Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO??

Bryssel den 13 december 2013

Stärkta EU-rättigheter för konsumenter blir verklighet i Europa

Lagom till jul- och nyårshelgerna kan Europas alla konsumenter räkna med en ny uppsättning konsumenträttigheter. Idag löper nämligen tidsfristen ut för medlemsländerna att införliva EU:s direktiv om konsumenträttigheter i den nationella lagstiftningen. EU-lagstiftningen kommer att stärka konsumenternas rättigheter i alla de 28 EU-länderna, särskilt för näthandel. De nya bestämmelserna kommer t.ex. att garantera en EU-omfattande ångerrätt på 14 dagar då konsumenter kan returnera varor oavsett anledning om de ändrar sig.

- De nya bestämmelserna om konsumenträttigheter är utomordentligt goda nyheter för EU:s 507 miljoner konsumenter: Inga fler förmarkerade rutor när du köper en flygbiljett och inga fler hutlösa avgifter när du betalar med kreditkort på nätet. Detta är en tidig julklapp från EU, sade vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor.

– Bättre EU-lagstiftning om konsumentskydd kommer att bidra till att öka konsumenternas förtroende. I dessa ekonomiskt svåra tider är detta det billigaste stimuleringspaket som EU kan införa. Kommissionen kommer nu att kontrollera om varje medlemsland har gjort sitt arbete och genomfört bestämmelserna korrekt.

Kommissionen lade fram förslaget om nya konsumenträttigheter i oktober 2008 (IP/08/1474). Efter att ha kommit överens om lagstiftningen under 2011 har länderna haft två år på sig att genomföra bestämmelserna på nationell nivå. Detta arbete bör nu vara avslutat. Den slutgiltiga överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om direktivet om konsumenträttigheter förhandlades fram med hjälp av Viviane Reding i juni 2011 och antogs formellt den 10 oktober 2011 (MEMO/11/675). I dag går tidsfristen ut för medlemsländerna att till kommissionen anmäla de nationella lagar som införlivar lagen om direktivet om konsumenträttigheter. Dessa nationella lagar ska tillämpas från och med den 13 juni 2014.

De 10 främsta fördelarna för konsumenterna i det nya direktivet:

1) Dolda utgifter och kostnader på internet undanröjs

Konsumenterna skyddas mot ”kostnadsfällor” på internet. Tidigare har bedragare kunnat lura kunder att betala för tjänster som ser ut att vara gratis, t.ex. horoskop eller recept. Från och med nu krävs det att konsumenterna uttryckligen bekräftar att de är införstådda med att de måste betala för tjänsten.

Tydligare prisinformation

Handlarna måste uppge den totala kostnaden för varan eller tjänsten, inklusive eventuella extraavgifter. Internetkunder ska inte behöva betala avgifter eller andra kostnader som de inte blivit ordentligt informerade om före beställningen.

3) Förbud mot förmarkerade rutor på webbsidor

När man köper t.ex. en flygbiljett på internet erbjuds man ofta andra tjänster i samband med köpet, som reseförsäkring eller hyrbil. Ibland erbjuds de i form av en förmarkerad ruta, så att kunderna måste avmarkera rutan om de inte vill ha den tjänst som erbjuds. Genom det nya direktivet blir förmarkerade rutor förbjudna i hela EU.

4) Fjorton dagars ångerrätt

Perioden då man som konsument kan frånträda ett köpeavtal förlängs till 14 kalenderdagar (i dag är den sju dagar enligt gällande EU-lagstiftning). Rätten att returnera varorna gäller oavsett anledningen till att köparen ändrat sig.

Extra skydd mot bristfällig information: om försäljaren inte klart och tydligt har informerat kunden om ångerrätten, förlängs perioden till ett år.

Konsumenten kommer också att ha ångerrätt när det gäller besök till följd av en begäran, t.ex. om en försäljare först tagit kontakt per telefon och pressat konsumenten att gå med på ett besök. Dessutom görs inte längre någon skillnad mellan begärda och oanmälda besök, vilket hindrar att regeln kringgås.

Ångerrätten gäller också onlineauktioner, t.ex. på eBay, men endast om varorna köpts från en professionell försäljare.

Ångerrätten börjar löpa när konsumenten får varan, i stället för som nu när köpeavtalet ingås. Reglerna gäller internet-, postorder- och telefonförsäljning men också annan försäljning som sker utanför fasta affärslokaler – t.ex. dörrförsäljning, gatuförsäljning eller försäljning på ett Tupperwareparty eller under en utflykt som försäljaren ordnar.

5) Bättre återbetalningsregler

Handlarna måste ersätta konsumenterna för en returnerad vara inom 14 dagar från det att köpeavtalet frånträddes, inbegripet leveranskostnaderna. I allmänhet är det handlaren som bär risken för skada på varorna under transporten, till dess att konsumenten tar varorna i besittning.

6) En europeisk standardångerblankett

Det kommer att finnas en icke-obligatorisk standardblankett som den som vill kan använda för att utöva sin ångerrätt och frånträda ett köpeavtal som ingåtts på distans eller vid dörrförsäljning. Den kommer att göra det lättare och snabbare att ångra ett köp, oberoende av var i EU köpeavtalet ingåtts.

7) Slut på tilläggsavgifter för kreditkortsbetalningar och telefonjourer

Handlare ska inte längre kunna ta ut högre avgifter för betalning med kreditkort (eller andra betalningssätt) än vad det kostar dem att erbjuda sådana betalningssätt. Handlare som upprätthåller en telefonjour för att kunderna ska kunna kontakta dem angående köpet får inte uppbära en högre avgift för samtalet än normal samtalsavgift.

8) Tydligare information om vem som betalar för att returnera varor

En handlare som vill att konsumenterna ska stå för kostnaderna för att returnera varorna om de ångrar köpet måste klart och tydligt informera konsumenterna om det i förväg, annars måste handlaren själv bära den kostnaden. Handlarna måste före köpet klart och tydligt ha gett åtminstone en uppskattning av maximikostnaderna för att returnera skrymmande varor som köpts på internet eller postorder (t.ex. en soffa), så att konsumenterna kan göra ett välgrundat val när de beslutar var de ska göra sitt köp.

9) Bättre konsumentskydd när det gäller digitala varor

Det krävs också tydligare information om digitalt innehåll, bl.a. om förenlighet med hårdvara och mjukvara och om vilka eventuella tekniska skyddsåtgärder som gäller, t.ex. begränsning av konsumentens rätt att kopiera innehållet.

Konsumenterna ska ha rätt att ångra köp av digitalt innehåll, t.ex. nedladdningsbart musik- eller videomaterial, men det gäller bara fram till det ögonblick då den faktiska nedladdningsprocessen startar.

10) Gemensamma regler gör det lättare för företag att sälja i hela EU

I dessa ingår följande:

En gemensam uppsättning grundregler för distansavtal (telefon-, postorder- och internetförsäljning) och avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (t.ex. ett företags försäljning utanför dess affärslokaler i form av gatu- eller dörrförsäljning) i hela EU. Det skapar rättvisa konkurrensvillkor och minskar transaktionskostnaderna för gränsöverskridande handel, särskilt internetförsäljning.

Standardblanketter förenklar också för företagen. Det ska finnas en blankett för att uppfylla kravet på information om ångerrätten.

Särskilda regler ska gälla för småföretag och hantverkare, t.ex. rörmokare. Det ska inte finnas någon ångerrätt för brådskande reparationer och underhåll. Medlemsstaterna ska också kunna besluta att vissa av informationskraven inte ska gälla för hantverkare som anlitas av konsumenter för att utföra reparations- och underhållsarbete i deras hem, om värdet av arbetet understiger 200 euro.

Läs mer

Europeiska kommissionen – direktivet om konsumenträttigheter:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följa vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 2991382

Natasha Bertaud +32 2 2967456


Side Bar