Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 20.

Vita Európa jövőjéről: Reding alelnök találkozója a portugáliai Coimbra lakosaival

Ahogy fokozódik az Európa jövőjéről szóló vita, úgy lesz egyre gyakoribb, hogy az Európai Bizottság képviselői különböző európai városokba látogatnak, hogy közvetlenül is kikérhessék a polgárok véleményét. 2013. február 22-én Viviane Reding alelnök a portugáliai Coimbrába látogat, ahol több mint 200 polgárral folytat majd vitát arról, hogy utóbbiak mit várnak a jövő Európájától. Ez a vita is hozzájárul majd a hamarosan megjelenő, az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentéshez, és az erősebb Európai Unió kidolgozását célzó szerződésmódosítás bizottsági javaslatához is.

Az elkövetkezendő évek és hónapok döntő fontosságúak lesznek az Európai Unió jövőjére nézve. Barroso elnöknek az Unió helyzetéről tartott szeptemberi beszéde óta (SPEECH/12/596) javában zajlik az Európa jövőjéről szóló vita: a Bizottság a tavalyi év végén előterjesztette a gazdasági és monetáris unió tervezetét (lásd IP/12/1272), amelyet követően napvilágot látott a Tanács, a Bizottság, az eurócsoport és az EKB elnökének, vagyis a négy elnöknek a jelentése. A Bizottság még a 2014-es európai parlamenti választásokat megelőzően elő fogja terjeszteni a politikai unióra vonatkozó javaslatát.

„A portugál polgárok egyedülálló lehetőséget kapnak azzal, hogy közvetlenül az európai döntéshozóknak mondhatják el az Európai Unió jövőjével, illetve Portugália Unión belüli jövőjével kapcsolatos aggályaikat és elképzeléseiket.

Ez egy új szemlélet a politikában: bevonni a polgárokat a vitákba még a mindennapi életükre közvetlenül hatást gyakorló politikai döntések meghozatala előtt” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök. „A demokratikus legitimitás bármely ambiciózus szakpolitikai menetrend kulcsa. Odafigyelek mit mondanak a portugál polgárok arról, hogy milyen módon tanulhatunk a múltbeli hibáinkból, és hogyan teljesíthetünk jobban a jövőben. Az ilyen nyílt párbeszédnek még nagyobb jelentősége van egy olyan országban mint Portugália, ahol a polgárok hatalmas áldozatokat hoztak annak érdekében, hogy a jövő generációinak ne kelljen az előző generációk hibáiért fizetniük. A tagállami erőfeszítések kezdik meghozni gyümölcseiket, és bizakodással tölt el, hogy egyre növekszik az optimizmus Európában. Mindazonáltal továbbra is kihívások állnak előttünk, az optimizmusunk nem vezethet elbizakodottsághoz. A Bizottság támogatni fogja Portugália további reformtörekvéseit. Szakértőket küldtem például a főigazgatóságomról, hogy segítsék a portugál hatóságokat azon nagyratörő igazságszolgáltatási reform végrehajtásában, amely hozzájárul majd a befektetői bizalom erősítéséhez, és ily módon pozitív hatással lesz az üzleti légkörre is.”

Az Európai Bizottság januárban elindította a polgárok európai évét (IP/13/2), amely különös figyelmet szentel a polgároknak és jogaiknak. 2013-ban ünnepeljük az uniós polgárság – 1993-ban, a Maastrichti Szerződéssel történt – bevezetésének 20. évfordulóját, és csak egy esztendőnyire vagyunk a 2014-es európai parlamenti választásoktól. A Bizottság tagjai az egész év folyamán Unió-szerte civil párbeszédek (lakossági találkozók) keretében folytatnak eszmecserét a polgárokkal arról, hogy utóbbiak mit várnak a jövő Európájától.

A coimbrai eseménynek Európa egyik legrégibb és legtekintélyesebb egyeteme, az Universidade de Coimbra ad otthont. Reding alelnök beszédét az egyetemnek abban a híres dísztermében (Sala dos Capelos) mondja el, ahol hagyományosan kizárólag a dékán és a tiszteletbeli doktori cím kitüntetettjei szólalhatnak fel.

A Reding alelnök és a polgárok közötti vita a gazdasági válságra és annak a lakosság mindennapi életére gyakorolt hatására, az európai polgárok jogaira, illetve az Unió jövőjére összpontosít majd. A vitán részt vesz Regina Bastos és Vital Moreira, az Európai Parlament portugál tagjai, továbbá Félix Braz luxembourgi parlamenti képviselő. Élő videokapcsolat is lesz Coimbra luxembourgi testvérvárosával, a jelentős számú portugál lakossal rendelkező Esch-sur-Alzettel, melynek köszönhetően Lydia Mutsch, Esch-sur-Alzett polgármestere is köszönteni tudja majd a coimbrai vita résztvevőit.

A vita az interneten élő televíziós adásban követhető. A polgárok egész Európából bekapcsolódhatnak a vitába a Twitteren keresztül is (az alábbi címkék segítségével: #DCCoimbra vagy #EUDeb8).

Előzmények

Miről szólnak a civil párbeszédek?

Az uniós polgárság bevezetése óta eltelt húsz évben sok mindent elértünk: Egy közelmúltban napvilágot látott uniós felmérés tanúsága szerint ma már a polgárok 63%-a „európainak” érzi magát (Portugáliában: 59%).

A polgárok szerte az Unióban napi szinten gyakorolják a jogaikat. Az európaiak fokozott védelemben részesülnek a határokon átnyúló vásárlásaik során, az európai egészségbiztosítási kártya révén más uniós tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, alacsonyabb roamingdíjakkal telefonálhatnak – és mindez az uniós jogszabályoknak köszönhető. A polgárok azonban gyakran nincsenek tisztában e jogaikkal. Az új uniós felmérés szerint alig több, mint a lakosság egyharmada (36%) érzi úgy, hogy megfelelően tájékozott az őt uniós polgárként megillető jogokról (Portugáliában: 32%).

A Bizottság ezért nyilvánította 2013-at az európai polgárok évének, amelynek középpontjában a polgárok és jogaik állnak. A cél kettős: A munka fele a felvilágosítás lesz – annak elmagyarázása, hogy mit is jelent az uniós polgárság, és milyen jogok illetik meg az európaiakat az uniós polgárságukból fakadóan.

A munka másik fele a polgárok meghallgatását jelenti. Az év folyamán Reding alelnök és a többi biztos összefognak a nemzeti és a helyi politikusokkal, hogy Európa-szerte, valamennyi tagállamban vitákat folytassanak a polgárokkal, hogy meghallgassák véleményüket, választ adjanak a kérdéseikre.

Az európai politikusok közvetlen vitát kezdeményeznek a polgárokkal arról, hogy melyek az polgárok igényei, mit gondolnak a jogaikról, és milyen irányba szeretnék, hogy az Unió a következő tíz év során továbbfejlődjön. Fontos, hogy az európai polgárok hangot tudjanak adni aggályaiknak, és elő tudják készíteni a terepet a jövőbeni választások számára.

Reding alelnök hasonló vitákat folytatott már Cádizban (Spanyolország) Teófila Martínez Saíz helyi polgármester és Teresa Jimenez-Becerril európai parlamenti képviselő, Grazban (Ausztria) Michael Spindelegger osztrák alkancellár, Berlinben (Németország) Dagmar Roth-Behrendt szociáldemokrata európai parlamenti képviselő és Dublinban (Írország) Lucinda Creighton ír Európa-ügyi miniszter részvételével. Andor László biztos Nápolyban (Olaszország) folytatott ilyen vitát, míg Malmström biztos Göteborgban (Svédország) civil párbeszéden vett részt és február 21-én Torinóba (Olaszország) látogat. 2013 folyamán számos hasonló párbeszédre kerül sor az egész Európai Unióban, amelyeken európai, nemzeti és helyi politikusok folytatnak majd vitát a legkülönbözőbb háttérrel rendelkező polgárokkal. A viták itt követhetők: http://ec.europa.eu/european-debate.

Miért éppen most teszi ezt a Bizottság?

Azért, mert Európa válaszúthoz érkezett. Már az utca embere is Európa jövőjét latolgatja – és gyakran hallani olyan hangokat, miszerint egyfajta politikai unió, nemzetállamok szövetsége vagy Európai Egyesült Államok felé kell elmozdulnunk. A Bizottság fontosnak tartja, hogy az európai polgárok kifejthessék véleményüket e kérdésben, és részt vehessenek a saját jövőjük formálásában – még a 2014-es európai parlamenti választások előtt, illetve azt megelőzően, hogy benyújtana bármilyen, a Szerződés módosítására irányuló javaslatot.

Az európaiaknak több mint a fele (68%) véli úgy, hogy semmit sem számít a szava Európában – ezen változtatnunk kell.

12 000 polgár vett részt a polgárok jogairól és az Európai Unió jövőjéről rendezett, eddigi egyik legszélesebb internetes nyilvános konzultációban (IP/12/461). Azon válaszadók egyharmada (31%), akik a saját szavaikkal írták le, hogy szerintük milyen irányba kellene az Európai Uniónak fejlődnie a közeljövőben, illetve milyennek kellene lennie 2020-ban, azt szeretné, hogy az EU politikai unióvá váljék (lásd Melléklet).

Reding alelnök kijelentette: „Európai otthonunkat a polgárainkkal közösen kell felépítenünk, nem tehetjük azt, hogy először felépítjük, utána pedig megkérdezzük őket, hogy akarnak-e benne lakni. Szükségünk van arra, hogy a polgárok közvetlen szerepet vállaljanak egy erősebb és nagyobb politikai súlyú Unió felépítésében. Fontos, hogy az európai polgárok hangot tudjanak adni aggályaiknak, és elő tudják készíteni a terepet az elkövetkező európai választások számára.”

Mi lesz a párbeszédek eredménye?

A párbeszédek egyik fő célja, hogy előkészítsék a terepet a 2014-es európai választásokhoz.

A polgároktól a párbeszédek során érkező visszajelzések segítik a Bizottságot, hogy meghatározza, merre kell elindulni az EU jövőbeni reformjának megtervezésekor. 2012. november 29-én a Bizottság már felvázolta a teljes gazdasági, monetáris és költségvetési unió irányába történő elmozdulás tervezetét, 2012. december 5-én pedig az Európai Tanács elnöke, az Európai Bizottság elnöke, az eurócsoport elnöke, valamint az Európai Központi Bank elnöke közös jelentést tett közzé. A Bizottság és a többi intézmény jelenleg dolgozik a politikai unió ütemtervén. Nagyon fontos, hogy a polgárok kifejthessék véleményüket az Európai Unió jövőjéről, és a párbeszéd az egyik legjobb módja annak, hogy szóhoz juttassuk őket és fórumot biztosítsunk számukra.

Eközben a Bizottság igyekszik felszámolni a polgároknak bosszúságokat okozó akadályokat is. Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésben (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) 25 konkrét intézkedést vázolt fel azon akadályok megszüntetése érdekében, amelyek továbbra is hátráltatják az uniós polgárokat az Unión belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásában. Ezen intézkedések egyike arra irányul, hogy tudatosítsa az emberekben uniós polgári státusukat, ezzel kapcsolatos jogaikat, valamint azt, hogy a hétköznapi életük során mit jelentenek számukra e jogok.

A polgárok európai éve során – 2013. május 9. körül – a Bizottság közzéteszi az uniós polgárságról szóló második jelentését, amely leltárt készít majd a 2010-ben felvázolt intézkedések eredményeiről és további 12 konkrét intézkedést helyez kilátásba az uniós polgárokat életét továbbra is nehezítő problémák megszüntetésére. Az online nyilvános konzultáció és a párbeszédek folyamán felvetett kérdések beépülnek majd a jelentésbe és hozzájárulnak a Bizottság polgársági szakpolitikájának kialakításához.

További információk

További információk a coimbrai párbeszédről:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Viták a polgárokkal Európa jövőjéről:

http://ec.europa.eu/european-debate

A polgárok európai éve:

http://europa.eu/citizens-2013

Az európaiak kinyilvánítják véleményüket: az uniós polgárok jogaival kapcsolatos konzultáció eredménye:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_hu.pdf

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is: @VivianeRedingEU

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

MELLÉKLET

1. Az EU, mint a válsággal szembeni fellépés leghatékonyabb szereplője

2. A polgárok többsége „európainak” érzi magát és tudatában van, mit jelent az „európai polgárság”

3. Mennyire elégedettek a polgárok a jogaikról szóló tájékoztatással?

4. Milyen irányba kellene fejlődnie az Európai Uniónak a közeljövőben, illetve milyennek kellene lennie 2020-ban a polgárok szerint?

Forrás: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_hu.pdf


Side Bar