjungos pažangos per ateinančius dešimt metų. Europos piliečiams turi būti sudarytos sąlygos išreikšti susirūpinimą ir pasirengti būsimiems rinkimams.

Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding jau surengė diskusijas Kadise (Ispanija) su šio miesto mere Teófila Martínez Saíz ir Ispanijai atstovaujančia Europos Parlamento nare Teresa Jimenez-Becerril, Grace (Austrija) su Austrijos vicekancleriu Michaeliu Spindeleggeriu, Berlyne (Vokietija) su Vokietijai atstovaujančia Europos Parlamento nare socialdemokrate Dagmara Roth-Behrendt ir Dubline (Airija) su Airijos Europos reikalų ministre Lucinda Creighton. Komisijos narys L. Andoras surengė diskusijas Neapolyje (Italija), o Komisijos narė C. Malmström vasario 21 d. dalyvavo dialoge su piliečiais Geteburge (Švedija) ir Turine (Italija). 2013 m. visoje Europos Sąjungoje bus surengta dar daugiau dialogų – Europos, valstybių narių ir vietos politikai diskutuos su piliečiais iš visų visuomenės sluoksnių. Diskusijas galima stebėti http://ec.europa.eu/european-debate/index_lt.htm.

Kodėl Komisija tai daro dabar?

Todėl, kad šiandien Europa stovi kryžkelėje. Europos ateitis – visų lūpose. Daugelis kalba apie perėjimą prie politinės sąjungos – Nacionalinių valstybių federacijos arba Jungtinių Europos Valstijų. Komisijos nuomone, būtina, kad šiose diskusijose Europos piliečiai galėtų išreikšti savo nuomonę ir parodytų, kad jiems rūpi jų ateitis, iki 2014 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų, kol nepasiūlyta jokių Sutarties pakeitimų.

Daugiau kaip pusė europiečių (68 proc.) mano, kad jų balsas nėra svarbus Europoje – tai reikia ištaisyti.

Vienose didžiausių internetinių viešų konsultacijų dėl piliečių teisių ir Europos Sąjungos ateities (IP/12/461) dalyvavo 12 000 piliečių. Trečdalis (31 proc.) dalyvių, savais žodžiais apibūdinusių, kaip ES turėtų vystytis artimiausioje ateityje ir kaip ji turėtų atrodyti 2020 m., teigė, kad jie ES įsivaizduoja kaip politinę sąjungą (žr. priedą).

Anot Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding, „Europos namus turime statyti kartu su piliečiais, o ne pirma juos pastatyti ir tik paskui piliečių paklausti, ar nori juose gyventi. Piliečiai turi tiesiogiai prisidėti prie stipresnės ir politiškesnės Sąjungos kūrimo. Europos piliečiams turi būti sudarytos sąlygos išreikšti susirūpinimą ir pasirengti būsimiems Europos Parlamento rinkimams.“

Kokie bus dialogo rezultatai?

Vienas pagrindinių dialogo tikslų bus paruošti dirvą 2014 m. vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams.

Remdamasi per dialogą su piliečiais gautais atsiliepimais, Komisija rengs būsimos ES reformos planus. Dar 2012 m. lapkričio 29 d. Komisija išdėstė perėjimo prie visiškos ekonominės, pinigų ir biudžetinės sąjungos projektą, o 2012 m. gruodžio 5 d. Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Euro grupės ir Europos Centrinio Banko pirmininkai paskelbė bendrą ataskaitą. Komisija ir kitos institucijos šiuo metu rengia politinės sąjungos projektą. Per diskusijas apie Europos Sąjungos ateitį piliečiams turi būti suteiktas žodis, todėl dialogas bus vienas iš būdų sudaryti jiems sąlygas išreikšti nuomonę ir diskutuoti.

Tuo tarpu Europos Komisija siekia pašalinti piliečių nepasitenkinimą keliančias kliūtis. 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti likusias kliūtis, su kuriomis ES piliečiai susiduria naudodamiesi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise. Vienas iš jų – daugiau informuoti žmones apie jų, kaip ES piliečių, statusą, teises ir šių teisių praktinę reikšmę kasdieniame gyvenime.

Europos piliečių metais, apie 2013 m. gegužės 9 d., Komisija paskelbs antrąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje apžvelgs 2010 m. išdėstytų 25 veiksmų įgyvendinimą ir išdėstys 12 naujų konkrečių veiksmų, kaip išspręsti likusias ES piliečių vis dar patiriamas problemas. Rengiant šią ataskaitą bus atsižvelgta į per internetines viešas konsultacijas ir dialogą iškeltus klausimus, kuriais remiantis bus formuojama Komisijos pilietybės politika.

Daugiau informacijos

Išsamesnė informacija apie Koimbroje vyksiantį dialogą:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Diskusijos su piliečiais apie Europos ateitį

http://ec.europa.eu/european-debate

Europos piliečių metai

http://europa.eu/citizens-2013

Europiečiai turi žodį. Konsultacijų dėl ES piliečių teisių rezultatai

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“ @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

PRIEDAS

1. ES vertinama kaip veiksmingiausia kovotoja su krize

2. Dauguma piliečių laiko save europiečiais ir žino, ką reiškia sąvoka „Europos Sąjungos pilietybė“

3. Ar ES piliečiai mano, kad yra gerai informuoti apie savo teises?

4. ES piliečių nuomone, kaip ES turėtų vystytis artimiausioje ateityje ir kaip ji turėtų atrodyti 2020 m.?

Šaltinis http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


Side Bar